Digitale themalezingen

Digitale lezingen: lesvorm nieuwe stijl.
 

Vele jaren reisde Magda Witsiers door het land om de mensen in aanraking te laten komen met de energie en zienswijze van de Wereld van de Wijsheid. Dit gebeurde o.a. via in het land georganiseerde Samenkomsten. Deze Samenkomsten zijn gestopt, maar we hebben goed nieuws: de Lessen gaan door!

 

Deze nieuwe lesvorm, via digitale lezingen, is tot stand gekomen tijdens een overleg met de Leraren over de eventuele voortzetting van de lessen.

Ondertussen heeft Magda al aardig wat jaartjes ervaring in het doorgeven van de boodschappen en de lessen van de Leraren van de Wereld van de Wijsheid. Zij staat in direct contact met de Leraren, is niet in trance, is niet paranormaal begaafd, maar is in staat de in haar wezen gelegde trillingen razendsnel om te zetten in woorden en beelden, want de taal van de Wereld van de Wijsheid is de symbolentaal, vergelijkbaar  met uw eigen droombeelden.

En dat is soms even wennen, evenals het daarmee gepaard gaande woord- en taalgebruik.

 

De mens die al vaker onze lessen heeft gevolgd weet hoe wij werken, maar aan de mens die voor het eerst met onze lessen in aanraking komt willen wij zeggen dat iedere les begint met een aantal beelden.

En in dit kleine verhaaltje zit het onderwerp van de les al verpakt.

Het zou mooi zijn als u hierbij uw ogen sluit en deze beelden aan uw geestesoog laat passeren, zodat u contact maakt met uw eigen symbolentaal, want ook uw wezen bedient zich van deze taal.

 

Het betekent dat u waarschijnlijk niet dezelfde beelden ziet zoals wij die aan Magda doorgeven. Maar door het feit dat u luistert en uw eigen fantasiewereld aanspreekt krijgt u beelden die heel persoonlijk voor u zijn en waardoor u een grotere kijk gaat krijgen op uzelf, want uw wezen is uniek.

 

Nu kunt u de tekst beluisteren via uw denkkap, maar dan zult u mogelijk veel onbegrijpelijks in onze tekst tegenkomen.

En omdat uw denkkap alleen in tegenstellingen kan denken zult u sommige zaken afwijzen of juist in een scherp licht willen zetten.

Uw wezen voelt deze behoefte niet en beoordeelt de tekst op de eigen inhoud.

Probeer dus ontspannen en in rust naar de tekst te luisteren, dan zal de inhoud van de tekst door uw wezen ontvangen worden.

 

Magda zal deze nieuwe vorm van lessen van de Leraar via opname- apparatuur inspreken en deze geluidsbestanden zullen vervolgens op deze website en verschillende andere kanalen naar buiten worden gebracht en beluisterd kunnen worden.

Zou u graag wat meer willen weten over een bepaald thema dat u al heel lang bezighoudt en graag willen horen hoe de zienswijze is van de Leraren van de Wereld van de Wijsheid, dan kunt u een thema-aanvraag indienen door een mail te sturen naar: aanvraag.thema@wereldvandewijsheid.nl                              

Deze aanvraag blijft anoniem!

Daarbij ligt de keuze welke thema’s besproken worden uiteraard bij de Leraar en voelt u zelf wel aan de energie die bij u binnenkomt, of dit te maken heeft met uw eigen aanvraag of situatie.

De Leraar kent u en weet waar u zoal tegenaan loopt in uw leven, maar zal géén persoonlijke vragen beantwoorden.

 

Ook hoe vaak en wanneer er een les wordt doorgegeven is afhankelijk van de Leraar en kent géén vaste tijden, maar dit zal via een Nieuwsflits bekend gemaakt worden.

U kunt zich hier opgeven om een Nieuwsflits te ontvangen, zodat u op de hoogte blijft van nieuwe lezingen.