top of page

Symbolen  A - C

Aap

Dit symbool staat voor de voorloper van het mens-zijn en heeft te maken met de edele diersoorten.

Het is de bovenste laag van de dierenwereld.

Het is een dier dat 'hekjes' ervaart en er is een besef van verschil tussen binnen en buiten.

Het is een van de eerste ervaringen die in het zilver omgezet kunnen worden.

-     Het symbool van de aap wordt ook gebruikt wanneer een mens niet luistert naar zijn verworven vaardigheden en weer 'terugzakt' in zijn ontwikkeling.

 

Appel

Een appel is een vruchtbaarheidssymbool en als beeld verwoordt het de lessen die een mens op zijn pad tegenkomt.

-      De rode appel heeft te maken met de lessen in verband met het stoffelijk bewustzijn.

-      Een zilveren appel is de les in het wezensbewustzijn.

-      De worm in de appel betekent het moment van confrontatie met de hiaten in respectievelijk het stoffelijk- of wezensbewustzijn.

 

Auto

Een auto is het symbool voor het karakter van de mens.

Een karakter ontstaat door het genetische materiaal plus de denkkap.

Dit symbool bevat veel onderdelen die apart bekeken kunnen worden en deze geven een kijk op het psychologisch handelen van de mens.

Maar ook zijn er veel verschillende modellen.

De een heeft een krachtige motor, de andere auto tuft overal achteraan en kan niet hard rijden.

De een verbruikt veel energie, de ander is zuinig in het gebruik.

Zo heeft ook het lichaam al deze verschillende kenmerken.

 

Anker

Het anker betekent het houvast dat een mens in de buitenwereld zoekt, maar waardoor hij in zijn ontwikkeling stilstaat. De mens durft geen nieuwe ervaringen op te doen en vindt zijn eigen veiligheid belangrijker.

Dit anker kan vastzitten aan de materie, maar ook aan mensen.

-     Wanneer het anker geheven wordt, kan dit een vlucht betekenen, maar ook het zoeken naar een nieuwe uitdaging.

 

Bal

Een rode bal is het symbool voor de samengebalde rode aarde-energie waar de mens door omhuld wordt.

Het is nodig voor het stoffelijk bewustzijn.

-     Een kabouter schopt tegen een rode bal aan.

Het betekent dat de kabouter zich niet wil laten leiden door de rode aarde-energie, maar door het zilver.

 

Ballon

Een ballon is het symbool voor de rode aarde-energie. De rode aarde-energie die gedachten voedt.

De verschillende kleuren van de ballonnen staan voor de diverse trillingen die gedachten hebben en de mens kijkt alleen via zijn gekleurde gedachten naar de wereld en vandaaruit reageert hij.

Het touw aan de ballonnen staat voor de binding die een mens voelt met bepaalde gedachten.

-      De ballonnen kunnen ook staan voor de trillingen die de kabouter bij zich draagt. Als de mens luistert naar wat de kabouter aanreikt, gaat hij automatisch op zoek naar de gedachte die dezelfde trilling heeft.

 

Beer

De beer is het symbool voor de 'vaderbescherming' die de mens ontvangt via de prikkels van de mannelijke component op de trillingen van het stoffelijk bewustzijn.

De berin is het symbool voor de 'moederzorg' die de mens ontvangt via prikkels van de vrouwelijke component op de verschillende kleurtrillingen.

Het is een hoedanigheid, geen emotie.

-     Het Engelse bruine knuffelbeertje Paddington wordt als symbool gebruikt voor de emoties die een mens onderweg ervaart, maar die hij ook nodig heeft voor zijn lessen en in zijn ontwikkeling.

Aan de kleuren van zijn pakje en zijn pet is te zien waar de mens zijn lessen in heeft.

Ook de gedragingen die verbonden zijn met emoties, worden door dit beertje uitgebeeld.

-     Een teddybeer staat voor de onderzoekende mens.

Wanneer het een lichtbruine teddybeer zonder kleding is, betekent het de voltooiing van het stoffelijk bewustzijn.

 

Berg

Een berg is het symbool voor het menselijk leven en kan verschillende vormen en uiterlijkheden hebben.

Het pad op de berg laat zien hoe het pad er in het leven uitziet. De berg kan bijvoorbeeld kaal, begroeid, rotsachtig, steil of glooiend zijn en verschillende kleuren hebben.

-     De berg kan door de krachten van de wind geërodeerd zijn.

Het betekent dat de mens is gevormd door de krachten die van buitenaf op hem hebben ingespeeld.

-     Het pad dat naar de top van de berg voert kan bijvoorbeeld een kronkelig bergpad zijn.

Het betekent dat de mens zich steeds laat afleiden door allerlei bijzaken.

-     Een berg kan een grote klomp steen zijn: koud, kaal en steil.

Het betekent dat de mens denkt in de wereld zijn plek te moeten veroveren door een bepaald doel voor ogen te houden. Hij schuift alles verder aan de kant, wordt koud en heeft alleen nog maar dát pad voor ogen.

-     Een berg kan bestaan uit grote rotskeien die steeds het pad blokkeren.

Het betekent dat een mens vaak blokkades opwerpt, daardoor hij afgesneden wordt van zichzelf en tegen de rotswand 'te pletter' loopt.

-     Een berg waarvan het grootste deel begroeid is, maar naarmate de top in het zicht komt steeds kaler wordt.

Het betekent dat hoe ouder men wordt, dus hoe hoger men op de berg komt, hoe vermoeider een mens wordt. Maar een mens wordt niet vermoeid door het spoor waar hij voor gekozen had, doch hij wordt vermoeid door alle zijpaadjes die hij in zijn leven genomen heeft.

-     Wanneer het een berg betreft van de Zwitserse Alpen, betekent het de neutraliteit.

-     Een zwarte berg met rookpluim betekent een duistere uitbarsting en staat voor de mens die de spoorbaan is overgestoken.

 

Beursje

Dit is het symbool voor het bewaren van oude energieën.

Deze energieën zijn afkomstig van oude emoties.

De beursjes zijn vaak gesitueerd op een van de chakra’s.

Het betekent dat er in die specifieke kleurtrilling nog onverwerkte emoties zijn, die de chakra`s bevuilen.

De vuile energie slaat naar binnen in het lichaam.

 

Bliksem

Dit symbool betekent een onverwachte ontlading van opgekropte spanningen.

 

Bloemen

Bloemen hebben verschillende betekenissen, maar zijn steeds terug te voeren op energieën.

-     Waterlelies staan voor de chakra's. De kleuren vertellen over welk chakra het gaat. De stand van het opengebloeid-zijn laat de ontwikkeling zien in dat desbetreffende chakra.

-     Een tulp is een gecultiveerde bloem en betekent een uiting van de cultuur.

-     Wilde bloemen zijn de uitingen van de eigen natuur.

-     De bloemen met een heldere kleur horen bij de kabouter-energie.

-     De bloemen met een fletse kleur horen bij de trollen-energie.

-     De blauwe korenbloemen zijn de uitingen van het weten.

Het kunnen wijsheden met een grote W of een kleine w zijn.

-     Mos groeiend op een boom betekent een rottingsproces. Het is de mens in stilstand.

-     Madeliefjes zijn het symbool voor de energietrilling vanuit de Wereld van de Wijsheid.

Het boegbeeld

Dit symbool heeft meerdere betekenissen.

-     Een vrouwelijk boegbeeld waarvan de vrouwelijke kenmerken uitvergroot zijn, betekent de kijk die de mens heeft op zijn vrouwelijke component.

De mens verwart dit meestal met vrouwelijke uiterlijkheden.

-     Ook gebruikt de mens zijn eigen uiterlijk als boegbeeld waardoor hij hoopt dat de anderen niet achter zijn façade kijkt.

-     Een boegbeeld is de mens die in zijn taak de geestelijke wereld uitdraagt.

 

Boeken

Een boek staat voor kennis, geen wijsheid.

Een boekenkast vol boeken in het kabouterhuis: in ieder boek worden de ervaringen van één stoffelijk leven in opgetekend.

De kleur van het kaft geeft de trilling van de energie aan waar de kennis overgaat.

-     Een kapot boek zegt dat er lessen en ervaringen zijn die steeds weer opnieuw gelezen worden en waarin de mens het gevoel heeft er niet doorheen te komen.

-     Een boek met gouden opdruk betekent een leven waar de mens zich alleen toelegde op het stoffelijke bewustzijn, met zilveren opdruk betekent een leven waarin de mens al contact maakte met het wezensbewustzijn.

-     Een in leer gebonden boek betekent dat deze ervaring alleen in een lichaam geleerd kan worden.

-     Een boek met Griekse letters is een wetboek en gaat over de wetten van de Wereld van de Wijsheid.

-     Een geometrieboek waarin allerlei figuren te zien zijn betekent kennis over de geestelijke wetten.

-     Een boek met blanco bladzijden betekent dat de kennis nog niet voorhanden is.

-     Een stripboek of een prentenboek is de verzameling beelden die vastzitten aan de maan-energie.

De mens die dit boek leest is op zoek naar de magische wereld.

-     Een rekenboekje betekent de balans opmaken, rekenschap geven en zichzelf ter verantwoording roepen.

-     Een schoolboekje: een lesboekje is het leven waarin een mens zijn lessen krijgt aangereikt.

Het gaat hierbij om het begrijpen van de lesstof.

-     Twee boekensteunen laten zien dat de mens zijn ervaringen inperst tussen andere bezigheden, maar dat hij ook alleen in een bepaalde tijdsspanne hiermee bezig wil zijn.

 

Boom

De boom is het symbool voor het stoffelijk bewustzijn.

Het is het trillingenlichaam met de chakra's en onderdeel van het lichaam.

De grootte en het uiterlijk van de boom zeggen iets over het stoffelijk bewustzijn waar de mens in zit.

-     De kruin staat voor de denkkap van de mens en deze kruin heeft voor ieder mens afzonderlijk een andere werking, naargelang de lessen die het wezen op zich heeft genomen.

-     De takken staan voor de gedachten en kunnen verschillende kleurtrillingen hebben.

Ook worden hier de gedachten over de verschillende rollen, die een mens in zijn leven kan spelen, mee bedoeld.

-     De bladeren zijn nieuw-ontwikkelde gedachten, voortkomend uit normen of uit nieuwe inzichten, maar de bladeren kunnen ook staan voor alle losse gedachten die een mens heeft.

Afgevallen bladeren zijn de losgelaten gedachten.

-     De stam van de boom staat voor de houding van de mens. Het is hetgeen de mens in zijn gedrag vertoont. Deze stam kan vele vormen hebben: dik, dun, bemost, groeiend in de schaduw of in het licht.

-     De wortels laten zien of een mens vertrouwt op zijn eigen inzichten en zich niet laat leiden door overlevingsmechanismen. De wortels zijn ook nodig om het wezensbewustzijn toe te laten.

Het wortelstelsel, het aantal wortels, zegt iets over de hoeveelheid opgedane ervaringen.

Ook het totale uiterlijk moet bekeken worden.

-     Een volgroeide boom met wortels die diep de grond ingaan en waar een stroom van zilver door de stam naar de kruin toestroomt, is het symbool voor de volbewuste.

-     Een boom met een heel lange stam betekent dat de kruin en de wortels niet bij elkaar kunnen komen. Het denken maakt geen contact met de zilveren wortels.

-     Een stam met een lichte en een donkere kant die er geblakerd uitziet. De lichte, de gezonde kant, heeft wortels, de zwartgeblakerde kant niet. Het betekent de tweedeling die de mens in zichzelf oproept door gedragingen van zichzelf positief of negatief te benoemen.

Daarnaast is de plaats waar de boom groeit van betekenis. Staat een boom alleen in de wei of                              gegroepeerd in een bos? Staat hij in de zon of in de schaduw? Staat de boom op een zandvlakte of heeft hij zijn wortels in vruchtbare grond?

Ook worden er verschillende soorten bomen getoond:

-     De eikenboom heeft als kenmerk dat hij gemakkelijk het sap kan doorlaten naar de kruin toe, wat bij andere bomen moeilijker gaat. De eik trotseert stormen, trotseert natuurgeweld, terwijl andere bomen              daar makkelijker aan toegeven en breken.

-     Een pijnboom zegt iets over het lijden dat de mens ervaart in zijn ontwikkeling.

-     Een dennenboom is een prikboom. Het betekent de prikkels die de mens ontvangt in verschillende situaties.

-     Een treurwilg waarvan de kruin naar beneden hangt. Daarvan hebben de takken, de gedachten, de functie om de stam te beschermen.

In de kruin kunnen verschillende attributen opgehangen zijn.

-     Wanneer er aan de takken allemaal glinsterende papiertjes hangen  staan deze voor de uitwassen van de begeerten.

-     Hangen er in de kruin toeters en bellen dan betekent het dat de mens luistert naar de beelden vanuit de maan-energie over de godsdienstige stromingen.

-     Er loopt een treinspoor in de kruin, het betekent dat de mens in zijn denken op één spoor blijft zitten, slechts één spoor volgt.

 

Bos

Het bos is het symbool voor de ervaringenwereld. In het bos zijn de mogelijkheden te vinden die een mens op zijn pad heeft meegekregen. En deze mogelijkheden kunnen alleen door ervaringen herkend en gebruikt worden.

Het pad door het bos betekent ook het pad van bewustzijn dat de mens loopt.

-     Wanneer we kijken naar de bomen zegt dit iets over de gedachten.

-     Een slingerend pad door het bos betekent dat de mens waar dit bos bij hoort, zich laat afleiden door zaken buiten zichzelf.

-     Een pad bezaaid met kiezelsteentjes. Dit zijn de emoties die de mens onderweg in zichzelf tegenkomt.

-     De grondsoort zegt iets over de basis van waaruit de mens zijn stappen zet.

-     Een mens kan op zijn pad ook veel zijpaden tegenkomen waar hij voor zou kunnen kiezen.

-     Een mens blijft angstvallig op het midden van het pad lopen.

Het betekent dat de mens geen nieuwe ervaringen toelaat en controle over zijn leven wil houden.

-     De kleuren van het pad geven de overeenkomstige ontwikkeling in het stoffelijk bewustzijn aan.

-     De dichte begroeiing in het bos laat zien dat de mens verstrikt kan raken en niet verder kan.

-     De open ruimte in het bos betekent dat de mens op zijn pad soms rust ervaart en doorkijkjes krijgt.

-     Dode takken op het pad zijn een obstakel dat opgeworpen is.

Het is oud gedrag van de mens, hij kan daardoor niet rechtdoor, maar maakt een omweg.

-     Een bos van dennenbomen staat voor de ervaringenwereld van de prikkels.

 

Braamstruik

Het is een struik met doornen en rode besjes. In de bijbel heeft het de betekenis van de stem van God.

De leraar gebruikt dit symbool voor de prikkels van de geestelijke wetten waar de mens in zijn leven mee te maken krijgt.

De rode besjes betekenen de rode aarde-energie.

De doornen staan voor de prikkels die de mens ontvangt.

De brandkast

De brandkast betekent dat de mens altijd benauwd is dat hem iets wordt afgepakt wat hij voor zichzelf belangrijk vindt.

De inhoud van de brandkast bestaat uit stoffelijke zaken, voortkomend uit de denkkap.

Het is een trollengegeven.

Breiwerk

Breiwerk dat op de breipennen staat betekent als symbool dat er een uitbreiding gaande is.

Dit kan uitbreiding betekenen in de taak, maar het kan ook uitbreiding betekenen in de rollen die de mens speelt.

Uit de staat van het breiwerk kunnen verschillende dingen afgelezen worden.

Bijvoorbeeld de kleurtrilling, het onderwerp enzovoort.

De bril

De bril is het symbool voor de kijk die de mens op zijn leven heeft.

Deze kijk houdt verband met zijn wereldbeeld, houdt verband met de graad van bewustzijn, maar het is een kijk die vaak niet overeen komt met de potentie die de mens in zijn wezen heeft.

De bril hoort bij het stoffelijk bewustzijn dat gesymboliseerd wordt door de boom.

De mens die weinig contact heeft met zijn wortels is nog sterk verbonden met de kruin, zijn denkkap.

De stam, het gedrag wordt dan gekleurd door de bril.

De bril staat ook voor de kijk die de mens heeft op de geestelijke wereld en de bril weerhoudt hem om contact te leggen met de andere bewustzijnsgraden.

Het uiterlijk van de bril laat zien welke kijk de mens heeft.

-     De kleur van het montuur zegt vanuit welke kleurtrilling gekeken wordt.

-     De vorm van het montuur laat zien waarin de mens zijn kijk verpakt heeft.

-     De kleur van de brillenglazen laat zien hoe ‘helder’ de kijk is.

-     De dikte van de brillenglazen laten een uitvergroting van de zienswijze zien.

 

Brug

Een brug is het symbool voor een verbinding en behelst meestal een cruciaal moment in de ontwikkeling van de mens.

Er zijn veel verschillende bruggen. Lettend op de uitvoering geeft dit een beeld waarin de overbrugging wel of niet heeft plaatsgevonden.

-     Een hangbrug die twee verschillende naturen met elkaar verbindt, betekent een natuurlijke overbrugging, meestal tussen twee verschillende kleurtrillingen.

-     Een zilveren brug tussen enerzijds de aarde en anderzijds de Wereld van de Wijsheid betekent dat de mens contact maakt met het wezensbewustzijn.

-     Een brug over een water betekent dat de mens de keus heeft om: of in het land van de trollen, of in het land van de kabouters te gaan wonen.

-     Een ophaalbrug betekent dat de mens voor zichzelf een blokkade heeft opgeworpen.

 

Bruine kleur

Alle symbolen die een bruine kleur dragen hebben te maken met emoties, aangezien bruin de kleur is van de emoties.

En u kunt aan de voorwerpen zien waar de emoties verband mee houden.

 

Cape

Een cape betekent dat de mens zichzelf beschermt of bescherming ontvangt.

De kleur, het materiaal, de vorm en de lengte van de cape zeggen iets over deze bescherming.

De kleuren geven ook een beeld van de ontwikkeling van het stoffelijk bewustzijn waar de mens mee bezig is.

Ook de manier waarop de cape gedragen wordt, zegt iets van de mens van wie deze cape is.

Bijvoorbeeld: heeft hij de cape dicht om zich heen gevouwen, of draagt hij deze zwierig alleen op zijn rug.

-     Een zilveren cape betekent dat de mens bescherming ervaart die verbonden is met zijn wezensbewustzijn en die hem de mogelijkheid geeft om in aanraking te komen met zijn eigen geschiedenis.

-     Wanneer een cape een capuchon heeft, betekent het dat de mens zijn eigen denkkap beschermt en niet openstaat voor andere zienswijzen.

 

Computer

Dit heeft te maken met de stroom van informatie die de mens van het pad van bewustzijn kan afbrengen.

Tevens zegt het iets over het computerdenken: dit is het feitelijke denken, zonder dat de mens verdwijnt in de beelden van de maan-energie.

Cyclaamkleur

Deze kleur staat voor het lijden dat verbonden is met het stoffelijk bewustzijn.

bottom of page