top of page

Het 4x4-teken

Bij het vier x vier-teken horen de symbolen: een donkergroene poncho en een eekhoorntje.

Het vier x vier-teken is het symbool voor de wortels van het mens-zijn en is onderdeel van de kruik.

Deze wortels zijn de mogelijkheden die een mens tot zijn beschikking heeft en deze wortels maken hem ook tot mens.

Ze hebben geen brugfunctie naar de Wereld van de Wijsheid toe, want het mens-zijn is alleen een fase in de evolutieketen.

De mens is op zichzelf teruggeworpen en heeft aanvankelijk nog geen besef van de geestelijke wereld, want de eerste stap van het mens-zijn na de dierlijke fase is dat de mens zich bewust wordt van het denken.

 

De vier wortels van het mens-zijn:

1 De denkwereld

2 De gevoelens

3 De macht, de potentie

4 De verruiming

1 - De denkwereld

Het zijn de drie lagen van de denkkap:

Het persoonsdenken, het normendenken en het zuiver-denken.

2 - De gevoelens

Wij hebben het niet over emoties, want emoties volgen altijd gedachten. Het gaat altijd ergens óm. Deze hebben een vuile energie.

Gevoelens hebben heldere kleuren, ze zijn abstract.

Het is dan niet ergens óm, maar ze worden ervaren tengevolge van een gewaarwording via de zintuigen.

3 - De macht, de potentie

De potentie, de kracht is de rode aarde-energie. De potentie is de macht, maar wat de mens met deze macht, met deze potentie doet, ligt aan zijn manier van denken.

Met potentie, macht en vitaliteit wordt hetzelfde bedoeld, het is inwisselbaar.

4 - De verruiming

Dit is de mogelijkheid tot het binnenlaten van nieuwe ervaringen.

Maar het is geen boekenkennis. In gedachten kan een mens een heleboel dingen doen, maar als het geen contact heeft met wie hij als mens is, gebeurt er niets.

Een dier kiest hier niet voor, maar de mens kiest er voor om nieuwe ervaringen op te doen.

Die mogelijkheid zit in het mens-zijn ingebakken, maar of hij daar gebruik van maakt of niet, dat is zijn eigen keus.

 

Het vier x vier-teken omspant de planeet.

De mens is onderdeel van deze planeet en de planeet kent alleen deze vorm.

Het is ontstaan uit de grondvorm, de kristalvorm.

Op andere planeten zijn er andere uitingsvormen.

 

Beeld: De groene poncho en de eekhoorn.

Een mens met een donkergroene poncho om zich heen betekent dat het wezen ingedaald is in een lichaam.

De 'poncho' is een vierkante lap: het symbool van de stof. De donkergroene kleur is de kleur van het lichaam.

De reden van de indaling heeft te maken met de lessen die het wezen in de stofwereld kan leren.

Het wezen kiest de mensvorm om zijn lessen te leren die betrekking hebben op de begeerte en de tegenstellingen.

De geestelijke bewustwording gebeurt via inprenting door het ether-element, over de vier aspecten van dit teken.

De eekhoorn staat voor de vragen die aan de mens knagen.

De vragen hebben betrekking op de plek die de mens in de stoffelijke wereld inneemt.

De mens voelt zich veilig als hij denkt dat er een doel is en hij vertaalt het in godsdienstige denkpatronen.

Aan het stoffelijk denken zit automatisch deze zienswijze vast, maar het is alleen maar één wortel van het mens-zijn.

De eekhoorn is ook een verzamelaartje: het betekent dat een mens zijn ervaringen en standpunten verzamelt en vasthoudt.

 

Beeld: een eekhoorntje met een zilveren kroontje op zijn kopje in de kruin van de boom.

Dit eekhoorntje gluurt tussen de bladeren door. Dan zit het op één gedeelte van een tak, dan weer rent hij naar een andere tak en ook daar steekt hij zijn kopje tussen de bladeren door.

Ieder mens kan zich voorstellen dat hij een boom is, dit is het stoffelijk bewustzijn.

De kruin staat voor de gedachtenwereld verbonden met het stoffelijk bewustzijn en het eekhoorntje laat zien dat er steeds knagende vragen in de mens omhoog komen.

Het zijn de vragen: wie ben ik, wat doe ik op deze aarde, waarom ben ik op deze aarde?

Juist deze vragen nopen hem om op zoek te gaan.

Dat zilveren kroontje zegt dat u er vanuit kunt gaan dat de vragen die u heeft, voortkomen uit het zilver en het zilver staat voor het wezensbewustzijn.

Wanneer u geen wezensbewustzijn in uzelf zou hebben, kwamen deze vragen ook niet bij u op.

Deze vragen moet u dan ook zien als een voortstuwing op uw weg naar een groter bewustzijn.

Blijf stilstaan bij de vragen die u heeft, blijf stilstaan bij het eekhoorntje dat steeds de kop opsteekt en tussen uw gedachten doorpiept.

Dat eekhoorntje brengt u steeds verder op uw weg zodat u nieuwe paadjes gaat bewandelen en niet meer die veilige omgeving blijft zien waarin u tot nu toe uw leven heeft geleid.

***

bottom of page