top of page

De boom des Kennis

 

De visie dat Eva een rib uit Adam zou zijn,

betekent dat de mens de vrouwelijke component nog ziet als ‘klein’.

Dit is dan ook precies waar het vaak aan schort,

want het principe: ‘ik denk, dus ik ben’ doet de mens te kort.

 

De appel, het symbool van de vruchtbaarheid van het Weten,

wordt Eva aangereikt en zij durft van de boom des Kennis te eten.

Het staat symbool voor het leren maken van onderscheid:

“Wat past bij mij en welke gedachten moet ik nog kwijt?”

 

U kunt het vergelijken met de mens onderweg in het paars,

hij gaat rustig zijn gang en lapt alle verboden aan zijn laars.

Adam staat voor de mannelijke component die in het blauw is ingedut

en hij moet uit zijn gezapigheid worden wakker geschud.

 

Want de mens heeft beide componenten nodig op deze reis:

de zoektocht naar het verloren gewaande Paradijs.

Als Adam ontwaakt en door Eva wordt aangespoord,

is er een nieuw pad dat aan de horizon gloort.

 

 En in het weten dat elke worm in de appel staat voor een les,

aanvaarden zij, in hun drang naar groei, dit gegeven als leerproces.

De slang vertelt Eva over de tegengestelde hoedanigheden,

die ontdekt zullen worden op het pad dat de mens nu gaat betreden.

 

Want is dezelfde slang, die om zijn dodelijke gif wordt gevreesd,

 ook niet het herkenningssymbool voor iemand die geneest?

De betekenis van de slang is tweeledig en zijn giftige beet,

zijn gedachten die de mens verlammen om te handelen

naar wat hij al ‘Weet’.

 

De boom des Kennis, van goed en van kwaad,

staat voor de tegenstelling die in de Wereld van de Wijsheid niet bestaat.

Maar alles moet worden doorzien, niets kan worden overgeslagen,

het is een ervaren van zowel de lichte- als de zware trillingslagen.

 

Eva neemt het voortouw, zij is het die u steeds een zetje geeft,

zonder achterom te kijken volgt zij de drang die in uw wezen leeft.

Ook al lijkt het pad des onderscheids vaak een onontwarbaar labyrint,

de vrouwelijke component heeft het Vertrouwen dat u de weg wel vindt.

 

 En voelt u zich soms bij het maken van een nieuwe keus,

als de kleine herdersjongen die oog in oog staat met Goliath de reus,

weet dan dat David deze ‘grote’ dreiging versloeg,

met alleen maar een kiezelsteentje dat hij bij zich droeg.

 

Het kiezeltje symboliseert het zich durven openstellen,

maar de tegenwoordige mens, zo druk in de weer met surfen en bellen

en aan virtuele werelden en allerlei soorten netwerken gewend,

ervaart de Geestelijke hulp toch nog als vreemd en onbekend.

 

Echter het ‘Net’ van de Wereld van de Wijsheid dat de aarde omspant,

is voor een ieder toegankelijk: Zij reikt u graag de helpende hand.

De boom des Kennis kunt u niet ontlopen,

maar de helpdesk van de Wereld van de Wijsheid

staat altijd voor u open.

 

***

bottom of page