top of page

Belicht

De onderwerpen die belicht worden, reiken je een grotere kijk aan op de Wereld van de Wijsheid, de Leraren en op je eigen wezen en de mogelijkheden die het heeft om te groeien in bewustzijn.

bottom of page