top of page

Belicht

De onderwerpen die besproken worden, willen u een grotere kijk geven op de Wereld van de Wijsheid en op uw eigen wezen en de mogelijkheden die het heeft om een grotere kijk te krijgen op zichzelf en op Al wat Is.

bottom of page