top of page

Symbolen  J - L

Kaas

Een stukje kaas is de voeding voor een muisje. Het knagende in de mens.

De mens geeft voeding aan het knagen door steeds beelden van misère op te roepen in zijn denkkap.

 

Kaars

De kaars heeft verschillende betekenissen.

-     Een brandende kaars in een kabouterlantaarn is een lichtpuntje dat de mens kan ervaren in contact met de kabouter. Deze laat het licht schijnen over de situatie waar de mens op dat moment in zit.

-     Een kaars is het symbool van vergeving.

-     Een kaars in een kerk staat voor het lerende licht.

-     Een hele grote brandende kaars waarin onnoemelijk veel 'mensen' te zien zijn is het symbool van de AL-KRACHT.

De AL-KRACHT is de verbindende factor tussen alles wat is.

 

Kachel

-     Een zwarte kachel in het kabouterhuis betekent de keus die een volbewuste moet maken: voor het licht of voor het duister.

-     Een open haard staat voor de kracht die een mens uitstraalt.

-     Een zwarte potkachel is het symbool voor trouw. De trouw die bestaat tussen mensen.

-     Het oplaaiend vuur in de potkachel verbrandt de mens.

-     Een ander beeld voor de potkachel is 'Jonas in de walvis'.

Dit betekent dat de mens zich verschuilt en geen verantwoordelijkheid neemt, want als de mens trouw is aan een ander hoeft hij geen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf.

Kapsels

Een kapsel kan gezien worden als de werking van de denkkap.

-     Een kind met vlechten in het haar staat voor een kinderlijke vlechtgedachte, het betekent de flexibiliteit.

Het is een kinderlogica die exact weet hoe het in elkaar steekt, maar dit niet aan een volwassene kan uitleggen. Het zijn de kinderlijke standpunten in de kabouternatuur.

-     Zilvergrijze haren staan voor de denkkap die verzilverd is.

-     Een paardenstaart betekent de wilskracht vanuit de denkkap, maar de mens denkt contact te maken met de werkkracht vanuit zijn wezen.

-     De krullen in het haar zijn de onverwachte wendingen in het denken.

Het betekent dat iemand creatief kan omgaan met de normen en regels.

-     Steil haar betekent de rechtlijnige manier van denken.

Kast

Dit is het symbool van de lading waar een mens in zijn leven mee in aanraking komt.

De deuren van een kast kunnen open of dicht zijn.

Het betekent: herkent de mens de lading, wil de mens wel naar de lading kijken?

Een klerenkast vol met kleren. De kleren staan voor de rollen die een mens vervult in zijn leven, maar vaak komt de mens er niet aan toe om zijn vervulling te vinden in wie hij werkelijk is.

-     Een oranje kast met acht deurtjes. Deze staat voor de acht segmenten van het oranje chakra.

Zo kan ieder chakra een kast verbeelden en geeft het aantal deurtjes de hoeveelheid aspecten aan die met de verschillende chakra’s verbonden zijn.

-     De kast van de verslaving. Beeld: een kast volgestouwd met vuilniszakken.

-     Een schoolkast. Een kast met lesboeken waaruit de leraar zijn lessen geeft.

De mens kan last hebben van deze kennis wanneer hij hier niet samen met zijn kabouter naar kijkt en alleen kijkt vanuit zijn denkkap, want de denkkap kan niets met de lessen die de leraar geeft. 

-     De boekenkast, als onderdeel van het kabouterhuis, is het symbool voor alle ervaringen die een wezen in ontelbare levens heeft opgedaan en die in de boeken in deze kast zijn opgetekend.

-     De linnenkast, deze is gevuld met doeken.

Deze doeken zijn samengebonden met roze lintjes.

Het betekent de lading van het stoffelijk bewustzijn, maar tevens ook de ordening die ontstaat als de mens contact maakt met zijn vrouwelijke component: de roze linten.

              

Kegelspel

Het betekent dat de mens een vrij slinkse manier gebruikt om andere mensen onderuit te halen.

Hij maakt grapjes, maar er zit een andere lading onder.

De kegelbal heeft dan de uitwerking van een kanonskogel.

Kerk

De kerk is een onderdeel van de vrouwelijke component.

-     Het is een ontmoetingsplaats van de mens met zijn wezen.

-     Het is de plek van de overdracht vanuit de Wereld van de Wijsheid.

-     De kerktoren betekent dat de mens 'denkt' contact te hebben met zijn impulsen.

-     De biechtstoel betekent de erkenning.

-     Een kerkportaal is bedoeld als overgang.

De mens voelt de oproep van zijn wezen, maar hij durft zich daar nog niet aan over te geven.

 

Ketting

Dit betekent: de mens heeft zichzelf geketend.

De mens vindt zijn eigen gevangenschap meestal heel mooi en hij denkt ook dat deze gevangenis zijn eigenlijke wereld is.

Een ketting kan een snoer om de hals, maar kan ook een ketting aan het been zijn.

-     Beeld van een mens met een kralen halsketting.

Een mens begint met één gedachte en rijgt vanuit die ene gedachte allemaal gedachten daaraan vast.

Hij maakt dan een prachtige ketting, maar het zijn alleen maar gedachten die volgen op gedachten en ondertussen snoert deze ketting waardoor de mens zichzelf de adem beneemt.

-     Beeld van een mens met een roze met goud afgezette ketting om de hals.

Deze ketting ziet er heel mooi uit. Het betekent dat de mens emoties volgt en er vanuit gaat dat dit de vrouwelijke component is, want hij heeft emoties en reageert gevoelig, maar hij heeft niet in de gaten dat hij alleen luistert naar de rode aarde-energie.

-     Een ketting met een zilveren kogel.

Dit beeld laat een gevangene zien die aan zijn been een zware ketting heeft waaraan een zilverkleurige bal hangt. Het betekent dat de mens zichzelf gevangen zet, maar er tevens vanuit gaat dat zijn standpunten voortkomen uit het zilver. Dit symbool staat voor een mens die vasthoudt aan godsdienstige dogma’s.

Klaslokaal

Wanneer de leraar een klaslokaal laat zien betekent het een lessituatie.

-     Een schoolbank vraagt van de mens om te luisteren, hij wordt onderwezen.

-     Een schoolbord wordt gebruikt om iets te verduidelijken.

-     Een katheder waar een geestelijke leraar achter staat.

Op de katheder ligt een opengeslagen boek. Dit betekent de kennis die de mens ontvangt.           

-     In de kast waar de lesboekjes staan wijst de leraar het boek aan waar de les over gaat.              

-     De schooltas betekent de verpakking waarin de lessen opgeborgen zijn.

Kleding

Kleding is te zien als toevoegsel.

Het toevoegsel dat zich bezighoudt met de verschillende rollen, de verschillende mogelijkheden die de mens tot zijn beschikking heeft en gebruiken kan.

De verschillende kledingstukken corresponderen met bijvoorbeeld gedragingen, beroepen, angsten, ontwikkelingen in het stoffelijk bewustzijn, de lessen enzovoort.

-     Een matrozenpak: de mens is bezig met zijn ontwikkeling, maar alleen in de psychologische werkingen. De mens denkt zelf dat hij werkt aan de geestelijke bewustwording.

-     Een overgooier: de mens ‘hangt’ in bepaald gedrag, maar denkt dat dit gedrag van hem zelf is.

-     Een overall is de werkkleding in de taak.

-     Een dirnljurkje is de neutraliteit in de vrouwelijke component.

-     Een schort is het symbool van werkkleding in contact met de vrouwelijke component.

 

Kleerhanger

Dit is het symbool van het onderdeel van de mannelijke component: de drager van kleren.

De mannelijke component bepaalt de rol die de mens speelt in de maatschappij.

Het is de actie naar buiten toe.

Lettend op de kleren die op de kleerhanger hangen, meestal een uniform, zeggen deze iets van kijk van de mens over zijn rol.         

 

Klok

Een klok betekent een appèl. Beeld van luidende kerkklokken in een klokkentoren.

Deze hebben de functie om de mensen op te roepen, uit te nodigen. Ze doen een appél op de mens.

-     Zo kan ook een impuls vanuit het wezen gezien worden als een appèl.

-     Klokjes als oorbellen betekenen dat de mens luistert naar iets buiten hem.

-     Een zakhorloge. Dit betekent de biologische klok.

De biologische klok is de verzamelnaam van de levensfasen met alle lichamelijke veranderingen die daarbij horen. Ieder lichaam heeft een blauwdruk in zich van de tijd die het meegaat. Het is de houdbaarheidsdatum.

 

Knopen

Beeld: Een rij knopen. De knopen zijn gesloten en er zitten beursjes in. De knopen zitten op de rug van een ouderwets hesje.

-     De knopen zijn de chakra's en de mens spaart in de chakra's emoties op die tot een uitbarsting kunnen komen. De knopen, de chakra's worden daardoor bevuild.

-     De knopen in een scheepstouw zijn de problemen die de mens heeft en het is de taak van de mens om de knopen uit het touw te halen.

Koffer of kist

Een koffer of kist betekent de verpakking van een lading.

-     Een houten kist op zolder.

De inhoud van de kist bestaat uit beelden van dit leven.

Het betekent de lading die aan de herinneringen vastzit en die de mens bewaart in zijn denkkap.

-     Een oude hutkoffer.

Dit betekent de last die de mens meesjouwt op zijn reis en waar de beelden aan vorige levens inzitten.

-     Een donkergroene houten kist met een uitgesneden hartje: het is het lichaam waarin zich een lading heeft vastgezet. Bijvoorbeeld hartstocht, jaloezie.

-     Een schatkist of sieradendoos betekent de verpakking van de verzameling krachten, de verschillende energieën, die de mens tot zijn beschikking heeft.

-     Een fruitkist staat voor de verpakking van de lessen die ieder mens heeft, de lessen die meegenomen zijn vanuit de Wereld van de Wijsheid.

De vruchten die in die kisten zitten zijn de lessen.

Wanneer de kist leeg is, zijn er geen lessen meer in het stoffelijk bewustzijn.

 

Krokodil

De krokodil is het symbool voor de mens die iets aangereikt moet krijgen en nog niet zelf op zoek gaat naar uitbreiding.

De krokodil komt in beeld bij de rode, de oranje en de gele trilling.

Pas in de groene trilling begint de mens zelf stappen te zetten, hij wacht niet meer af.

-     Een natuurlijke krokodil betekent dat deze afwachtende houding hoort bij de mens op dat moment.

-     Een opblaasbare plastic krokodil is een uiting van de trollennatuur. Het betekent dat de mens afwacht uit gemakzucht, of bang is voor de consequenties.

Kroon

Een kroon staat voor de bekroning, het uiteindelijke doel.

-     Een mens bij wie een zilveren kroon boven het hoofd hangt betekent: het meester-zijn over de stof.

-     Een mens met een roodgouden kroon zegt: 'Ik ben koning over mijn eigen rijk'. Maar die kroon staat stevig op de denkkap geplant en de mens ziet niet dat zijn denkkap de baas is.

-     Een doornenkroon op het hoofd geplaatst betekent dat de mens het lijden doorziet, maar nog wel lijdt.

-     Een doornenkroon hangend boven het hoofd betekent het meester-zijn over het lijden. De mens is onaantastbaar en wordt niet meer aangeraakt door het lijden.

Kruik

De Griekse amfora is de verpakking van de wijsheid.

-     Beeld: Een kruik, opgebouwd uit een kleurenmozaïek, waar een witte vloeistof in zit. 

De kruik is de drager en de witte vloeistof is de Wereld van de Wijsheid.

Het betekent dat alle stoffelijke krachten tezamen de kruik vormen.

 

Kruisbeeld

Dit staat symbool voor het lijden van de mens.

-     Beeld: Uit de modderstroom komt een kruisbeeld omhoog.

Het betekent dat in deze cultuur met haar godsdienstige achtergronden een mens ook het gevoel heeft dat hij moet lijden wil hij gelijkwaardig worden aan Christus.

Lijden kan ook loutering brengen, maar alleen wanneer de mens zelf op zoek gaat.

-     Het kruisbeeld grijpt ook terug op oude beelden in de mens die te maken hebben met het lijden, de kruisigingsdood. Het betekent dat de mens in een van zijn vorige levens te maken heeft gehad met een situatie waar hij, staande in een overtuiging, ter dood werd gebracht.

Van daaruit kan er een levensangst ontstaan in het volgende leven.

-     Een kruisbeeld waarvan de voet rust in een stapel puin.

Het betekent dat het lijden voortkomt uit onafgewerkte zaken vanuit andere incarnaties.

Kruiwagen

De kruiwagen staat symbool voor het gereedschap dat ieder mens nodig heeft op zijn pad van ontwikkeling.

Het is het vervoermiddel van de trillingen van de impulsen die voortkomen uit het wezensbewustzijn.

De kruiwagen staat in contact met de vrouwelijke component in ieder mens, want de kruiwagen is de kabouter.

-     In de kruiwagen vindt de mens vaak datgene terug dat hij: of kan gebruiken voor zijn eigen ontwikkeling, of de inhoud laat de ballast zien die de mens meesjouwt op zijn pad.

 

Kwal

Dit symbool laat de verbondenheid zien van de natuurkracht. Het is te zien als een doorschijnende glanzende substantie met veel uitlopers. De Wereld van de Wijsheid is de vaste substantie en vandaaruit komen de lijnen, de uitlopers. Deze uitlopers hebben houvast in ieders wezen. Alles wordt hierdoor belevendigd en dat is de natuurkracht.

De natuurkracht is eigen aan het wezen, het is de eigen natuur, maar deze natuurkracht is tevens de kracht van de Wereld van de Wijsheid. De natuurkracht heeft overal dezelfde kwaliteit, maar de uitingsvormen zijn anders en is afhankelijk van hoeveel er 'ontdekt' is van het wezen.

 

Landen

De leraar geeft soms symbolen door die iets te maken hebben met een bepaald land.

Hij refereert daarmee aan de specifieke gedragingen die bij een bepaalde cultuur horen of hij gebruikt een bepaalde woordspeling.

Duitsland - Het staat voor de Gründlichkeit.

Een Duitse schooltas betekent dat de les in de schooltas grondig moet worden doorgespit.

Engeland - Is het symbool voor de geestelijke wereld.

Wanneer de leraar spreekt over Engelse symbolen betekent het dat de symbolen connecties hebben met het land van de engelen, de geestelijke wereld.

Frankrijk - De Franse symbolen staan voor wanhoop, melancholie, zwaarmoedigheid en de verschillende attributen vertellen waar deze emoties mee te maken hebben.

Griekenland - Alles wat Grieks is heeft te maken met de wereld van het zuiver-denken.

Italië - Dit land vertegenwoordigt de godsdienstige normen, regels en dogma's.

Spanje - Betekent het land van waaruit in vroegere tijden de meeste ontdekkingstochten werden ondernomen.

-     De Spaanse koning. Dit is de leraar die de mens op pad stuurt.

-     Een Spaanse politieagent. Dit betekent de ordening tijdens de zoektocht.

Zwitserland - Betekent de neutraliteit.

Bijvoorbeeld: de mens moet trachten neutraal te staan tegenover zijn emoties.

Amerika - Betekent dat de mens het leven pragmatisch beziet.

Lappendeken

Een deken kunt u vergelijken met een tapijt. Maar een tapijt behelst alle stoffelijke levens, terwijl een lappendeken een neerslag geeft van één leven. De verschillend gekleurde lappen bestaan uit de kleurtrillingen die vastzitten aan situaties in iemands leven: de chakra's, de emoties, de gevoelens, de tegenstellingen en de kleuren waar macht aan vast zit. Dit alles geeft de lappendeken weer.

Het zijn de verschillende trillingen van de ontwikkelingsstadia, zowel boven als onder de grond.

Lianen

Relaties worden voorgesteld als lianen die van boom tot boom gaan.

De lianen zijn de relaties en relaties verbinden deze maatschappij.

Lianen zijn luchtwortels en zitten niet vast aan de boom. De luchtwortels zijn verbonden met het zenuwgestel van de mens en hebben met emoties te maken. Lianen geven houvast, maar snoeren ook.

 

Lijk

Beeld: Een oude stadspoort waar een lijk in bungelt.

Wanneer de mens in de stad blijft is hij veilig en op de grens tussen zichtbaar en onzichtbaar-zijn hangt dat lijk. Het lijk is de levensangst, voortkomend uit de denkkap. Door de angst verstopt de mens zich en denkt veilig te zijn. Maar de mens moet zich geen beelden in zijn hoofd vormen, want de angst heeft houvast aan die beelden.

Lift

Een lift is als symbool tweeledig.

Het is het symbool van de uittreding, maar kan ook de verticale denktrant betekenen waardoor de mens contact maakt met de kabouter, de onderaardse mijngang, de impulsen van zijn wezen of met de compartimenten van het zeilschip.

Loket

Een loket wil zeggen: doorgeefluik van de geestelijke wereld.

Aan het eind van de gele trilling maakt de geestelijke wereld gebruik van het ether-element om signalen door te geven aan de mens die in de bezinningstijd zit.

Een mens in lompen

Wanneer dit te zien is betekent het dat de mens die dit beeld krijgt voorgelegd, in de Wereld van de Wijsheid nog vasthield aan de stof.

Het is de entiteit die zich, na zijn overlijden, met de stof blijft verbinden

bottom of page