top of page

Belicht

Leren
 

Om een beetje duidelijk te maken hoe u zich de Wereld van de Wijsheid als leerschool moet voorstellen, kunt u het vergelijken met een heel groot zwembad. Hierin bevinden zich een pierenbad, een kikkerbad, het een meter bad en het diepe bad.
Ieder bad heeft zijn eigen badmeesters/Leraren. Zij hebben de taak om de wezens te begeleiden die hierin hun lessen en groeimogelijkheden hebben.
Het pierenbad heeft zeven Leraren. Zij begeleiden de wezens die voor het menszijn gekozen hebben.


Als een wezen de drang voelt om naar deze planeet te gaan om ervaringen op te doen en zijn lessen te leren, dan wordt er samen met een geestelijk helper of een Leraar gekeken naar de les die hij wil leren en bij welke Leraar en op welke plek op aarde die het beste geleerd kan worden.

Elke Leraar heeft zijn eigen energievorm, zijn eigen trilling of toonkleur, die een aspect van het geheel voornamelijk tot uitdrukking laat komen. Zo is er een Leraar met de grondtoon in de hoedanigheid van bescherming, andere Leraren hebben de hoedanigheden van rechtvaardigheid, neutralisatie, kosmologie, genezing, harmonie en groeikracht.


Deze energie van elk van de zeven Leraren heeft aan de basis van een wereldgodsdienst gestaan. Niet omdat zij er een godsdienst van wilden maken, maar mensen, die in contact kwamen met de informatie die de Leraar aan een volbewuste doorgaf als hulp voor de mens onderweg, vonden het zo mooi en gaven het weer aan anderen door. Het werd pas vele jaren later opgeschreven, buiten de volbewuste om.
Ze hadden echter niet in de gaten dat het symbolische verhalen waren, want de taal van de Wereld van de Wijsheid en van het wezen is de symbolentaal.
De mensen namen de verhalen letterlijk en bespeurden er regels in en dachten dat ‘God’ het leven zo bedoeld had.  
In de loop van de tijd zijn er steeds mensen mee aan de haal gegaan en hebben er hun eigen menselijke vorm, waarin vaak macht meespeelde, aan gegeven.
Zo zijn het Christendom, de Islam, het Jodendom, het Boeddhisme, het Hindoeïsme de Bahai en het Animisme (de voorouderverering) ontstaan. Deze godsdienstvormen hebben weinig meer te maken met wat er oorspronkelijk is aangereikt en bedoeld.
Rond elke Leraar is er op deze manier een godsdienst en een eigen cultuur ontstaan.
De verschillende culturen geven de wezens echter ook weer andere mogelijkheden om ervaringen op te doen.

Een wezen zal op zijn weg naar het volbewustzijn voor verschillende leraren kiezen. Hij is voor elke aardse reis onderdeel van een bepaalde Leraar en staat in zijn energie, zijn grondtoon.
Zijn eigen energieniveau, ontstaan door de ontwikkeling van de chakra´s, wordt hierin gelegd.

book 2.jpg

Het leven is een heel bijzonder lesboek,
waarin lessen worden geleerd door ze te ervaren.

 

Een wezen heeft geen denkkap en kan in de Wereld van de Wijsheid niets leren, daarvoor moet het naar de aarde en indalen in een menselijke vorm.
Doordat een mens een denkkap heeft ontstaan er allerlei emoties in situaties waar hij tegenaan loopt.
Het wezen ervaart deze emoties en leert op deze manier wat een situatie betekent en wat de effecten van zijn handelen zijn.

Als er een samenwerking ontstaat tussen het wezen en de mens, kan het wezen een mens via impulsen begeleiden op zijn pad en ervaringen opdoen die het nog nodig heeft om zijn lessen te leren en een grotere kijk te krijgen.
De mens gaat de inhoud van zijn wezen ontdekken en kan er gebruik van maken, want het wezen heeft al honderden levens geleefd en veel oude ervaringen en eigen Wijsheid in zich.
 

Zolang het wezen nog niet volbewust is, noemen we het een entiteit. Een entiteit heeft, als hij zijn stoffelijk lichaam aflegt en terugkeert naar de Wereld van de Wijsheid, de aura als een soort omslagdoek bij zich met daarin zijn ervaringen en lessen.
Deze energie zorgt er voor dat hij in de Wereld van de Wijsheid alleen kan verblijven op het niveau waar hij in zijn ontwikkeling thuishoort of op een lager niveau.
Op een hoger niveau gaan kijken is voor hem zonder hulp van een Leraar of geestelijk helper niet mogelijk.


De ervaringen van de entiteit in het menszijn en zijn kijk hierop vind je terug in de omslagdoek. Hierdoor gedraagt een entiteit die nog niet zo bewust is, zich in de WvdW vaak alsof hij nog op aarde aanwezig is en doet hij zich b.v. anders voor dan hij is, probeert zaken te verdoezelen of loopt te pronken met een aardse bestaansvorm.
De energie van bijvoorbeeld haatgevoelens kan natuurlijk ook aanwezig zijn in de omslagdoek.
Energie zoekt altijd gelijkstroom op en haakt aan bij andere entiteiten die dit ook bij zich dragen. De entiteit loopt dan tegen zijn eigen uitstraling aan en het kan behoorlijk confronterend zijn als hij zijn donkere kant ervaart.
Hij wordt hier niet om veroordeeld, want in de Wereld van de Wijsheid is alles aanwezig en moeten ook de donkere krachten ervaren en gekend zijn.

bottom of page