top of page

Symbolen  V - Z

Vaartuig

Een schip staat symbool voor vervoermiddel: het lichaam en het stoffelijk bewustzijn samen.

Het uiterlijk en de inhoud. De kapitein is het vermogen om in het leven zelf de koers te bepalen.

De bemanningsleden staan voor de subpersoonlijkheden, de rollen die een mens in zijn leven speelt, waar hij zich achter verschuilt of zich mee identificeert.

-     Het schip kan in vele vormen te zien zijn, van een houten vlot tot een grote oceaanstomer en alle mogelijke varianten daar tussenin. Ook in verschillende kleuren. Daarom zal er steeds naar de vorm en het gebruik gekeken moeten worden.

-     Tevens moeten we kijken naar de plaats waar het schip ligt:

* In de haven betekent de thuishaven, maar dit hoeft geen veilige haven te zijn.

* Aan een meerpaal vastliggen, betekent een tijdelijke rust.

* Als het schip vaart is het in beweging en staat de mens open voor nieuwe vergezichten, nieuwe ervaringen, en de reis kan in woelig of in kalm water verlopen.

Varken

Een varken staat symbool voor de mens die alleen oog heeft voor de negatieve kant van het leven.

Het varken is aan het wroeten in de modder, in de vuiligheid.

Verkeersborden

Beeld van een brede straatweg waar aan weerszijden van de weg veel verkeersborden staan.

Deze straatweg staat voor het levenspad van de mens. De mens die op deze weg loopt wordt geconfronteerd met de vele borden: dit zijn de ge- en verboden in deze maatschappij.

Het zijn de normen, maar het heeft wel een functie voor de mens omdat, in contact komend met de normen, hij in zichzelf voelt of dit wel of niet bij hem hoort. Hij krijgt daardoor een grotere kijk op zichzelf.

Verrekijker

Het betekent het overzicht dat de mens denkt te hebben in de stromingen van deze aarde.

Maar een verrekijker laat alleen maar een klein gedeelte zien, waarbij de rest van de omgeving niet te zien is.

Het betekent dat de mens zich focust op bepaalde aspecten van de aarde, voorbijgaand aan andere zaken.

 

Vijver

Een vijver gevuld met kwikzilver staat voor het wezensbewustzijn.

-     Als de omtrek nog in de schaduw ligt, betekent het dat er nog veel onbewuste plekken zijn.

-     Bij uitbreiding: hiermee wordt bedoeld dat de onbewuste plekken in de omtrek in het licht gezet worden, groeien er planten in de vijver en begint de vijver een prachtig licht uit te stralen.

De vijver wordt niet groter, maar verlevendigd.

-      Onderin de vijver is de begeleidingslijn van de leraar te zien. Daarbij komt er een beeld van communicerende vaten, waarin het vloeistofoppervlak op gelijke hoogte ligt.

Het is geen toevoeging, maar het is een op elkaar afgestemd raken en ervaren van inspiratie.

-      Als er eendjes op de vijver zwemmen, betekent het dat de mens, die geen relaties meer heeft, de contacten met andere mensen als een verlevendiging van de vijver ervaart. Het is niet noodzakelijk, maar het is prettig.

     

Vis

Een vis staat voor de 3e functie van de vrouwelijke component: de kerk.

-     Een ondersteboven hangende vis: de vrouwelijke component is uitgeschakeld.

De leraar vertelt: 'Wanneer de mens er van uitgaat dat de stof het enige is, kan men het vergelijken met het leefmilieu van de vissen. Er zijn vissen die de modder opzoeken en alleen maar oog hebben voor de vuiligheid, voor de donkerte in dit leven. Er zijn vissen die het licht al een klein beetje toe durven te laten, maar die nog niet aan de bovenkant durven te zwemmen. Er zijn vissen die zich steeds verschuilen in de waterplanten en pas wanneer ze denken dat er geen andere vis in de buurt is, naar buiten durven komen.

De vissen die het licht al opzoeken hebben uitzicht op de libellen.

De libellen zijn de beelden vanuit de geestelijke wereld die een weerslag hebben op de stofwereld'.

Vlag

Bij een vlag moet gekeken worden naar de kleur, de plaats waar hij hangt of waar hij gedragen wordt, de grootte en de kleurenenergie die daarmee verbonden is.

De vlag heeft meerdere betekenissen:

-     Een vlag kan gezien worden als een uithangbord waarmee de gemoedstoestand van een mens getoond wordt.

-     Bijv: de vlag kan halfstok hangen, het kan een fierheid uitstralen, of de mens kan zich verstoppen achter een vlag en alleen de regels van een bepaalde groepering uitdragen.

-     Een vlag kan een boodschap bevatten: het is dan het basisprincipe van waaruit een mens leeft. Bijvoorbeeld wanneer op een vlag een dollarteken staat betekent het dat het leven van de mens waar die vlag bij hoort, in het teken staat van geld verdienen.

-     Het vlaggetje wordt gebruikt als standaard van: 'kijk mij, zie mij'! 

Het geeft aan hoe de mens zich naar buiten toe toont: zijn status, waarin hij zijn basis ervaart.

Ook gedachten kunnen als vlaggen worden gezien en lettend op de kleur betekent het dat iedere gedachte correspondeert met een bepaalde trilling

 

Vliegtuig

Dit betekent de werking van de denkkap.

-     Beeld van een oud vliegtuig dat in de oorlog werd gebruikt. Dit is de strijd die een mens in zijn denkkap met zichzelf voert.

-     Hoe hoger het vliegtuig vliegt, dus hoe meer een mens zich verheft boven de stof, hoe extremer de keuzen worden.

-     Het interieur van het vliegtuig laat zien waar de keuzen uit bestaan.      

-     Een vliegtuig betekent: vooruitdenken en de mens gaat voorbij aan de impulsen van het NU-moment.

 

Vlinder

Dit staat voor de boodschap die door de ogen van een mens kan worden uitgezonden en door zijn naaste ontvangen wordt.

-     Een engel weerkaatst in de ogen: het betekent de weerspiegeling van de Wereld van de Wijsheid. 

Het is contact maken met deze wereld en vanuit dit 'weten' kijken.

 

Vloer

Hiermee wordt de basis bedoeld van waaruit de mens leeft.

-    Een zwart-wit betegelde vloer betekent dat de mens leeft vanuit de tegenstellingen in zijn denkkap.

-    Een zandgrond is een onvaste basis.

-    Een houten vloer staat voor een natuurlijke basis.

Zo heeft iedere ondergrond, ieder materiaal zijn eigen kenmerken.

Vogel

Dit is het symbool voor vrijheid.

-     Een witte zeemeeuw rustend op een meerpaal. 

Het betekent dat de mens stil staat bij… en accepteert dat er emoties zijn.

-     De vogel in een kooitje betekent de gevangenis, de onderdrukking van het vrijheidsgevoel.

-     Een hoofd waar een vogel fluitend omheen vliegt betekent de vrijheid die de mens najaagt in zijn    denkkap, maar dit is niet de vrijheid die bij het wezen hoort.

-     Een postduif staat voor de boodschapper.

Het is de impuls die vanuit het wezen kenbaar wordt.

 

Vrouwenfiguur

Een oerbeeldje van een vrouw dat bijna alleen uit buik bestaat.

-     Het is het symbool voor de vruchtbaarheid.

-     Een dansende vrouw verbeeldt de verlokking, de begeerte die de zwakkere mens niet kan weerstaan.

De verlokking moet dan gezien worden als datgene wat een volbewuste, die de keus heeft gemaakt voor de zwarte kachel, de mens voorhoudt en aan zich bindt.

 

Vruchten

Beeld van een boom die vol met vruchten hangt.

De vruchten zijn de lessen die nog geleerd moeten worden en vast zitten aan het stoffelijk bewustzijn. 

De kleur van de vruchten zegt bij welke trilling de lessen horen.              

De mens in de blauwe trilling heeft oranje vruchten.

De mens in de paarse trilling heeft gele vruchten.

De mens in de witte trilling heeft groene vruchten.

 

Wasbord

Dit is het symbool voor uitzuiveren.

De mens is bezig om de rollen die hij in het leven speelt onder de loep te nemen en uit te zuiveren. Maar het schoonmaken, het bekijken van de rollen wil niet zeggen dat de mens daarvoor in de plaats contact gaat maken met het zilver. Het blijft een mantelgebeuren.

De mens identificeert zich nog met zijn lichaam, hij kijkt al wel verder, maar blijft het lichaam, de persoon, de existentie die hij in dit leven is, nog als heel belangrijk zien.

Maar wanneer een mens contact gaat maken met het zilver zal hij wel op deze manier moeten beginnen.

De kabouter met de waslijn betekent dat de mens zijn gedachten en gedragingen uitzuivert.

De kabouter vindt het heerlijk om alle stoffelijke zaken te zuiveren van dubbele lagen en om de waarachtigheid te gaan zien.

 

Water

Het is de levensstroom, de natuurkracht.

Beeld: vanuit het achterhoofd van een kind is er een lijn en deze lijn komt in een 'rivier' uit.

Het is het weten in de levensstroom, geboren uit levenservaring. Dit komt tot uiting in de kinderstandpunten.

-     De waterval is de doorlopende verbinding met de stroom van het weten.

-     De waterput staat voor de bron die nimmer droog valt, ook al lijkt deze aan het oog onttrokken en in het verborgene te zijn. Maar hier zal de mens zelf het initiatief moeten nemen om het water omhoog te halen.

-     Een fontein met een regenboog erboven betekent de doorlopende stroom, maar nu via het zilver.

-     Een groen watergordijn is het symbool van het ether-element dat als scheiding tussen de stof en de geest hangt.

 

Wiel

Het betekent een pad dat door de mens gelopen moet worden, of het pad dat hij nu loopt, maar daar hoeft geen ontwikkeling aan vast te zitten.

Een aantal chakra's zijn wielen: zoals de zonnevlecht, de hartchakra en de kruinchakra.

Het uiterlijk van het wiel zegt iets over de mens die op dat pad loopt.

-     Het kan een oud of een nieuw wiel zijn en dat betekent voor de mens die daarmee in aanraking komt, dat hij al in eerdere levens op dit pad heeft gelopen of dat het voor hem juist een nieuwe weg is.

-     Ook de kleur van het wiel heeft betekenis.

Het kan een bruin wiel zijn, hetgeen betekent dat er emoties verbonden zijn met het pad.

-     De spaken van het wiel staan voor de verschillende gedragingen van de mens op het pad.

Winkel

Dit kan een winkel zijn, maar ook een marktkraam. Het betekent de mogelijkheid om keuzen te maken.

-     Gelet op de openheid van een marktkraam betekent dit de openheid, de bewustheid van de mens over de keuzen.

-     De winkel heeft een veel beslotener karakter.

* Wanneer de winkel van binnen verlicht is, is de mens zich bewust van zijn keuze, maar hij zal dit niet naar buiten brengen.

* Een winkel die niet verlicht is betekent dat het voor de mens een onbewust proces is. Hij weet niet waarom hij een bepaalde keus maakt.

-     Een etalage laat de uitstalling zien van de keuzen. 

De uitgestalde goederen weerspiegelen veelal de begeerte van de mens.

 

Witte nevel

Deze nevel betekent het contact met het zuiver-denken in de witte trilling. Het is een reiken buiten het stoffelijk bewustzijn en de zilveren vijver. Het gaat verder dan wat de mens aan bewustzijn heeft.

Het is het contact met alles wat is. Het is de bewuste ontvankelijkheid en deze komt tot uiting in de heldere momenten via het zuiver-denken.

Het contact met de witte nevel is de les.

 

Woestijn

Dit is zandgrond, een niemandsland. De bijbehorende emotie is de eenzaamheid. Dit is de wereld van de trol.

Het zand betekent dat de mens geen vaste grond voelt, geen basis heeft, maar heen en weer geslingerd wordt door de leegte in hem. De mens creëert daarvoor een oase, een rustplek in de woestijn.

Wolf

De wolf is het symbool van de stof die trekt.

Het is niet zo dat het wezen kiest voor een bepaalde les, maar hij wordt gezogen door een bepaalde begeerte, het is de bloeddorstige honger.

-     De wolf verbeeldt de begeerte, maar niet welke begeerte.

-     De wolf staat ook voor de druk die een mens kan ondervinden van de mensen in zijn omgeving.

 

Wolk

Een wolk kan betekenen:

-     Een mistveld. De mens is verdwaald en heeft geen uitzicht.

-     De energie van een bepaalde kleurtrilling waar de mens contact mee heeft.

-     De mens die in een depressie zit.

-     De mens die geen contact maakt met de realiteit en op een roze wolk zit.

-     De gedachtewolk: de mens bijt zich vast in een cirkelredenering.

-     De leraar wordt ook als wolk voorgesteld. De wolk is opgebouwd uit druppels en iedere druppel is een wezen. De leraar is het equivalent van alle wezen.

Worm

De worm in een appel.

De mens komt er soms pas achter dat hij een les heeft als hij via de reflectie prikkels ontvangt of doordat andere mensen hem ergens op attenderen.

Op het moment dat de mens zich daar bewust van wordt, openbaart de worm zich.

-     De worm in een rode appel betekent de bewustwording van een les van het stoffelijk bewustzijn.

-     De worm in een zilveren appel betekent de bewustwording van een les in het wezensbewustzijn.

 

Wortel

De boom staat voor het stoffelijk bewustzijn en een wortel, onderdeel van de boom, fungeert als verbinding tussen twee verschillende hoedanigheden. De wortel is nodig voor de aanvoer van energie.

-     De zilveren wortel betekent dat de mens, van wie de boom is, contact maakt met… en leeft vanuit het wezensbewustzijn.

-     De bruine wortel betekent dat de mens leeft vanuit de rode aarde-energie die contact maakt met denkkap en de emoties.

De wortel maakt de verbinding tussen de boom en de aarde en geeft zo stevigheid aan de boom. De stevigheid, de grootte van de wortels laten iets zien van het wel of niet zelfstandig zijn en de kracht van waaruit dit gebeurt.

-     De wortel groeit onder de grond: de mens zorgt zelf voor de energietoevoer.

-     De wortel groeit boven de grond: de energietoevoer is geënt op zijn medemens.

 

Zee

-     De witte zee in rust, maar tegelijkertijd vol leven.

Het staat symbool voor de Wereld van de Wijsheid en ieder wezen is een druppel van deze zee.

-     De zee waarin ontelbare druppels samengepakt zijn.

Ieder in zijn eigen hoedanigheid en met zijn eigen kwaliteiten.

-     De zilveren zee: het is het wezensbewustzijn dat contact maakt met het bewustzijn van de Leraar en vandaaruit met de Wereld van de Wijsheid.

Zeemeermin

De zeemeermin met de zilveren staart.

De mens staat, via de vrouwelijke component, in contact met het zilver, het wezensbewustzijn.

De schubben van de staart zijn de prikkels die de mens voelt als hij contact heeft met het ether-element.

 

Zeepaardje

De leraar laat zichzelf weleens zien als een zeepaardje. Het betekent dat hij een bewoner is van de zee, de Wereld van de Wijsheid. Het zeepaardje is ook de oerkracht van de werkkracht die in de natuurkracht huist.

De beweging van het zeepaardje staat voor de zigzaggende witte energie, die verheffing in zich draagt.

 

Zon

De zon wordt gezien als symbool van de rust die de mens ervaart in zijn mens-zijn, als tegenhanger van de onrust die altijd zijn deel is.

De zon staat ook voor de aanbidding van God, het is het symbool voor het godsbeeld.

 

Zwaan

Betekent een droom.

Wanneer de leraar de zwaan draagt, betekent het dat er vanuit de Wereld van de Wijsheid een boodschap via de droom wordt doorgegeven. Dit gebeurt niet naar aanleiding van een hulpvraag.

-     Een zwaan die een boek onder zijn vleugel draagt betekent dat de droom kennis aanreikt.

-     Een zwaan zwemmend op een vijver, betekent dat de droom in contact staat met de levensstroom.

-     Een zwaan op een zilveren vijver: daarvan staat de droom in contact met het wezensbewustzijn.

bottom of page