top of page

Liefde

Aspect van het kleine-ik besef

Vaak zien wij dat mensen ervan uitgaan dat in het contact met de Wereld van de Wijsheid de liefde allesoverheersend is. U kent de uitspraken: 'God is liefde, wie in liefde blijft, blijft in God…'.

Maar u zult versteld staan wanneer ik u de liefde laat zien die in de Wereld van de Wijsheid thuishoort.

Deze is zo scherp, Magda noemt het soms op het koude af, en deze liefde vindt u niet op de aarde.

Wij noemen het ook geen liefde, liefde is een woord, is een van de beelden die horen bij de maanenergie.

De energie van de Wereld van de Wijsheid is zuiver, is kristalhelder.

Deze kracht heeft als uiting: gestrengheid, zoals de mensen het zouden kunnen ervaren.

Deze liefde, zoals u het denkt te kunnen interpreteren, bestaat niet in het mens-zijn. U heeft daar geen contact mee, niemand van de mensen heeft daar contact mee. De denkkap van de mens heeft daar ook geen woord voor.

Alleen een volbewuste 'ruikt' daar soms even aan, omdat hij in contact staat met mij.

Wanneer de mens spreekt over onvoorwaardelijke liefde, dan heeft hij het over een mildheid naar de andere mens toe, waarin deze de ruimte krijgt om zijn eigen proces te volgen.

Maar de mens kan niet inschatten waar een ander zijn lessen in heeft.

De ander heeft het misschien juist nodig dat hij niet dat proces volgt, zodat hij op een ander spoor komt.

Een mens kan dat nooit zien bij een ander.

Dus wat u liefde noemt, noem ik 'het bedekken met de mantel der liefde', en dan wordt er een deken van energie over de ander heen gelegd.

Stap van het standpunt af dat dát het ultieme is wat de mens een ander kan aanreiken.

Alleen uw kabouter, uw natuurkracht kan u vertellen wat uw houding moet zijn in een bepaalde situatie.

En dan zult u soms streng naar mensen moeten zijn, maar dat zegt meer van liefde dan wanneer u maar accepteert wat de ander doet.

Want de 'liefde' vanuit de Wereld van de Wijsheid legt alles bloot. Alles wordt glas- en glashelder in onze energie, terwijl bij u, als het woord liefde gebruikt wordt, alles wordt bedekt!

 

Wanneer mensen het hebben over liefde, dan hebben ze het over een emotie.

Een emotie die te ervaren is in het lichaam.

Maar wanneer u weet dat emoties altijd gedachten volgen en geen contact met het wezen hebben, dan kunt uzelf een gevolgtrekking maken.

De liefde tussen mensen is een emotiestroom.

En deze emotiestroom is te vergelijken met de oranje trilling, waarin de mensen het wij-gevoel ervaren.

En wanneer mensen in het wij-gevoel zitten is daarin tegelijkertijd de veiligheid voor henzelf ingebouwd.

Wij zien dat de emotie liefde altijd een hebbedingetje is.

Want een mens die op zoek is naar liefde, veel met liefde in zijn denkkap bezig is, is eigenlijk op zoek naar een plek waarin hij mag zijn wie hij is.

Het gaat dan niet meer om het liefdegevoel voor een ander, maar het gaat om zijn eigen veiligheid, om zijn eigen plek in deze maatschappij.

Want liefde is en blijft een emotie.

Ik weet dat ik nu tegen schenen aan zou kunnen schoppen en toch zien wij vanuit de Wereld van de Wijsheid dat liefde alleen maar een emotie is die voortkomt uit de drang van het kleine ik-besef van de mens.

 

De volbewuste, de mens die door zijn lessen is gegaan en alles heeft opgeruimd aan oude ladingen, kan alleen maar bestaan uit zuivere energie vanuit de Wereld van de Wijsheid.

Uit deze mens komt een zigzaggende witte energie.

Deze zigzaggende energie, die zuiver is, zonder pretenties van helpen of wat voor emoties dan ook, heeft een verheffende werking.

De mens die deze energie ontvangt, heeft daardoor de mogelijkheid om even boven zichzelf uit te stijgen en naar zijn eigen emoties te kijken.

En de mens die door zijn eigen lijden heen gegaan is, ziet wel dat de ander lijdt, maar hij weet tegelijkertijd ook dat het een les is voor de ander:

'Ik kan hem hier niet in troosten, hij zal door deze les heen moeten.

Ik kan hem alleen maar energie geven in de hoop dat de ander voldoende kracht gaat ervaren om naar zijn eigen situatie te kunnen kijken'.

Deze energie heeft het licht in zich, waardoor de mens mede de vrijheid heeft om naar zijn emoties te kijken.

***

bottom of page