top of page

Weten en Geweten

Het geweten, het woord zegt het al: is voltooid verleden tijd.

Het licht is achter de mens en er worden geen nieuwe ervaringen opgedaan.

Bijvoorbeeld: een kind bakt zandtaartjes, wordt ouder, overlijdt, komt terug in een ander leven en begint weer ervaring op te doen met het bakken van zandtaartjes.

Het teruggrijpen op wat al is geweest, is het geweten.

Het kind doet hierin geen nieuwe ervaringen op.

In dit geval zou het betekenen dat het kind in een volgend leven het taartjes bakken overslaat en verder gaat met het uitproberen van andere vormen. Het kind staat dan open voor nieuwe ervaringen.

Symbool: een wezen met een rugzak.

Dit betekent: het geweten is ballast voor het wezen.

Het verschil tussen weten en geweten​

Bij het ‘Weten’ wordt het wezen lichter.

Wanneer de mens praat over 'ik Weet' dan staat hij open voor nieuwe impulsen, voor nieuwe ervaringen.

De mens ‘Weet’ dat dát de volgende stap, de volgende uitdaging is.

Bij het geweten is het licht achter het wezen, het is voltooid verleden tijd.

Als de mens zegt 'ik wist', dan grijpt hij terug naar het verleden.

Er worden dan steeds weer opnieuw laatjes in de denkkap opengetrokken waar de beelden van ervaringen, vanuit het persoonlijke leven, in zitten.

Maar het zijn begrenzingen die een mens zichzelf oplegt in zijn eigen bewustzijnsontwikkeling.

De godsdiensten zijn er sterk in om steeds terug te grijpen op datgene wat de mens al kent.

***

bottom of page