top of page

E-book Wijsheden

 

In dit boek is informatie bijeengebracht, die in de loop der jaren tijdens samenkomsten door de Leraren over een bepaald onderwerp is doorgegeven. Aan de hand van een symbolisch beginbeeld reiken zij u een grotere kijk aan op onderwerpen waar een mens mee kan worstelen of waar hij graag meer over zou willen weten. 

´Wijsheden´ kunt u als e-book gratis downloaden door op het boek te klikken.

Voor het Engelse e-book klik hier, voor de Franstalige versie hier.

Eigen-Wijs

Wij…
nodigen u van harte uit
om in dit boek geheel op uw eigen-wijs
met ons mee te gaan op avonturenreis.
En als u onbevangen durft rond te kijken,
proeft u onze sfeer en kunnen wij u bereiken.

 

Want…
dit boek spreekt over een Zilver trillende energie,
die zich openbaart na het doorzien van religie en esoterie.
Het verhaalt over meegenomen lessen
en geeft uitleg aan de bewustwordingsprocessen,
waar een ieder eens doorheen zal gaan.
Het licht zienswijzen toe die in de mens ontstaan,
wanneer hij zich van buiten naar binnen keert
en via dromen over nog onbewuste lagen leert.

 

Het boek vertelt…
dat u voor het vertoeven in ‘hogere sferen’,
wel uw huiswerk moet maken en uw lessen leren.
Want om te groeien is het nodig uw karaktertrekken
en de bron van waaruit u reageert, te gaan ontdekken.
Er is geen eindpunt, geen finish die u kunt bereiken,
maar gaandeweg ontstaan er dimensies in uw ‘kijken’  
en zetten nieuwe inzichten luikjes open,
als poortjes om andere werelden binnen te lopen.

 

Immers…
u bent al zovele keren op ontdekkingstocht gegaan,
vanuit het Witte Licht naar dit aardse bestaan.
En steeds houdt de Wereld van de Wijsheid haar adem in:
staat deze mens open voor de Zilveren herinnering?
Begrijpt hij waarom hij de tocht opnieuw heeft ondernomen
en met welke intentie hij naar deze planeet is gekomen?
Zal dit leven vanuit zijn Eigen-Wijsheid worden ingevuld
of… blijft het beoogde pad nog even in nevelen gehuld…?

 

***

image001.png
bottom of page