top of page

De Liefde

 

Liefde wordt bezongen in het hoogste lied,

zonder liefde leven…kan een mens toch niet?

Ja, liefde is op aarde van grote betekenis,

en hij die geen liefde krijgt, ervaart een groot gemis.

Want een mens voelt zich in deze wereld vaak onzeker en alleen,

 heeft behoefte aan troostende armen om hem heen.

 

Maar degene die hem troost zegt hiermee eigenlijk: 'Stop,

dit kan ik niet aanzien, hou er alsjeblieft weer mee op.'

En de trooster wordt groter dan de mens in al zijn pijn,

want deze omarming maakt de ander klein.

 

Of… als de één het moeilijk heeft, lijdt de ander saamhorig mee

en aan ’t eind van het liedje huilen ze met z’n twee.

Maar gedeelde smart wordt heus niet gehalveerd

en eigenlijk wordt de mens in zijn verdriet niet gerespecteerd.

 

Als u nu wist dat niemand méér krijgt te dragen dan hij aan zal kunnen,

zou u de ander toch wat meer tijd en ruimte gunnen?

Uiteindelijk komt ieder mens weer in rustiger vaarwater terecht,

zonder dat u meelijdt of troostende woorden zegt.

 

Want krijgt een mens het werkelijk tè zwaar te verduren,

dan zal de Wereld van de Wijsheid onmiddellijk hulptroepen sturen.

Stoffelijke liefde en vriendschap vertolken vaak een gedachtespinsel

en zijn niet te vergelijken met 'Liefde' als Geestelijk beginsel.

 

Stelt u zich de Wereld van de Wijsheid eens voor als een paarlemoeren bal,

opgebouwd uit de energieën die aanwezig zijn in het heelal.

Een bal waarin alle kleuren vertegenwoordigd zijn,

van de zware donkere trilling tot heel licht en fijn.

Alles is constant in beweging, het is een pulserend geheel,

kijkt u goed, want ook u bent hiervan onderdeel!

 Misschien wordt u nog door uw denkkap in slaap gesust

en bent u zich van dit wervelend gebeuren niet bewust.

Maar uw wezen dat al veel verder reiken kan,

heeft hier contact mee en proeft er regelmatig van.

 

De Liefde vanuit deze bal oordeelt niet, maar reikt aan wat er speelt,

een mens kan immers alleen door inzicht worden geheeld?

Zij zal niets met ‘de mantel der liefde bedekken',

nee, Zij spreekt u juist aan op uw meest kwetsbare plekken.

En wanneer u ergens voor terugdeinst of huivert,

is Zij als een bitter balsem dat uw wonden zuivert.

De Liefde van de Wereld van de Wijsheid Is, Onvoorwaardelijk,

 heeft niets te maken met wat de mens benoemd als geluk.

Want als het in het leven om ‘geluk’ zou draaien,

kon bewustwording als een lot uit de loterij bij u naar binnen waaien.

Nee, het aardse bestaan staat niet voor niets symbool,

voor het volgen van lessen van basis- tot en met hogeschool!

 

Het is ook niet zo dat deze energie het pad voor u effent,

nee, zij is gericht op uw groeiproces, werkt voortdurend verheffend.

Want welke theorieën er ook worden rond gebazuind,

het is wel de bedoeling dat u zelf uw puin opruimt.

 

Deze Kwikzilveren Beroering zal u steeds weer raken,

maar u moet hierin wel zelf uw keuzes maken.

Want de vrijheid van de mens geldt als het hoogste goed

en bewust worden is nu eenmaal niet iets wat een ander voor u doet.

 

De Geest uit deze sprankelende bal, zo zuiver en puur,

ontsteekt in de mens een innerlijk vuur.

Haar adem wakkert steeds het vlammetje aan

en licht de mens bij op het pad dat hij moet gaan.

 

Deze Liefde van een zó lichte, haast pijnlijke kwaliteit,

komt uit een andere dimensie, een andere werkelijkheid.

En op uw weg naar Wijsheid, op uw pad van inzicht,

zal Zij niets overslaan, want alles moet worden belicht.

 

Deze Liefde is geen omhelzing, maar een teken aan de wand

en gunt u even een blik op het grotere verband.

Zij heeft geen voorkeur, is volkomen neutraal.

Haar Woorden spreken een kristalheldere taal.

 

Omdat deze taal aan geen enkele emotie is verwant,

voelt deze Liefde soms koud als diamant.

Toch houdt Zij in een ongekend mededogen,

steeds de door u te varen koers, úw bestemming voor ogen.

En grenzeloos in Haar felle, stralend-witte Kracht,

is Zij een fonkelende ster in de vaak donkere nacht.

 

Deze Liefde wijst u altijd weer op hetgeen u in wezen al weet,

is geen warme jas, maar een verkoelend kleed.

Zij aarzelt niet, kent geen enkele berekening,

schetst alleen maar uw situatie, maakt voor u een werktekening…

Deze moet u niet analyseren, niet in stukjes hakken,

maar heel rustig in uzelf laten zakken.

 

Deze Liefde die uw innerlijk kent en uw worsteling ziet,

laat u de keus om haar Woorden ter harte te nemen of niet.

 Zij kent uw verlangen, heeft weet van uw droom

en respecteert u als een zelfstandige boom.

Zij stelt haar richtlijnen niet ter discussie, treedt niet met u in overleg,

nee, haar Wijsheid vertelt u over mogelijkheden op de af te leggen weg.

 

Aan zulk een onpersoonlijke Liefde is de mens niet gewend,

maar Zij is Hulp, opdat hij Haar beeld in zichzelf herkent.

 

En deze Goddelijke Liefde vanuit de paarlemoeren bal

Is, Alomtegenwoordig

in de trilling van het Al.

 

***

bottom of page