top of page

Beleidsplan Stichting Wereld van de Wijsheid

 

Kernprincipe 
Stichting Wereld van de Wijsheid begeleidt mensen die zich geroepen voelen de bijeenkomsten te volgen die op verschillende locaties in het land worden gehouden. De bijeenkomsten zijn onderdeel van het proces naar een innerlijke groei. Daarbij kunnen lesboeken en het aanreiken van energie een bijdrage leveren aan een verdere bewustzijnsontwikkeling.

 

Activiteiten door medewerkers 
De werkzaamheden worden verricht door medewerkers van de stichting Wereld van de Wijsheid die dat op vrijwillige basis doen.
Verder zijn er medewerkers die op verzoek energie doorgeven. De komende jaren zullen die activiteiten zich ver­der uitkristalliseren en vorm krijgen. 

In oktober 2015 is stichting Passage-school opgericht. Omdat de “schoolse structuur” wordt losgelaten maar de naar buiten gerichte activiteiten wel blijven bestaan is in januari 2020 de naam van de stichting aangepast naar stichting Wereld van de Wijsheid.

 

Activiteiten afgelopen jaren:

 Periode: 

Financiën 
Stichting Wereld van de Wijsheid heeft geen winstoogmerk en werkt met vrijwilligers. 
De verkopen van boeken, kaar­ten en ander materiaal zijn tegen kostprijs. 
De bezoekers van de bijeenkomsten kunnen een vrij­willige bijdrage leveren na een bijeenkomst of energiebehandeling, waarvoor een mand in de zaal staat. 
Het vermogen van de stichting Wereld van de Wijsheid staat volledig ten dienste aan de zaalhuur, materiaal en apparatuur voor activiteiten, reiskosten en het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal. 
Jaarlijks wordt de jaarrekening op de website gepubliceerd en maandelijks wordt een overzicht voor de medewerkers in de nieuwsbrief opgenomen.

Stichting Wereld van de Wijsheid is een door de belastingdienst erkende

Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI), wat betekent dat een gift fiscaal aftrekbaar is en wij hierover geen belasting verschuldigd zijn. Een gift komt dus volledig ten goede aan onze werkzaamheden.

***

bottom of page