top of page

Hulp

Symbolentaal

spoor.jpg
swan-3161142_1280.jpg
sleutels.jpg
mare-3875147_1920.jpg

Naarmate je verder op je pad komt, ga je bewust kennismaken met de symbolentaal, de taal van de Wereld van de Wijsheid en van je wezen.

Zo krijg je soms een handje hulp van de Leraar via een heldere droom, om je even ergens bewust van te maken of je wezen reikt je via een beeld iets aan.

Het zijn echter allemaal symbolische beelden, die in grote lijnen wel voor iedereen hetzelfde zijn, maar de precieze betekenis ervan is voor iedereen weer anders. Het leren kennen van je eigen symbolentaal is een leerproces en gaat niet van vandaag op morgen.

De leraar vertelt:
De taal van de Wereld van de Wijsheid is de symbolentaal, de taal die alleen uw wezen kent.

Uw denkkap kent deze taal niet, uw denkkap kan ook niets met deze taal. De denkkap wil alleen maar feitelijkheden zien en logica gebruiken. 
Het betekent dan ook dat de symbolen niet via de denkkap te benaderen zijn. 

Een symbool kan u een heel verhaal vertellen wanneer u in uzelf hiermee contact maakt en de gevoelswaarde ervan oppakt. Uw denkkap zou hiervoor vele woorden nodig hebben en dan nog zou het maar een magere afspiegeling zijn van de werkelijke inhoud die het symbool u aanreikt. Want elk symbool bevat verschillende 'lagen' die u alleen via de trillingen van uw wezen kunt oppakken en begrijpen.

Uw creativiteit, uw fantasie is de verbinding tussen de kennis en de trillingen van uw wezen. Wanneer u uw fantasie gebruikt bij het horen of zelf verbeelden van het symbool, is het alsof u een deur openzet naar de trillingen van uw wezen.

***

bottom of page