top of page

Het witte paard

In de grijze schemering zie ik langs de kant van de weg een auto staan, maar het vreemde hieraan is dat deze auto half in het water staat. Het water komt tot boven de wielen, is troebel, donker, bijna op het zwarte af.

En deze auto dobbert daar een beetje in dat water rond.

Hij is donkerblauw van kleur, het dak is dicht en de raampjes zien er donker uit zodat ik niet naar binnen kan kijken.

Al met al geeft deze donkere auto in dat vuile water een heel somber beeld.

Als ik dan de omgeving eens onder de loep neem, zie ik dat hij in een smalle watergeul ligt.

Ik sta op de ene oever van deze geul en tot mijn verrassing komt er tegenover mij op de andere oever een geel beertje aangelopen.

Hij heeft een rood jasje aan, neemt ferme stappen en marcheert daar heel parmantig aan de overkant.

Nu draait hij zijn kopje om en zwaait naar mij.

Als hij ziet dat ik naar hem kijk, wijst hij op de auto die daar half in het water ligt.

Hij blijft even stilstaan om de auto goed te kunnen bekijken.

Dan komt er over de oever waar het beertje staat, een groot wit paard aan galopperen.

Het is een prachtig slank paard en op zijn rug heeft hij zadeltassen hangen.

Het paard mindert vaart en stapt naar het beertje toe, buigt zijn hoofd naar beneden en besnuffelt hem uitgebreid.

Nu pakt hij heel voorzichtig het beertje met zijn lippen op en zet hem met een grote zwaai op zijn rug.

En samen vertrekken ze, het beertje kijkt om en wuift mij nog even toe met zijn pootje.

 

De auto in dit ietwat vreemde verhaal,

symboliseert uw lichaam, uw genetisch materiaal.

En ieder mens ontmoet in het stoffelijke leven allerlei zaken

en stromingen waar hij in verstrikt kan raken.

Soms trekt iemand zich zelfs zoveel van zijn omgeving aan,

dat hij erin verzuipt en zijn ontwikkeling stil komt te staan.

Hij volgt de leefregels van zijn groepering,

maar ‘vergrijst’ in de onvrijheid van die normering.

 

Dan komt daar het gele beertje aangestapt,

hij wil dat u aan deze zware energie ontsnapt.

Want hij vertegenwoordigt uw onderzoekend element

dat gedragingen onder de loep neemt en situaties verkent.

Hij vormt zich een neutraal beeld,

geeft tegenlicht,

ziet wat er werkelijk speelt,

vergroot daardoor het zicht

op de vrijheid die u is ontnomen

en reikt aan hoe u weer bij uzelf kunt komen.

 

Want op het moment dat u zich naar binnen keert,

komt het witte paard al aangegaloppeerd

en maakt u contact met een sfeer zo licht en mild,

dat u zich boven de zware energie voelt uitgetild.

Dit is de werkkracht van de Zilveren Zee

en op haar rug draagt zij u met zich mee.

***

bottom of page