top of page

Maanenergie

 

Op zichzelf is de maan een mooi duo-planeetje, maar deze maan heeft wel een bepaalde verbinding met het water en de aarde van deze planeet. Dus hierin ziet u dat er een driehoek ontstaat tussen maan, water en aarde. En deze driehoek heeft een heel sterke trilling.

Als wij het over de maanenergie hebben op deze planeet, dan wil dat zeggen dat het een speciale betekenis heeft voor de wezens die hier op deze planeet ingedaald zijn. De maanenergie komt niet voor op andere planeten, dus andere wezens kennen dit obstakel niet.

unicorn-3909694_1920.jpg

Alleen u als mens kent de trilling van de maanenergie en deze trilling komt in uw lichaam tot uiting via het magische denken, want ook uw lichaam bestaat voor meer dan zeventig procent uit water.

Vandaar dat deze maanenergie zo'n grote invloed heeft op de mens die op deze planeet woont.

 

Het magische denken

Mensen zijn gek op sprookjes, op mythische verhalen, maar ze zoeken in die beelden steeds een overeenkomst met een bepaalde emotie. Het magische denken heeft sterk te maken met uw eigen emotionele lading en vooral mensen die in de blauwe trilling zitten, gebruiken het zinnetje 'toeval bestaat niet', wat typisch is voor de maanenergie.

Want een mens die problemen ondervindt in zijn gezin, relatie of werk enzovoort gaat kijken, vooral als hij wat verder op zijn pad is, wat deze problemen hem te zeggen hebben. En dan probeert hij via allerlei symbolen vanuit de maanenergie daar een zingeving in te vinden, een boodschap in te ontwaren.

En zegt daarbij: 'God heeft mij duidelijk willen maken dat ik er iets van moet leren'.

Ook de taal is ontsproten aan de maanenergie, zodat u weet: bij dit voorwerp hoort dit woord. Aan een mens hoeft u niet uit te leggen dat een bal een bal is, want hij voelt in zichzelf wat daarmee bedoeld wordt.

En als u een kind vraagt een huis te tekenen, en al zou hij helemaal niet in de westerse cultuur wonen, hij zal altijd een vierkantje en een driehoekje tekenen, dat een huis uitbeeldt, terwijl hij mogelijkerwijs in een rieten hutje of iglo woont. Maar dat beeld zegt iets over de oertaal die in ieder mens aanwezig is, dus een kind weet wat een huis is, weet hoe dat beeld eruit ziet; dit wordt gevoed door de maanenergie.

Daarbij komt ook nog eens dat juist wanneer een mens met zijn denkkap bezig gaat, hij de fantasie aanraakt in zichzelf en deze fantasie hoeft helemaal niet uit de denkkap te komen.

De fantasie kan in een andere onbewuste laag van het eigen wezen zitten, maar door het aanraken van de maan-energie kan deze fantasie naar boven komen en kan een mens vrolijk allerlei vreemde zaken vertellen: 'Ik heb het allemaal meegemaakt'.

U kunt zich mogelijk voorstellen dat zo ook sciencefictionfilms ontstaan, doordat de makers deze laag in het wezen aanraken via de maanenergie.

Het lijkt dus bijna alsof deze maanenergie een basis is van het menszijn, vooral in contacten naar elkaar toe.

U hoeft maar te kijken naar wanneer een kind geboren wordt, dat zal zich vrij vaak 's nachts aandienen en heeft te maken met deze energie die sterk gericht is op de vruchtbaarheidsmogelijkheden van het lichaam. Ook de maandstonde, zoals dat genoemd wordt, heeft een duidelijke invloed op het vrouwelijke lichaam.

 

Emoties

De maan als zodanig heeft verbinding met alles wat op deze planeet gebeurt, en op alle mensen die op deze planeet wonen. Maar zoals we al zeiden, staat alleen deze planeet onder invloed van de maan, de andere planeten niet; dat wil tegelijkertijd zeggen dat deze energie niet vanuit de Wereld van de Wijsheid afkomstig is.

Als een mens onderscheid gaat leren maken: wat komt uit mijn wezen, dat in contact staat met de Wereld van de Wijsheid, en wat komt voort uit de maanenergie; dan wordt voor u langzaamaan duidelijk hoe u daar een afscheiding in kunt aanbrengen, waardoor u wat gemakkelijker rechtstreeks contact krijgt met uw eigen wezen.

Als het beelden zijn vanuit de maanenergie, dan zitten er altijd emoties aan vast. Als het beelden zijn vanuit uw wezen dan zitten er geen emoties aan vast. Dan zijn het symbolen vanuit de Wereld van de Wijsheid die op hun eigen merites beoordeeld kunnen worden.

Even een zijspoor waarbij een kippenhok te zien is; vanuit de Wereld van de Wijsheid zien wij dat als symbool voor praatsituaties tussen mensen. Het zijn kippetjes die allemaal tokken tegen elkaar, maar daar hoeft geen emotie aan vast te zitten, terwijl als zo'n zelfde beeld voortkomt uit de maanenergie dan ervaart de mens het tegelijkertijd als gezellig en knus: ik vind het fijn om met elkaar te roddelen of te keuvelen.

Dus hierin ziet u al dat er twee lagen zijn die elkaar raken, vandaar dat het soms best moeilijk is om het onderscheid te maken, maar wij weten dat als een mens eenmaal zover is, hij aan het einde van de paarse of in de witte trilling zit, hij deze maanenergie totaal moet hebben doorzien en daar ook geen gebruik meer van mag maken.

Vrij vaak horen wij zeggen: 'Als ik daar geen gebruik van mag maken, dan vind ik het zo koud, dan is het alleen maar functioneel en is het net alsof ik erbuiten sta'.

Maar dat is juist de goede manier, waardoor u rechtstreeks contact met uw eigen wezen kunt maken en dan is de weg naar uw wezen helemaal niet zo moeilijk meer.

Terwijl de mens denkt dat wanneer hij met de beelden uit de maanenergie bezig is, hij contact maakt met zijn wezensbeelden en niet in de gaten heeft dat hij zichzelf op een dwaalspoor zet.

 

Vanaf de gele trilling gebruikt of misbruikt de mens de maanenergie. Terwijl iemand die in de rode of oranje trilling zit ook onder invloed staat van deze maanenergie, en dat geldt ook voor dieren, maar deze mens zal daar geen speciale betekenis aan geven.

Vanaf de groene en de blauwe trilling houden mensen zich hier sterk mee bezig, want iemand die eind gele trilling zit en een roeping gaat ervaren in zichzelf, komt met deze maanenergie in aanraking.

Ook alle beelden die door godsdiensten worden gebruikt, zijn ontstaan uit de maanenergie. Deze beelden vindt u in de Wereld van de Wijsheid niet terug.

Probeer eens het onderscheid te maken tussen het één en het ander, dan wordt het leven voor u een stuk gemakkelijker en wordt u niet meer overspoeld door emoties die aan allerlei beelden vastzitten. Het vraagt alleen van een mens om alert te zijn, ieder mens heeft de mogelijkheid om te onderzoeken.

Kijk naar wat er feitelijk gebeurt en wanneer een mens dat ontdekt heeft, grijpt hij niet meer terug naar de maan-energie.

 

Kennis esoterie

Kijk maar eens naar alle cursussen voor mensen in de blauwe trilling, zo ook de esoterische boeken die op de markt verschijnen.

Men denkt de waarheid in pacht te hebben: als je nou maar deze cursus volgt of dit boek leest, dan kom je er wel, want wij weten hoe een mens contact maakt met zijn innerlijke kind, met zijn hogere zelf enzovoort. 

Wij weten dat al deze cursussen zijn opgezet vanuit de maanenergie, maar dat wil niet zeggen dat de cursusleiders slecht zijn of dat ze mensen willens en wetens voor de gek houden. Nee, want ze geloven er zelf rotsvast in.

De mens die op zoek gaat en zegt: 'Jeetje, die cursus doet me zo ontzettend goed', zal ons niet horen zeggen dat wij erom lachen omdat het maanenergie is. Die cursus is dan voor die persoon heel belangrijk, ook om verder te komen in zijn bewustzijnsprocessen.

Maar een mens, al verder op zijn pad, dus in de paarse trilling, ervaart in deze boeken, in deze cursussen, een leegte, het raakt totaal niet aan waar hij mee bezig is. Hij gaat dan een nieuwe handleiding zoeken in de boekwinkel om toch maar verder op zijn pad te komen, maar wij weten dat een mens dan zover is om naar binnen te keren.

 

Kijk eens in de brievenbus van uw wezen, want daar liggen de berichten die op uw situatie zijn toegespitst op u te wachten.

Ieder mens is uniek en alle boeken die over allerlei zaken spreken ten spijt: niet voor alle mensen geldt hetzelfde.

U kunt alleen maar zeggen: 'Ik ben zover om deze maanenergie te doorzien, maar als ik al deze boeken terzijde schuif, wat blijft er dan voor mij over?'

Het leven lijkt op dat moment best kil en niet leuk, maar dan begint het eigenlijk pas. Want op dat moment krijgt u contact met uw eigen wezen en vanuit uw wezen met 'al wat is'.

En daar is nog veel te ontdekken, maar er staan geen boeken op u te wachten.

 

Fantasiebeelden

De maanenergie is onderdeel van deze planeet, en de denkkap is onderdeel van uw lichaam. Deze factoren kunnen wel op elkaar inspelen, dus de denkkap kan gebruik maken van de maanenergie door allerlei sublagen te bedenken.

Er moet dan wel water aanwezig zijn omdat water een driehoek vormt met de aarde en de maan. Dus alles wat deze elementen in zich dragen, staat onder invloed van de maanenergie. Het zou mooi zijn als u de denkkap gaat gebruiken om de maanenergie te doorzien.

Volle maan

We hoeven alleen maar het voorbeeld te geven van wanneer het volle maan is, want dan krijgen mensen toch een beetje de kriebels en komen er allerlei fantasiebeelden omhoog, zoals de weerwolf en de heksenkringen enzovoort. Op dat moment is de maanenergie het sterkst, omdat hij dan vol aanwezig is, vrij vaak ook dichter bij de aarde staat en de trilling een impact op deze planeet heeft.

Die inwerking is ontzettend groot, veel groter dan menigeen denkt.

En omdat de mens voor 70% uit water bestaat, voelt hij een sterke aandrang om met fantasiebeelden te werken. Kijk maar eens naar onder andere carnaval en Halloween. Mensen die zich uitdossen in horrorachtige kostuums maken gebruik van de maanenergie, want dan voelen ze zich opgenomen in de energie van deze planeet.

Wanneer een mens zijn denkkap gebruikt kan hij zeggen: 'De maan staat op zoveel graden van de aarde waardoor ik een volle blik heb op de maan', en meer is het niet.

Breng het terug tot de feitelijkheden, maar in plaats daarvan weeft de mens er allerlei fantasiebeelden omheen.

***

bottom of page