top of page

De kabouter en de trol

In onze taal wordt gebruik gemaakt van de symbolen van de kabouter en de trol.

De kabouter is de natuurlijke kracht die in de mens aanwezig is en de kabouternatuur heeft verbinding met de Wereld van de Wijsheid. De trollenkant is de natuur in de mens die zich bezighoudt met het overleven in de stofwereld en deze natuur heeft geen verbinding met de Wereld van de Wijsheid.

De kabouter is een functie van de vrouwelijke component. Bij de trol is de vrouwelijke component uitgeschakeld.

Ieder van u heeft een kabouter, maar iedereen kent ook de trol in zichzelf.

Het zijn tegenhangers van elkaar.

Onderdelen van de kabouternatuur:

De kinderstandpunten

Het spelmateriaal

De werkkracht

De trol

De trol, gericht op overleven, hoort bij de lessen van de mens om verder te komen op het pad van ontwikkeling, zodat men contact gaat maken met de uiteindelijke bron waar ieder van u uit voortgekomen is.

Dus wijs de trol niet af, het is lesmateriaal. Herken en zie wat de trol voor u kan doen.

De mens ervaart het als straf als hij onrustig is, de mens kan daar depressief van worden, ziek van worden, lichamelijke klachten van krijgen.

Maar dit zijn allemaal hulpmiddelen om een keus te maken en naar de kabouternatuur toe te gaan.

 

De kabouter

De kabouternatuur is gericht op het uitbouwen van mogelijkheden, is levensverruimend bezig.

De kabouter weet van lessen af.

De kabouter weet van groei af.

De kabouter herkent oude relaties.

De kabouter heeft veel hoedanigheden in zich die een mens kan gebruiken.

En wanneer u contact maakt met deze kabouter in uzelf maakt u tegelijkertijd contact met het kabouterhuis waar alle informatie aanwezig is en waar de kabouter ook de trollenkant laat zien.

 

De kabouternatuur wil geen concessies, hij wil alleen maar datgene volgen waarvan hijzelf weet dat het goed is. De kabouter zal u niet de weg wijzen naar de energie onder de grond, dat doet de trol.

De trol zegt: 'Kijk eens wat die ander doet!'

De kabouter durft in de spiegel te kijken en vraagt zich af: 'Wat heeft mij dit te zeggen, wat moet ik hier uit leren?'

De kabouter is het verbindingsmiddel, de intermediair, tussen uw stoffelijk bewustzijn en uw wezensbewustzijn.

De trol komt voort uit de denkkap en deze is altijd gericht op overleven, op veiligheid, op het uitoefenen van macht.

De denkkap is bezig met concessies en met berekening, maar veiligheid en onveiligheid zijn emoties, voortkomend uit de denkkap.

De trol heeft niet in de gaten dat hij maar heel weinig bewegingsvrijheid heeft, hij is steeds bezig om zijn wereldje af te bakenen, om grenzen te trekken.

De kabouter gebruikt de wezens-energie, de zilveren wortels van het wezensbewustzijn, terwijl de trol de rode aarde-energie gebruikt.

Er zit dus een groot verschil tussen die twee.

 

In de stoffelijke wereld lijken de trollen- en de kabouternatuur sterk op elkaar, want zowel de trol als de kabouter maakt gebruik van de stoffelijke mogelijkheden.

Het is alleen de beleving van de trillingen in de mens die het verschil uitmaakt.

De mens kan het ook herkennen: wanneer hij redenen gaat bedenken waarom hij iets doet, zit hij in de trollenkant.

De kabouternatuur heeft rechtstreeks contact met de Wereld van de Wijsheid en daar zit het denken niet tussen.

Ieder mens maakt gebruik van de trol tot hij zichzelf verbiedt om daar nog verder gebruik van te maken en hij niet meer de veiligheid buiten zichzelf zoekt, maar leeft naar zijn ware aard.

Naargelang de mens bewuster wordt, zal hij die trollenkant moeten ontmaskeren en loslaten.

Het hoort bij de wortels van het mens-zijn. (Zie het 4x4-teken)

***

bottom of page