top of page

Hier vind je nog andere gedichten die in de loop van de jaren 

aan Anne Hertgers vanuit de Wereld van de Wijsheid zijn doorgegeven.

gedichten.png

Gedichten

Deze gedichten zijn van een trilling zo fijn,
dat zij u raken in uw werkelijke Zijn.
Ze zijn niet bedoeld voor de hoed op uw hoofd,
want daar regeert het denken in alles wat u geloofd.
Nee, deze woorden vanuit de Zilveren Stroom,
maken contact met uw innerlijke schroom.
Zij gaan dwars door de rollen waarin u zich hult
en beroeren verlangens nog onvervuld…

*

ezel en klaproos.png

De ezel en de klaproos

Verhalen en gedichten die je even raken … 

Het boek heeft als leidraad: 'Word als een kind dat nog tijd om te dromen vindt'  en wil via verhalen, gedichten en foto's de mens weer in contact brengen met wie hij werkelijk is, met al zijn mogelijkheden, dromen en verlangens.

Je krijgt een aantal overdenkingen mee die je op weg helpen om een grotere kijk op jouw leven te krijgen.

*

bij gedicht taal van de bijbel.png

De taal van de bijbel

 

De bijbel is een boek met een groot bereik

en de vele kleurrijke teksten verdienen een diepere kijk.

Zij verhalen over verschillende lagen en mogelijkheden

om in de voetsporen van de volbewuste te treden.

Deze symboliek is bedoeld om u in uw wezen te raken

en niet om er studies en dogma’s van te maken.

Zij schrijft u de wet niet voor, zij hamert niet op regelgeving,

maar doet een beroep op uw ervaring, op uw innerlijke beleving.

 

Zij vertelt u over het Levende Woord,

wat een ieder, die luistert, in zijn binnenste hoort.

Zij geeft geen pasklare oplossing, geen eenduidige betekenis,

maar verwijst u steeds naar het symbool van de Vis.

Deze staat voor de bewuste ontvankelijkheid

in het contact met de Wereld van de Wijsheid.

 

*

bottom of page