top of page

De driehoek

Deze geometrische vorm bestaat uit drie gelijke 'poten'.

En iedere 'poot' heeft zijn eigen betekenis en kleur.

- Grijs staat voor de gewaarwordingen.

- Wit staat voor de trouw.

- Geel staat voor het zuiver-denken.

Het zijn de kleuren van de energiegolfjes en onderdeel van het zuiver-denken

 

Wanneer de mens een gewaarwording ervaart, trouw is aan zichzelf en zo tot een nieuw inzicht komt, heeft hij het gevoel dat hij vol energie stroomt.

De bewustzijnsgrenzen worden verruimd.

De driehoek begint te draaien, waardoor er energie ontstaat en deze wervelende energie verlaat via het kruinchakra het lichaam en stijgt op.

Deze energie maakt contact met de kruik, de verzameling aardse krachten, en komt in een woelige zee terecht.

Dit is de Akashakroniek, ook wel de denkkap van de aarde genoemd.

Deze zuivere energie gaat naar de laag van lijden die om de aarde hangt, waardoor de donkerte daarvan iets oplost.

 

Deze drie: de gewaarwording, de trouw en het zuiver-denken, zitten aan elkaar vast en dit is zuiver. Er ontstaat een opwaartse spiraal.

Maar wanneer u de driehoek plaatst over de drie lagen van het denken, dan is het onzuiver.

Er ontstaat dan een neerwaartse spiraal en de mens zakt verder in de zwaartekracht van de aarde.

Beeld van een veld met planten: de aarde, het water en de lucht vormen samen ook een driehoek.

Ze zijn met elkaar verbonden en vormen een keten in het leven en daardoor ook in de voeding.

Dit is niet zoals bij de aarde-elementen een energievorm, maar dit is stoffelijk.

Het is de levensader voor het stoffelijke leven.

Als deze drie in harmonie zijn is er een schoon lichaam.

Bij de driehoek spreken we over zuivere energie.

Bij land, lucht en water spreken we over de zuivere stoffelijke vorm.

De mens die met de driehoek bezig is gaat steeds meer ontdekken dat alles uit drie bestaat.

 

De energiestroom van de driehoek is het lerend-element.

Het is niet alleen verruiming, maar het houdt tegelijkertijd lesstof in.

Dus in die energie ontdekt de mens weer nieuwe dingen.

Deze energie kan verder reiken dan het stoffelijk bewustzijn en ontsluit nieuwe wegen.

Het zit in deze energie ingebakken.

Drie-Eenheid

 

De drie als ondeelbaar symbolisch getal,

staat voor het bewustzijn, de kracht van het Al.

En de mensheid door dit symbool geraakt,

heeft er vele spreuken en gezegdes van gemaakt.

Zo mag men vaak drie keer raden naar wat iemand bedoelt,

want de drie heeft een betekenis waar iedereen wel wat bij voelt.

En vindt men in de volksmond niet de filosofie,

“Al het goede bestaat uit drie ?”

 

Maar de symbolische betekenis gaat veel verder dan dat,

en als u wilt kunt u daar gebruik van maken op uw levenspad.

Al vindt u het misschien wat ver gezocht,

eigenlijk vertelt de Drie alleen maar over de Tocht,

die elk mensenkind eens maken zal,

namelijk de reis naar zichzelf en de Wijsheid van het Al.

 

Het is het verhaal van de zoekende mens,

die leert te luisteren naar zijn werkelijk verlangen en oprechte wens.

De mens die zich heel diep naar binnen durft te keren

en de bereidheid heeft om overal van te leren.

  

Ondanks dat hij onderweg geplaagd wordt door twijfels en gedachten,

vertrouwt hij erop dat de Vader “ Thuis ” op hem zal wachten.

 

Het vertelt over het pad van de ervaring, de weg van het lijden,

waarop verwarring en eenzaamheid niet zijn te vermijden,

en over de Geest die in de stof haar impulsen geeft,

als een fluistering, een aanraking waar de mens soms zelf geen erg in heeft.

Maar met deze beroering brengt Zij het wezen steeds een stapje nader,

in voorbereiding op de ontmoeting met de Vader.

 

Want de Vader is het symbool van de Wijsheid, van het Weten,

en totdat alles is begrepen

zendt Deze zijn Zoon weer opnieuw naar het pad der ervaring,

waar de inwerking van de Geest steeds meer gevoeld wordt als openbaring.

 

Wanneer dan het leed is geleden en de strijd is volbracht,

in het Weten dat de Vader hem verwacht,

zegt de Zoon: “ In uw handen beveel ik mijn geest “

en engelen steken hun loftrompet,

ter ere van zijn thuiskomst vieren zij feest.

  

Het pad van de Mensenzoon is de Weg naar de Waarheid en het Leven,

niemand komt tot de Vader dan door Hem,

het is een Geestelijk gegeven.

 

In de betekenis van het geometrisch figuur dat uit drie zijden bestaat,

is er eerst de impuls, dan het ervaren en een nieuw inzicht

waarmee u verder gaat.

Want er zijn vele obstakels en u moet door ingrijpende processen heen,

maar de Vader blijft u volgen, Hij laat u nooit alleen.

 

Wanneer tranen van wanhoop dan eens uw uitzicht verblinden,

is Hij het die u weet te vinden

en zegt:

 “ Mijn kind, Ik ben er altijd, stel je alleen maar open,

leg je hand in de Mijne , dan zullen Wij gezamenlijk verder lopen.

Want wanneer jij Mij herkent en werkelijk Weet,

dan zijn Wij samen Eén en is de cyclus van jouw menszijn compleet.”

 

***

bottom of page