top of page

Zuiver-denken 

 

Achter een molen waarvan de wieken draaien, liggen uitgestrekte graanvelden.

In de hele omtrek is verder geen huis te bekennen.

De groene deur van de molen gaat open en ik loop naar binnen.

Op de onregelmatige vloer liggen zogenaamde kinderkopjes en langs de wanden staan allemaal zakken.

Vanuit het midden van de vloer omhoogkijkend is te zien hoe hoog de zoldering is en hoe enorme houten balken de constructie vormen.

Langs de zijkant is een smalle trap zonder leuning die doorloopt tot in de nok.

hands-2667461_1920.jpg

Voorzichtig lopend op deze trap zie ik dat verschillende touwen en scharnieren zich rondom de molenstenen bevinden. Halverwege de trap is een deurtje dat uitkomt op de omloop. Hier kan de molenaar de wieken bijstellen om optimaal gebruik te maken van de wind.

Op de omloop is het weidse uitzicht over de wuivende graanvelden overweldigend.

 

Als wij een molen laten zien dan hebben wij het over de werking van de denkkap.

Maar omdat de korenvelden in dit beeld zo dichtbij waren, zegt dit symbool iets over het zuiver-denken. Een korenveld betekent dat er voeding is vanuit het wezen, dat er rust is vanuit het wezen. Het laat ook zien dat er best een harde wind kan staan, maar dat de aren wel weer terugveren. Die laten zich rustig meebewegen en meedeinen met alle beroeringen in het leven, maar de voeding blijft aanwezig.

Het zuiver-denken is onderdeel van het denken, maar de denkkap heeft geen contact met het zuiver-denken. Het zuiver-denken heeft contact met uw eigen wezen en heeft de mogelijkheid om vanuit het wezen uw denkkap voeding te geven. Het zuiver-denken kan zo de inhoud van de denkkap gebruiken om een oplossing voor een probleem aan te reiken of een inzicht aan u door te geven, zodat u daar de woorden voor vindt, daar de beelden voor vindt.

U kunt ook met uw fantasie naar deze beelden kijken, maar dan blijft het een vrij schrale, platte energieloze vorm. Terwijl wanneer u vanuit het zuiver-denken deze beelden tot u laat komen, dan zit er een volle energie aan vast: deze energie komt vanuit het wezen en begeleidt het zuiver-denken.

 

De denkkap is een veelomvattend instrument, heeft veel mogelijkheden in zijn werking en herbergt heel veel herinneringen vanuit dit leven. In het zuiver-denken werkt het wezen mee. Toch denkt de mens: ik zit op het goede spoor. Ik merk dat ik van een bepaalde gedachte blij wordt of juist verdrietig.

Maar zoals u al weet roepen gedachten altijd emoties op.

Wanneer het gedachten zijn vanuit het zuiver-denken dan zitten daar geen emoties aan vast.

Dit is het verschil tussen het normale denken en het zuiver-denken.

 

Het deurtje en de omloop waren te zien, waardoor het zuiver-denken tot de mens komt en naar buiten kan.

Wanneer er een impuls via het zuiver-denken komt, ervaart de mens ruimte in zichzelf. Deze ruimte geeft al aan dat het zuiver-denken veel mogelijkheden in zich draagt, veel meer gradaties in zich heeft dan wat een denkkap kan bevatten.

Een denkkap zien wij toch als een vrij compacte gevangenis waarin de gedachten zich beperken tot verleden en toekomst van dit aardse leven: het zuiver-denken heeft contact met het NU-moment.

 

De weidsheid en de mogelijkheden van het wezen zijn heel groot, daardoor kunt u via het zuiver-denken veel gemakkelijker contact leggen met 'al wat is'. Dat wil niet zeggen dat het een proces blijft dat zich vanbinnen afspeelt, want de omloop van die molen had ook connecties met buiten. En als u daar steeds gemakkelijker bij kunt komen in uw dagelijks leven, dan kunt u in contact met mensen ook steeds weer het contact oproepen met het wezen. U staat dan in de stof maar heeft contact met de Wereld van de Wijsheid, waardoor u zaken doorziet die normaal gesproken aan u voorbijgaan.

 

De molenstenen in het beginbeeld staan symbool voor het malen van de gedachten.

Maar in dit geval, want we hebben het over het zuiver-denken, zien we dat het malen van de denkkap ondergeschikt is aan de toevloed van uw wezen, van het zuiver-denken.

Toch kan een mens ermee aan de haal gaan, want als hij merkt dat er een impuls naar boven is gekomen, dan kan hij dat heel mooi vinden, kan hij zich gezegend voelen. En wat doet de mens dan vaak: hij wil het graag delen met een ander, brengt het naar de denkkap en gaat erover malen. Maar dan is de beleving die eraan vast heeft gezeten weg en is het alleen nog maar een vrij schrale energie die vanuit de denkkap komt.

Dus als u merkt: mijn wezen reikt mij iets aan en ik kan hier iets mee, dan is het voor dát moment goed geweest.

Maar wanneer u daar later ook nog eens met anderen over gaat praten, holt u uw beleving uit en komen die molenstenen weer om de hoek kijken.

Als een mens het inzicht heeft gekregen vanuit zijn wezen, zal hij langzaamaan gaan merken dat zijn kijk op alle fronten gaat veranderen, want het wezen groeit in de breedte, waardoor alle mogelijkheden van uw menszijn worden aangeraakt.

U als mens kunt met uw denkkap denken: het bovenstaande is een aardige les of wat moet ik hiermee? Maar u kunt het ook even laten zakken en het aan het wezen overlaten, dan zal het wezen via het zuiver-denken u soms iets aanreiken waarmee u weer verder kunt op uw pad.

***

Het Woord in de wind

 

Zoals de onzichtbare wind

ieder plekje op aarde moeiteloos vindt

en een beweging doet ontstaan

daar waar zij haar weg is gegaan,

zo beroert de wereld van de Geest een ieder van u,

die leeft in het moment, in het hier en nu.

Van deze Wind, zo licht van trilling, door niets te evenaren,

kunt u de aanraking alleen maar heel diep in uzelf ervaren.

 

Het Woord in deze Wind is zilver van kleur

en gaat rond op de aarde, klopt aan ieders deur.

Doch de mens in de veilige vesting van zijn huis,

laat het niet altijd binnen, geeft vaak een-niet-thuis.

Maar dit Woord dat eindeloos wordt doorverteld,

Is en blijft aanwezig totdat de mens zich hiervoor openstelt.

Wanneer dan diepe wensen en verlangens worden herkend,

er ontluikende inzichten ontstaan, nog zò onbekend

en nieuwe werelden worden ontdekt, heel diep van binnen,

ja, dan gaat de mens op pad, zijn zoektocht kan beginnen.

 

***

bottom of page