top of page

Het zes-teken:

De bewustzijnsgraden
 

Symbolisch beeld: In een groot wiel staat de leraar in de houding van het pentagram; de vijfpuntige mens, die staat voor 'de volledigheid'.
Het lijkt wel of het wiel bespannen is met een raster van blauw kippengaas en de leraar hier tegenaan geplakt staat. Het wiel begint nu te draaien, waardoor de leraar een duikeling maakt. Nu zie ik de leraar niet meer, maar blijft alleen het wiel met het raster over en deze rolt met horten en stoten, steeds sneller van een berg af. Tussen de bergen en dalen door loopt hier en daar een pad dat naar een bergtop leidt. Op één berg is duidelijk een diep uitgesleten pad te zien. Het is een kronkelend pad omhoog en de struiken op de berg belemmeren soms even het zicht hierop. Onder aan de berg is het pad zwart gekleurd, maar dan verandert het in een onbestemde bruine kleur, daarna wordt het grijs en langzaamaan raakt het pad bedekt met een laag kiezelsteentjes van verschillende kleuren. Hoe dichter bij de top, hoe zachter de kleuren van de roze, groene, en gele kiezels worden. Uiteindelijk zijn ze allemaal pastel getint, maar net onder de top worden de steentjes wit en groter.
 

U zag het grote wiel dat langzaam in beweging werd gezet en steeds sneller ging draaien. Dit symboliseert het pad dat u loopt in dit leven en mogelijkerwijs ook in volgende levens. U zag mij op dit wiel meedraaien, later bleef alleen het wiel over en kwamen er allerlei bergen in zicht. Maar uiteindelijk bleef één berg over waarop een pad liep.
U zag dat dit pad langzaamaan verkleurde en dat hoe dichter bij de top, hoe meer de samenstelling en de kleur van de steentjes veranderde.
Nu snapt u natuurlijk helemaal niet waar ik het over heb, maar ik wil het gaan hebben over de zes graden van bewustzijn.

Zoals u zag begon dit spoor onderaan heel donker van kleur, waarna het een onbestemde kleur kreeg.
En als u meegekeken heeft, dan zag u dit pad in zes verschillende kleurtrajecten opgedeeld.
Deze staan voor de zes graden van bewustzijn, door ons ook wel het zes-teken genoemd.

1e graad van bewustzijn
Op het moment dat een mens in de blauwe trilling zit en weet heeft van de stoffelijke en de geestelijke wereld, zit hij in de 1e graad van bewustzijn. Zelfs godsdiensten zijn nog niet toe aan de 1e graad van bewustzijn, want een mens moet in de blauwe trilling zitten en gaan merken dat zijn leven uit twee verschillende lagen bestaat. Hij ziet de stoffelijke laag en gaat daarnaast zijn stoffelijke situaties op een symbolische manier invullen.
U kent de uitdrukking: 'toeval bestaat niet'.
Maar op die manier kan de mens in de blauwe trilling wel anders naar de stoffelijke wereld kijken.
De periode van de eerste graad kan heel lang duren, zelfs in de paarse trilling tot in de witte trilling van het stoffelijk bewustzijn, kan de mens in de 1e graad van bewustzijn blijven hangen.

2e graad van bewustzijn
Als we kijken naar de 2e graad van bewustzijn: hierin heeft de mens sterk de indruk dat zijn leven geleid wordt. Hij merkt opeens dat hij naar bepaalde situaties getrokken wordt. Of dat er opeens iets gebeurt in zijn leven waarbij hij denkt: dit gebeurt me nu wel, maar eigenlijk heb ik daar vannacht al over gedroomd. En dan heeft het niets te maken met helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, maar heeft het te maken met dat zijn leven geleid wordt. Vanaf nu luistert hij alleen naar wat zijn wezen hem aanreikt en kan ook niet meer zonder.

3e graad van bewustzijn
In de 3e graad van bewustzijn gaat u rechtstreeks contact maken met de leraar.
Dus als u een vraag stelt, krijgt u een antwoord.
Het wezen en de leraar werken hierin samen en u als mens hebt de mogelijkheid om deze boodschappen op te pakken. En als de mens eenmaal zo ver is en in die 3e bewustzijnsgraad zit, dan kan hij daar heel lang in blijven hangen. Want de persoon, ook al is hij stoffelijk volbewust, kan nog steeds in verwondering zeggen: 'Goh, ik heb contact met de leraar en als ik een vraag stel krijg ik een antwoord'.
Het kan ook zijn dat diegene denkt dat zijn stoffelijk bewustzijn al dusdanig groot is, omdat hij de mogelijkheid heeft om rechtstreeks in contact te staan met de leraar, dat het hem weerhoudt om zich verder te ontwikkelen.

4e graad van bewustzijn
In de 4e graad van bewustzijn krijgt u contact met ervaringen uit vorige existenties. Daar heeft u ons niet bij nodig.
Het betekent dat, terwijl u in een bepaalde situatie zit waarin u vroeger overdonderd zou zijn, u op dat moment even een doorkijkje krijgt, in de vorm van een déjà vu. Bijvoorbeeld, dat u zich ineens in een situatie bevindt, die u niet herkent in uw huidige bestaan, maar waarbij u wel heel duidelijk voelt dat wat u overkomt wel degelijk met uzelf te maken heeft.
Ook kan het gebeuren dat u geen beelden krijgt, maar op een gegeven moment het gevoel heeft: ik zit nu opeens in een ander lijf, ik ben nu een vrouw, of ik ben opeens een olifant geworden. Het voelt dan ook echt dat u een olifant bent, waardoor u weet dat het wezen in een vroegere existentie in een olifantenlijf heeft gebivakkeerd.
En het lijkt dan wel vreemd voor een mens om dat mee te maken, maar tegelijkertijd geeft het contact met deze vormen van oude ervaringen een grotere kijk op uw wezen. Ook op de mogelijkheden die het wezen heeft. U weet dan dat er meer in u zit aan oude ervaringen en dat deze gaan meespelen in uw leven.
Uw wezen heeft niet één leven, maar al honderden stoffelijke levens geleefd en dat kan allemaal naar boven borrelen als u in de 4e graad van bewustzijn zit. Dit hoeft niet samen te lopen met het volbewustzijn van het stoffelijk bewustzijn, want het kan best zijn dat u op wezensniveau al verder bent in uw ontwikkeling.

De mens kan dit niet zelf bewerkstelligen, er moet van binnenuit een impuls zijn, waardoor deze graad van bewustzijn zich aandient. En dat is heel wat anders dan dat men denkt te moeten mediteren om in contact te komen met de graden van bewustzijn. Dus u kunt op uw kop gaan staan of aan yoga gaan doen, u komt hierdoor echt niet verder in deze bewustzijnsgraden.

In de 4e graad van bewustzijn is er veel te ontdekken, juist omdat uw wezen al zoveel levens heeft geleefd op deze planeet. Dit kan een hele lange periode in beslag nemen. U gaat avonturieren als een soort ontdekkingsreiziger. Daarbij wordt het voor u ook duidelijk dat u het kunt vertalen naar het leven van nu. Want u gaat zien dat bepaalde zaken in dit leven te maken hebben met een vroegere existentie, waardoor u gaat begrijpen waarom u dingen doet of nalaat.

5e graad van bewustzijn
Langzaamaan heeft u een grotere kijk gekregen en komt u in de 5e graad van bewustzijn.
Het betekent dat u op dat moment de mogelijkheid heeft om de aardse krachten te bedwingen.
U kent wel het verhaal van Jezus, die over het water liep. Die had in de 5e graad van bewustzijn de macht om deze aardse kracht te kunnen bedwingen.
Zo kan de mens in de 5e graad van bewustzijn de aarde naar zijn hand zetten. Hij heeft daar geen behoefte aan, maar hij kan het wel. Hij kan zorgen dat er geen wolken aan de lucht aanwezig zijn, of dat er een regenbui komt als het nodig is. En zo zijn er een heleboel mogelijkheden voor de mens in de 5e graad van bewustzijn. Daardoor komt u, maar nu op een andere manier, weer in contact met de aarde-elementen en u gaat begrijpen dat u macht heeft over het vuur, het water, de lucht en de aarde, als u dat zou willen.

6e graad van bewustzijn
Op het moment dat u de 5e graad herkend en begrepen heeft, komt u in de 6e graad van bewustzijn.
In de 6e graad van bewustzijn is de mens eigenlijk geen mens meer, hij ziet er nog wel uit als mens, maar hij staat op een brug tussen de stoffelijke wereld en de geestelijke wereld.
En ook al zijn z'n daden, zijn acties en zijn mogelijkheden zeer groot: niemand ziet dat.
De mens onderweg heeft nog de trillingen van zijn ontwikkeling, als aura, om zich heen hangen. Maar op het moment dat men in de 6e graad van bewustzijn zit en zowel in het wezensbewustzijn als in het stoffelijk bewustzijn volbewust is, zijn de trillingen van deze bewustzijnsvormen niet meer aanwezig.
Tegelijkertijd bestaat ook de medemenselijkheid niet meer. Deze mens gaat zijn eigen weg, zonder rekening te houden met anderen. Menigeen zou denken dat zo iemand de verpersoonlijking is van alle liefde die in de Wereld van de Wijsheid aanwezig is.
Maar mogelijk weet u al dat de energie van de Wereld van de Wijsheid een klaarheid, een helderheid in zich draagt en dat is van een andere hoedanigheid dan de liefde zoals de mens die ervaart, want dat is een emotie.

De samenwerking tussen deze mens en ons leraren is groot, omdat er in de Wereld van de Wijsheid geen grens meer bestaat tussen ons. Dat wil niet zeggen dat hij een marionet is, maar dat hij onderdeel is van ons, van de wolk.


De mens in de 6e graad van bewustzijn beslist mee in alles wat deze wolk nodig vindt. Dus hierin geeft het weer hoezeer zo’n 6e graad van bewustzijn een mens laat zien die niks menselijks meer heeft.
Het kenmerk van de 6e graad van bewustzijn is de invloed op de stof.
Een mens kan in die graad de stof zodanig naar zijn hand zetten, dat alles aanwezig is wat hij nodig heeft.

Stel bijvoorbeeld dat uw koelkast leeg zou zijn en u heeft geen geld, dan kunt u via deze graad van bewustzijn zorgen dat die koelkast weer vol komt.
Dat kost u geen cent, alleen moet u niet verwachten dat daar een appeltaart ligt, maar krijgt u wel datgene wat uw lichaam nodig heeft.
Deze persoon vindt het bijvoorbeeld ook heerlijk om een sigaretje te roken, omdat die weet: mijn lichaam heeft het even nodig en hij kan daar rustig aan toegeven. Maar hij kan ook een visje eten op de markt, kan rustig met mensen een feestje bouwen en een glaasje wijn drinken, maar door het feit dat hij in de 6e graad van bewustzijn zit, heeft hij er geen contact meer mee. Ook tussen de volbewusten onderling is er geen contact meer. Het is dan alleen nog maar de volbewuste naar de stof en vice versa. De mens in de 6e graad kan, als hij dat wil, de stof manipuleren, maar meestal voelt hij die behoefte helemaal niet, omdat hij ook weet: het is even een moment van verzadiging, maar het zegt niets over wat werkelijk nodig is.

7e graad van bewustzijn
Er is ook nog een 7e graad van bewustzijn, maar dan moet deze persoon wel uit het lichaam zijn, want dat kan alleen ervaren worden door iemand die als wezensvorm aanwezig is.
In de mensvorm kunnen alleen de zes vormen van bewustzijn aanwezig zijn.

***

bottom of page