top of page

De macht onder de grond

Iedere chakrakleur heeft zijn tegenhanger.

Er zijn zeven kleurtrillingen en wanneer een mens onderweg is zijn deze kleuren helder. De vuile kleuren staan voor de kleuren van onder de grond en deze kleuren corresponderen met macht.

Deze krachten van onder de grond zijn de krachten die de mens zelf kan oproepen vanuit de trollennatuur.

Wanneer een mens bewust zijn mogelijkheden hanteert, maakt hij een overstapje naar de machtskant.

Hij komt daar met de kleuren van onder de grond in aanraking.

De mensen noemen dat de horrorkant en praten over duivels, praten over demonen.

 

Wanneer een wezen in een lichaam zit, dan zit er aan het stoffelijk omhulsel een denkkap vast en de denkkap kan alleen maar in tegenstellingen denken, waardoor de mens altijd kiest voor de ene of de andere kant en zo een onzuiverheid in zichzelf oproept.

En wezens die hun lessen niet geleerd hebben en gekozen hebben voor de macht die vastzit aan een van de kleurtrillingen, blijven sterk verbonden met de aardekrachten.

U leest wel eens spookverhalen, u hoort weleens over geesten die op bezoek komen, maar het zijn wezens die alleen maar in de macht zitten en deze macht niet los willen laten.

Ze zijn ingedaald in de grofstoffelijke energie die deze aarde is, maar ook deze grofstoffelijke energie is onderdeel van de Wereld van de Wijsheid, want in de Wereld van de Wijsheid zit alles: van de grofste energievorm tot de helderste, zuiverste energievorm.

Alles is daarin aanwezig.

 

Wezens die sterk met macht geconfronteerd zijn geweest en zich daaraan hebben laten vollopen, zijn verbonden met de aardekrachten, de grove energievorm, de vuilere energievorm die om deze aarde heen hangt.

Meestal hebben deze wezens geen weet van de mens die ook op dezelfde plek aanwezig is, dus schenk daar geen aandacht aan.

Wanneer er aandacht wordt geschonken aan deze wezens, spoken zoals u ze noemt, dan geeft u ze energie waardoor ze aanwezig blijven op deze plek.

Maar het zijn geen wezens die op eigen houtje de dingen doen, ze blijven onderdeel van de Wereld van de Wijsheid en wij proberen deze wezens tot andere inzichten te brengen.

Maar ook nu geven wij ieder wezen zijn eigen vrijheid om daar zelf keuzes in te maken.

Wij kunnen ze niet onder de arm nemen en wegslepen, dat mogen wij niet, anders gaan wij ons ook verbinden met die vuile energie.

Op iedere chakra, dus in iedere trilling, heeft de mens de mogelijkheid om daar contact mee te maken.

Symbool: een spoorwegovergang.

Wanneer een mens iets doet wat indruist tegen zichzelf en hij is op zoek naar macht, in grovere trillingen wordt dit vaak uitgebeeld door geweld, dan steekt hij op dát moment de spoorbaan over en komt terecht in de wereld onder de grond.

Wanneer iemand nog in een grovere trilling zit, niet wetende dat er een geestelijke wereld is en dit gaat tot aan de blauwe trilling, dan heeft deze mens juist mensen in zijn omgeving nodig die hem hierop wijzen.

Hier heeft een kerkgenootschap een taak in, het kan deze mens weer op een bepaald spoor zetten.

Wanneer de mens weet heeft van de geestelijke wereld, gaat hijzelf ervaren dat hij bijvoorbeeld heel onrustig wordt en hij dingen doet die niet bij hem horen. De mens die al verder op zijn pad is, ook in de blauwe trilling, kan ervaren dat hij soms heel hard is in zijn oordelen. Schrikt soms ook van zijn eigen manier van reageren.

Ga er dan vanuit dat hij de spoorbaan is overgestoken naar de trillingen van onder de grond.

 

Het klinkt alsof ik u daarvoor wil waarschuwen, maar ook nu het grotere verband ziend, moet een wezen wel al die trillingen kennen. Wil iemand volbewust zijn dan zal hij alle trillingen onder de grond en alle trillingen boven de grond moeten kennen en daar ook contact mee kunnen maken.

U bent onderweg en wanneer u niet weet dat u de spoorbaan bent overgestoken, dus in contact met de vuile energie staat, dan lijkt het vaak voor de mens die hier geen weet van heeft, alsof dit bij hem hoort.

En hij kan alleen maar aan de onrust, aan een depressie, aan de huilbuien die hij heeft, aan de hardheid die hij kan uitstralen, aan het geweld dat hij naar buiten laat komen, zien dat hij die oversteek heeft gemaakt.

En de mens die daarmee in contact komt en ziet dat hij al deze gedragingen vertoont, gedragingen waar hij van schrikt, zal op een gegeven moment wanhopig worden omdat hij vast zit in die energie.

En op het moment van wanhoop, wat doet een mens dan?

Dan strekt hij zijn armen uit en roept: 'God, help mij'.

En op dat moment zet hij de deur weer open waardoor wij hem kunnen helpen om weer terug te keren over de spoorbaan.

Ik heb u dit niet ter afschrikking laten zien, maar als iemand dit niet van zichzelf weet, kan hij alleen maar aan de wanhoop en de onrust zien dat er iets mis is.

Al deze gradaties van trillingen van onder de grond zijn overal aanwezig. En juist aan de mens in de blauwe trilling wordt gevraagd dat hij kritisch is en zich gaat afvragen: 'hoort dit eigenlijk wel bij mij waar ik nu mee bezig ben?'

De mens die pas in de blauwe trilling zit, gaat op zoek naar allerlei paranormalen, naar lichtkringen of hoe ze ook mogen heten.

Hij probeert allerlei energievormen uit, probeert te experimenteren met de aardekrachten, maar hierin schuilt heel vaak het gevaar dat er contact wordt gemaakt met de energievormen van onder de grond, want daar zitten de wezens die vastzitten in die energie.

Want vrij vaak zien we dat juist de mens in de blauwe trilling, denkende dat hij een taak heeft, contact zoekt met entiteiten.

En we hebben gezien dat wanneer daar aandacht aan wordt geschonken, de mens zich vastklinkt aan die energie en hij die energie juist macht over hem geeft.

Maar weet: ook deze materie hoort bij het lessenpakket van ieder wezen dat onderweg is.

 

***

bottom of page