top of page

Verdieping

Leraar: De verdieping is bedoeld om u meer uitleg over een bepaald onderwerp te geven en uw kijk te vergroten.
U heeft al kennis gemaakt met de Wereld van de Wijsheid in allerlei speelse vormen, waardoor u in uw mens-zijn gemakkelijker met deze materie kunt omgaan en uw denkkap een stap terug heeft moeten doen en het wezen de ruimte krijgt om kennis te maken met de informatie die het nodig heeft om te groeien in bewustzijn.

Nu u de deur opengezet heeft en een eerste reis door een nieuwe manier van kijken heeft gemaakt, voelt u zich wellicht aangetrokken tot de teksten die u bij verdieping tegenkomt. Hier worden begrippen en onderwerpen verder uitgediept en geven wij u een bredere kijk hierop.

Net als bij de boeken, is het ook nu weer van belang dat uw rondgang langs deze informatie samen met uw wezen gebeurt. U voelt wel waar u naartoe getrokken wordt, wat u nieuwsgierigheid prikkelt. Op dat moment bent u daar dan ook aan toe en kunt u de informatie samen met uw wezen tot u nemen en niet alleen maar vanuit uw denken ´verorberen´.

Wij hopen dat u via de teksten en gedichten die u tegenkomt een grotere kijk gaat krijgen op uzelf, op uw wezen en uw verbinding met de Wereld van de Wijsheid.

De website geeft u een algemeen beeld over de stoffelijke en geestelijke wereld, waarbij iedereen wel iets tegenkomt dat aansluit bij zijn behoefte van dat moment.

Ook wij wensen u een vruchtbare en leuke reis zowel op deze site als in uw dagelijks bestaan.

***

bottom of page