top of page

Het Principe

Het Principe, zo noemen wij de wisselwerking tussen de mannelijke component, de bescherming, het  actie deel dat naar buiten gericht is en de vrouwelijke component, het koesterende en ontvankelijke deel dat naar binnen is gericht.
Het Principe IS, het is geen trilling of stroming, maar een hoedanigheid die op elkaar inwerkt. De mannelijke en vrouwelijke component vormen samen de bouwstenen van het Al.

Deze twee componenten vindt u terug in alles wat leeft. Zij staan aan de basis van alle processen die er in de Wereld van de Wijsheid plaatsvinden, waardoor er beweging en groei ontstaat. Ze zijn dus ook terug te vinden in de handelingen en mogelijkheden van de mens.

 

Het stoffelijk bewustwordingsproces van de mens, dat verloopt via de ontwikkeling van de chakra´s, gaat hand in hand met de ontwikkeling van de samenwerking tussen de mannelijke en vrouwelijke component.

 

Het begint met onbewuste chaos in de rode trilling, waarbij de mannelijke component, het denken, en de vrouwelijke component, het gevoel, nog zijn verstrengeld. De mens volgt de sterkste drang in hem die hij nodig heeft om te kunnen overleven in zijn wereld.
In de oranje trilling beginnen de twee componenten los van elkaar te komen en worden ze langzaam te herkennen voor de mens als gevoel en verstand, maar de mannelijke component leidt en de vrouwelijke component volgt.
In de gele en groene trilling gaat een mens de vrouwelijke component geleidelijk steeds meer ervaren en toelaten in zijn leven en werken ze aanvullend op elkaar, maar de mannelijke component blijft meestal leidend.
Pas in de blauwe trilling gaat de vrouwelijke component echt een rol van betekenis spelen en ontstaat er een bewuste chaos. Er ontstaat een strijd in de mens tussen de mannelijke en vrouwelijke component, tussen het denken en het voelen, maar de vrouwelijke component wordt leidend.
In de paarse trilling leidt de vrouwelijke component en volgt de mannelijke component maar zijn het nog twee verschillende keuzes voor de mens.
In de witte trilling speelt die keuze niet meer maar volgt hij de vrouwelijke component waarbij de mannelijke component de impulsen uitvoert en er handen en voeten aan geeft. Er is een volledige samenwerking tussen de beide kanten ontstaan.

Adam-en-Eva.png

Het Principe van de mannelijke en de vrouwelijke component,

is misschien niet in deze bewoordingen bij iedereen bekend.

Maar als u even kijkt naar het denken en voelen,

wordt het misschien iets duidelijker wat we bedoelen.

 

Wanneer deze aspecten in de mens nog erg op zichzelf zijn gericht,

nopen ze hem om op zoek te gaan naar harmonie, naar evenwicht.

Want verstand en gevoel leven vaak als kat en hond

en verdedigen hun territorium, bewaken elk hun eigen grond.

 

Het is soms een heftige strijd en er is veel sprake van ‘ maar ‘,

er is dan ook bewustwording nodig voordat ze openstaan voor elkaar.

Pas in de blauwe trilling komt deze ontwikkeling tot stand

en in het paars is er de herkenning, een verdergaan hand in hand.

 

Want alleen als de mens zich naar binnen durft te keren,

ontstaat er een samenspel tussen het aanvoelen en het redeneren.

Maar deze vlag dekt bij lange na de lading van het Principe niet,

want de betekenis van de twee componenten bestrijkt een veel groter gebied.

 

Het mannelijke staat voor de bescherming, het naar buiten tredende deel.

Het vrouwelijke is de koestering en vervult de ontvangende rol in het geheel.

Samen zijn zij het leven voortbrengende beginsel in het aardse bestaan,

maar ook op het pad van bewustzijn, dat in de trillingenwereld verder zal gaan.

 

Want het Principe bestaat niet alleen in de aspecten van het stoffelijke leven,

waar wij het over hebben, is het symbolische Alomvattende gegeven,

waarin beide elementen de bouwstenen zijn van het grenzeloze heelal

en hun bewuste samensmelting zich uit in de scheppende Kracht van het Al.

*

bottom of page