top of page

Onderdelen van de kabouternatuur

Het spelmateriaal

Het spelmateriaal heeft u, vanaf dat u de blauwe trilling tot uw beschikking had, meegekregen vanuit de geestelijke wereld.

Wanneer een wezen de drang voelt om terug te gaan naar deze aarde, neemt een geestelijke helper het wezen mee naar het kabouterhuis alwaar het een doorkijkje krijgt. In dit doorkijkje ziet het wezen hoe zijn leven er in grote lijnen uit gaat zien en ziet het tegelijkertijd ook welke lessen hij heeft.

Hij krijgt hierbij tevens hulpmateriaal aangeboden om juist deze lessen te kunnen leren.

Dat hulpmateriaal, het spelmateriaal, is onderdeel van de vrouwelijke component.

Dit spelmateriaal heeft de mens ook nodig in de groei, in de ontwikkeling van zijn stoffelijk bewustzijn.

Het geeft een extra dimensie, als voortstuwing, aan het pad dat hij te lopen heeft.

Het wezen vindt het prettig om dit te krijgen.

De mens heeft de mogelijkheid om het spelmateriaal als geschenk te gaan zien wanneer hij geen bescherming meer zoekt in de stof. Wanneer een mens geen contact maakt met zijn eigen wezen ervaart hij het spelmateriaal, door de denkkap, als een straf.

Hij merkt dat juist de tegenwerkende kracht van de lessen hem voor grote problemen plaatst en noemt dit dan karma.

Wanneer hij wel in contact staat met zijn eigen wezen, weet de mens dat hij juist uit het spelmateriaal extra kracht kan putten om verder te gaan op zijn weg die soms vol met voetangels ligt.

 

Het spelmateriaal is voor iedereen verschillend.

Het is toegesneden op de persoonlijke lessen, toegesneden op het leven dat de mens leidt.

De mens krijgt dàt wat hij aan kan.

De kabouter herkent de gift van de geestelijke wereld, want de kabouter heeft daar contact mee.

 

U kunt dit spelmateriaal ook vergelijken met het speelgoed waar een kind in zijn eerste levensjaren mee speelt, tijdens het spelen ontwikkelt hij tegelijkertijd bepaalde aspecten van zichzelf.

Door het speelgoed leert een kind bijvoorbeeld ruimtelijk kijken, wordt zijn fantasie geprikkeld, ontwikkelt zijn spraak en groeit zijn woordenschat.

Het spelmateriaal dat u heeft meegekregen houdt ook een uitbreiding in, waardoor u spelenderwijs verder op uw pad kunt komen.

Zolang u geen contact maakt met de kabouter in uzelf heeft u het gevoel dat u het alleen moet zien te rooien.

Zoek daarom contact met het spelmateriaal in u, deze geeft u aan hoe u verder moet.

Gebruik deze kracht.

Het is niet dat ik het u opleg, maar ik zie de worsteling van de mensen, ik zie de moeite die ze hebben in hun leven en ik zou ze graag willen helpen. Maar ik mag pas helpen op het moment wanneer uzelf het contact heeft gelegd.

Uw spelmateriaal draagt u in ieder geval bij u, maak daar dan ook gebruik van.

- De mens krijgt het spelmateriaal op de grens van de groene en de blauwe trilling.

Dit kan ook tijdens een stoffelijk leven gebeuren, hij hoeft daar niet eerst voor te overlijden.

- De mens krijgt het spelmateriaal mee op het moment van indaling in de stof en dat spelmateriaal blijft het hele stoffelijke leven van kracht.

- Dit is spelmateriaal dat het wezen bij zich draagt, en men moet het los zien van de denkkap. Het beeld dat de mens van zichzelf heeft, heeft te maken met de stofkant en het spelmateriaal heeft te maken met het wezen.

- Spelmateriaal staat bijna altijd haaks op datgene wat een mens in zijn leven doet en wat hij in zijn gedrag laat zien.

- Ieder mens weet van zichzelf welk spelmateriaal hij heeft, alleen in zijn dagelijks leven komt de mens daar niet mee in aanraking.

***

bottom of page