top of page

me to Me

Spirituele ontdekkingsreizen

Een ontdekkingsreis naar je-Zelf

Het wezen is wie je werkelijk bent en is onderdeel van de Wereld van de Wijsheid. Het wordt symbolisch voorgesteld als een druppel van de Zilveren Zee. In het begin is het nog onbewust en om te groeien in bewustzijn en zichzelf en zijn plek in het grote geheel te leren kennen, moet het op reis gaan om dit via ervaren te ontdekken en te leren. 

Het wordt hierbij begeleid door de leraren met hulp van geestelijk helpers.

Het wezen heeft in het begin nog weinig mogelijkheden en gaat in eerste instantie ervaringen opdoen in het lichaam van een lagere diersoort, die alleen maar in zijn existentie aanwezig is. Hierdoor kan het proeven van de mogelijkheden die op deze planeet aanwezig zijn, bijvoorbeeld licht- donker, warm-koud, groei, enz.

Als er na een aantal levens voldoende ervaringen zijn opgedaan, dan gaat het verder in het lichaam van een hogere diersoort, zoals een dolfijn of een aap. Deze dieren hebben al de mogelijkheid om tegen grenzen aan te lopen en hier per toeval iets van te leren. Uiteindelijk komt het wezen zover dat het de overstap kan maken naar een menselijk lichaam.

Stoffelijk bewustzijn

Het begint in het lichaam van een mens in de rode trilling. Het is een uitbreiding van zijn ervaringen, hier zit nog geen bewustzijn aan vast. Na een aantal levens en een bezinningsperiode in de Wereld van de Wijsheid, ontstaat vanaf de oranje trilling het stoffelijk bewustzijn.

Het wezen moet de ontwikkeling van alle chakra´s en de mogelijkheden en de lessen die hierbij horen, leren kennen en doorzien. ( zie chakrakleuren )
Het kan dit alleen maar leren door het te ervaren via de emoties en gevoelens die dit in een mens oproept. Hiervoor zijn vele eeuwen en honderden levens nodig. Voor het wezen is het echter één lange doorlopende reis waarbij het nu eens op de aarde is en dan weer een periode in de Wereld van de Wijsheid.


Het stoffelijk bewustzijn vind je in de aura en bevat de ervaringen en de lessen van het wezen en de herinneringen aan vorige levens.

Het niveau van het stoffelijk bewustzijn bepaalt de kleuring van de bril van ieder mens, van zijn manier van kijken naar zichzelf en de wereld om zich heen.

Als de mens overlijdt gaat het stoffelijk bewustzijn als een soort omslagdoek met de entiteit mee terug naar de Wereld van de Wijsheid. De begrepen ervaringen worden omgezet in het zilver en onderdeel van het wezensbewustzijn.

 

Op een gegeven moment voelt het wezen weer de drang om een nieuwe reis te maken, omdat het merkt dat het nog dingen te leren en te ontdekken heeft. In overleg met een leraar of geestelijk helper bekijkt het hoe en waar dit het beste kan gebeuren. Het wordt getrokken door de mogelijkheden van die plek.

Als het via het ether-element weer indaalt op deze planeet, neemt het de omslagdoek mee naar een nieuw lichaampje. Een baby wordt dus niet blanco geboren, alleen zijn denken is nog blanco.

Elk mens voelt de drang om een grotere kijk te krijgen en moet zichzelf volledig kennen zowel op wezensniveau als in het eigen mens-zijn, voordat je kunt spreken over iemand die volbewust is. 

***

Opnieuw geboren

 

Het pasgeboren kind dat harten verovert

en zelfs op stugge gezichten een glimlachje tovert,

is niet een onbeschreven blad, zoals vaak wordt verwacht,

maar heeft de lessen van zijn wezen meegebracht.

Alleen het denken is nog leeg en daarom reageert het kind heel puur,

vanuit zijn kabouter: het symbool van de eigen natuur.

De deur naar de Wereld van de Wijsheid staat nog wagenwijd open

en niet door denkpatronen gehinderd, kan het kind er vrij naar binnen lopen.

 

Het kent de illusie van het aardse bestaan nog niet

en stelt zich geen vragen bij wat het met zijn innerlijke ogen ziet.

Dan langzamerhand wordt zijn denken gevuld met waarden en normen,

want vele regels en geboden zullen de mens kneden en vormen.

En in deze maatschappij, zo competitief en prestatiegericht,

past het kind zich aan en verdwijnt de herinnering uit zicht.

Maar:

de kabouter heeft Weet van de kleuren: het symbool van de regenboog,

want het bewustzijn klimt langs steeds fijner wordende trillingen omhoog.

Dit is de weg van het ervaren, het pad dat ieder mensenkind moet gaan,

in een zich opnieuw herinneren, want zo alleen kan er uitbreiding ontstaan.

 

***

bottom of page