Boeken

Tijdens de open spirituele bijeenkomsten en de activiteiten staat er een leestafel waar je kunt snuffelen in de boeken die in de loop der jaren zijn uitgegeven. Zij bevatten informatie die door de Leraren tijdens samenkomsten is doorgegeven en informatie die een verdere uitleg en verdieping hiervan geeft.

De boeken zijn tegen kostprijs te koop.

*

Onderstaande boeken zijn zowel via de leestafel als via de website te verkrijgen.

Wijsheden

In dit boek is informatie bijeengebracht, die in de loop der jaren tijdens samenkomsten door de Leraren over een bepaald onderwerp is doorgegeven. Aan de hand van een symbolisch beginbeeld, reiken zij je een grotere kijk aan op onderwerpen waar een mens mee kan worstelen of waar hij graag meer over zou willen weten, zoals bijvoorbeeld familie-relaties, of vorige existenties.

Het boek is als e-book gratis te downloaden .

De ezel en de klaproos

Verhalen en gedichten die je even raken … 

Het boek heeft als leidraad: 'Word als een kind dat nog tijd om te dromen vindt'  en wil via verhalen, gedichten en foto's de mens weer in contact brengen met wie hij werkelijk is, met al zijn mogelijkheden, dromen en verlangens.

Je krijgt een aantal overdenkingen mee die je op weg helpen om een grotere kijk op jouw leven te krijgen.

Gedichten

Deze gedichten zijn van een trilling zo fijn,
dat zij u raken in uw werkelijke Zijn.
Ze zijn niet bedoeld voor de hoed op uw hoofd,
want daar regeert het denken in alles wat u geloofd.
Nee, deze woorden vanuit de Zilveren Stroom,
maken contact met uw innerlijke schroom.
Zij gaan dwars door de rollen waarin u zich hult
en beroeren verlangens nog onvervuld…

*

Deze boeken zijn te bestellen voor 10 euro per stuk + verzendkosten.

Stuur een mail met je bestelling en je naam en adresgegevens naar

 boeken@wereldvandewijsheid.nl

 

De volgende boeken zijn alléén via de open spirituele bijeenkomsten te verkrijgen.

* Wetmatigheden  10 euro
* Bewustzijn  10 euro

* Wereld van de Wijsheid 1  15 euro

*