top of page

De Wereld van de Wijsheid

 

De Wereld van de Wijsheid omvat alles, het hele universum met ontelbare sterrenstelsels en planeten, maar ook met de allerkleinste microben en deeltjes.
Een eindeloze vorm van energieën
 en hoedanigheden die op elkaar inwerken, waardoor alles steeds in beweging is.
De Alk
racht is hierin de verbindende factor van waaruit ook de Geestelijke wetten zijn ontstaan, waaraan alle processen onderhevig zijn, zoals bijvoorbeeld de zwaartekracht en de aantrekking of afstoting van geladen deeltjes. Maar ook de drang van pubers om hun eigen weg te gaan en zichzelf te gaan ontdekken, is een Geestelijke wet.

Door de voortdurende wisselwerking tussen alles ontstaat er beweging en verandering, waardoor er weer nieuwe mogelijkheden beschikbaar komen en er GROEI ontstaat!
Dit is een tijdloos proces zonder begin en einde.

zee WvdW verdieping.png

De Wereld van de Wijsheid wordt symbolisch voorgesteld als een grote zee. Ieder wezen is een druppel van deze zee, is onderdeel van Al wat Is. Alles wat in deze zee aanwezig is zit ook in de druppel, maar het wezen is in het begin nog onbewust en kent zijn eigen inhoud niet. Elk wezen voelt de drang in zichzelf om een grotere kijk te krijgen op zichzelf en op Al wat Is. 

In zijn geestelijke vorm kan het dit niet voor elkaar krijgen omdat een wezen geen denkkap heeft. Het gaat daarom op ontdekkingsreis en indalen in een stofvorm, om ervaringen op te doen en op deze wijze te gaan begrijpen en leren.

Er zijn heel veel mogelijkheden, maar het hangt van het al aanwezige bewustzijnsniveau af en welke hiaten het wezen nog heeft, waar het mee bezig kan zijn.
Op de planeet aarde heeft het wezen de mogelijkheid om te leren over alle aspecten van dualiteit en begeerte.

Geen enkele entiteit wordt op een ontdekkingsreis aan zijn lot overgelaten, maar ontvangt begeleiding en bescherming.

Er zijn zeven Leraren en vele geestelijk helpers, die de taak hebben om de wezens te begeleiden die voor het menszijn gekozen hebben.

Geestelijk helpers zijn wezens die al verder op hun pad zijn, en als onderdeel van hun leerproces deze taak, in contact met een Leraar staande, uitvoeren.
Zij staan qua energieniveau dichter bij het wezen dan een Leraar, waardoor het contact met een geestelijk helper veel gemakkelijker is.


In de Wereld van de Wijsheid heeft ieder wezen een eigen plek waar het thuishoort op basis van het bewustzijnsniveau en de daarmee verbonden trilling.

Als een mens overlijdt, laat de entiteit zijn stoflichaam los. De opgedane ervaringen zijn in de energie van de aura aanwezig en vormen een soort omslagdoek die het wezen mee terugneemt naar de Wereld van de Wijsheid.


Iedereen is welkom in zijn Geestelijke huis. Er is geen poort waar het doen en laten op aarde wordt gewogen of veroordeeld.
In de Wereld van de Wijsheid bestaat er geen hemel en hel, dat is iets wat mensen en godsdiensten ervan gemaakt hebben.
Alles is aanwezig in de Wereld van de Wijsheid, zowel de lichte als de donkere krachten en moeten gekend zijn wil het wezen volbewust worden.

***

Heelal a.jpg

'Sterrenstelsels' is een verdiepingsles die de leraren eens hierover gegeven hebben. 
Als je hier klikt kom je bij een samenvatting van deze tekst.

bottom of page