top of page

Symbolen  P - R

Paard

Het paard is het symbool voor de werkkracht van het wezen, de energie, het hulpmiddel, de vrijheid, de kleurrijkheid, de creativiteit, de rust die de mens ervaart.

Dit zijn allemaal hoedanigheden die bij dat paard horen.

-     Het paard kan klein, groot, licht en donker van kleur zijn.

Daaruit kan afgeleid worden hoe de mens zijn werkkracht ziet en hoe hij daarmee omgaat.

-     De teugels betekenen de beteugeling van de werkkracht.

Deze kunnen uit verschillende materialen en kleuren bestaan.

-     Een wild paard is de oerkracht van de werkkracht.

Het is rechtstreeks, zonder tussenkomst van de denkkap.

-     Een tam paard is gecultiveerd.

Het is de werkkracht aanpassen aan de normen van de denkkap.

-     Een hobbelpaard blijft op zijn plaats, het betekent stilstand, maar de mens denkt gebruik te maken van zijn werkkracht.

-     Pegasus, het vliegende paard uit de mythologie, is de werkkracht die verbonden is met het zes-teken.

 

Pad

Het betekent de weg die de mens loopt. Dit kan het pad zijn dat hoort bij zijn lessen.

-     De afdruk van voetstappen op het pad betekent dat het een weg is die al is afgelegd.

-     Het brede pad: de mens blijft open staan voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe ervaringen.

-     Het smalle pad: de mens beschermt zich en laat alleen het bekende toe. Zie ook: het bos.

-     Hij kan omwegen nemen die hem verder van huis brengen om maar niet met zijn les aan de slag te hoeven gaan. Het zijn de dwaalsporen die een mens kan lopen.

 

Paddenstoel

-     De paddenstoel als het kabouterhuis kunt u zien als een ruimte waar uw wezen deel van uitmaakt.

Het is de conferentieruimte die gebruikt wordt op het moment wanneer een wezen er aan toe is om zijn lessen verder te vervolgen in de stoffelijke wereld.

-     Een paddenstoel als schimmel, is de tegenhanger van het madeliefje. De paddenstoel staat voor de trol, de overlevingsnatuur. Het is oud gedrag in het vasthouden van emoties.

 

Parachute

Dit beeld wordt in verband gebracht met de mens die onderweg is in zijn ontwikkeling van het stoffelijk bewustzijn.

-     De kleur van de parachute geeft de trilling weer waarin dat gebeurt.

-     De mens is uit het vliegtuig gesprongen en heeft de sprong gewaagd om veranderingen in zijn denken toe te laten.

Het is de manier waarop de mens met zijn ontwikkeling omgaat, maar doordat hij aan de parachute hangt, kan hij niet meer terug het vliegtuig in. De ontwikkeling gaat dóór, ongeacht het mogelijke tegenstribbelen.

Paraplu

Een paraplu heeft verschillende betekenissen, maar is wel terug te voeren tot de bescherming.

-     Een lichtblauwe paraplu staat voor bescherming in het weten.

-     Een zilverkleurige paraplu staat voor de beschermende begeleiding vanuit de Wereld van de Wijsheid.

-     Een rode paraplu betekent dat de mens bescherming vindt in de rode aarde-energie.

-     Een zwarte paraplu betekent het inbouwen van een plafond, de mens maakt zich kleiner en schuilt onder een afdakje.

 

Piramide

Deze staat symbool voor de processen die ieder wezen doormaakt op weg naar een voller bewustzijn. De piramide heeft diverse plateaus en u kunt ieder plateau zien als corresponderend met één trilling.

De helrode kleur wordt halverwege de piramide aangetroffen en op dat moment begint de mens pas met de ontwikkeling van zijn stoffelijk bewustzijn. Op de plateaus die daar onder liggen, heeft het wezen in zijn onbewuste staat gebivakkeerd in een lijn van diersoorten.

U kunt deze piramide dan ook zien als de cyclus die uw wezen doorloopt. Vaak wordt er gesproken over de cyclus van het mens-zijn, maar dit is de cyclus die het wezen doorloopt en waar de voorgaande vele levens bij in worden betrokken.

Plafond     

Een plafond, een afdak of een zwarte paraplu hebben dezelfde betekenis.

Het betekent dat de mens zichzelf kleiner maakt en een plafond heeft ingebouwd.

Wanneer hij alleen leeft via het denken maakt hij een afdakje en dan strekt dit afdakje zich ook naar zijn wezen uit. Tegelijk zegt dit symbool dat de mens het vermogen heeft om het groter te zien.

 

Pop

Een pop heeft de betekenis van:

-     Het geen eigen wil hebben, geen grenzen aangeven en andere mensen zijn leven laten bepalen.

-     De kleding van de pop zegt in welke rol dat gebeurt.

Bijv: een verpleegstersuniformpje zegt dat de mens altijd maar bezig is met het verzorgen van anderen, zonder aan zichzelf te denken.

-     Een stropop (voodoopoppetje): het staat voor de angst van de mens om met duistere krachten te maken te krijgen en de angst voor de macht die een ander mens heeft.

Het is het overgeleverd zijn aan de ander.

Poort

Het is een keuzemoment van de mens.

Het is een doorgang tussen twee verschillende hoedanigheden die wel in elkaars verlengde liggen.

Het is verbonden aan het menszijn, maar betekent de overgang naar de geestelijke waarde.

-     Een sterrenpoort: de mens die al contact maakt met het wezensbewustzijn kan de stoffelijke krachten gebruiken als poort naar de Wereld van de Wijsheid.

-     De poort van het ether-element is te zien als een dimensiesprong, het moment van uittreding.

De mens komt bij de poort, laat zijn stoffelijk lichaam achter en treedt door het ether-element heen.

Put

Dit betekent een onoverkomelijkheid waar de mens in zijn leven steeds tegenaan loopt.

Wanneer hij daar zelf geen verandering in brengt, zal de put steeds dieper worden waardoor het een bodemloze put wordt. De put wordt vaak samen met een depressie of een lichamelijk onwelzijn in verband gebracht.

Raam

Een raam betekent een doorkijkje - een overzicht - een andere kijk.

Een raam betekent dat er iets tussen de mens en het voorwerp geplaatst wordt.

Er bestaat geen rechtstreeks contact, waardoor er ook geen emoties ervaren worden.

-     Een halfrond raam betekent dat de mens soms een doorkijkje krijgt naar een andere wereld.

-     Een muur waar veel ramen in zitten staat voor de zoekende mens.

 

Rails

De rails betekenen de sporen die een mens volgt, ook moet volgen voor zijn ontwikkeling in het stoffelijk bewustzijn.

-     Oude rails betekenen dat een mens het oude spoor in zijn denken vasthoudt.

-     Wanneer de rails een zilveren kleur hebben, zegt het dat het spoor vanuit het zilver is neergelegd.

-     De bruine bielzen waar de rails overheen liggen wil zeggen dat het spoor via de emoties loopt. 

Regenboog

De regenboog staat voor een wereld waar alleen kleu­ren en geluiden zijn, maar waar geen vormen meer bestaan.

De geluiden en kleuren zijn de trillingen via het zilver, het wezensbewustzijn.

 

Reus

Dit figuur staat voor de mens die het lijden, verbonden met het stoffelijk bewustzijn, heeft doorzien en daardoor meester is over de stof. Deze mens zit nog wel in een lichaam, maar hij kan van 'bovenaf' toekijken naar het lijden dat verbonden is met de emoties.

Een richtingaanwijzer

Een persoonlijk advies van de leraar kunt u zien als een richtingaanwijzer.

De mens kan zich zo beter oriënteren en kan daardoor de hoofdweg van de zijwegen scheiden.

Ridder

Een ridder, gezien vanuit mythologische studies staat voor de persoon die verschillende rollen vertolkt en vertegenwoordigt de karaktereigenschap: ridderlijkheid.

Dit is tevens een onderdeel van het Principe.

-     Een ridder is de mens die de zwakkere medebroeder bescherming biedt.

Het heeft te maken met de taak die de mens uitvoert.

-     De ridder zit te paard: hij maakt gebruik van de werkkracht in zijn taak.

-     Het wapengekletter is het kruisen van de degens.

Symbolisch betekent het de strijd met woorden.

-     Het vaandel: de ridder is de vaandeldrager van de taak.

-     Een harnas, een maliënkolder en een schild betekenen: de bescherming zoeken in de verdediging.

-     De schildwacht is de mannelijke component op de blauwe trilling die een schifting maakt tussen de duistere en de lichte krachten. Hij beschermt zijn kasteel en bepaalt wat er in of uit het kasteel gaat.

-     Een soldaat die, al figurerend in een operette, over zijn sabel struikelt, is de mannelijke component op de paarse trilling. Het is een figuur die niet serieus wordt genomen. De mannelijke component is tot hilariteit gedoemd. Hij wil zich graag manifesteren, hij wil soldaat zijn, maar hij is een lachwekkend figuur.

-     Een heraut treedt namens de koning voor het voetlicht: het betekent de mens uit naam van de leraar spreekt.

 

Rieten mand

Als er een beeld te zien is dat riet als materiaal heeft dan staat deze voor de vrouwelijke component.

-     Een grote rieten mand die vroeger door de marskramers op hun rug werd dragen wordt gebruikt als          vervoermiddel voor het spelmateriaal dat een wezen heeft meegekregen.

-     Een rieten wastobbe betekent dat de mens alleen in contact met de kabouter, als onderdeel van de vrouwelijke component, zijn kijk op het menszijn kan zuiveren.

Ritssluiting

Betekent het contact met duistere krachten.

De rits is te vergelijken met een spoorbaan.

-     Een zilveren rits wil zeggen dat de mens in contact met deze krachten zichzelf kan blijven, want soms heeft de mens hierin een les te leren dat de duistere krachten ook onderdeel uitmaken van de Wereld van de Wijsheid.

 

Rok

De mens met een rok aan die tot op de grond reikt staat voor de mens die alleen via de onderste chakra’s leeft. Hij heeft geen weet van de geestelijke wereld, maar voelt zich alleen verbonden met de rode aarde-energie.

-     De mens met meerdere rokken aan, is de mens die reageert vanuit de strijdkant in het aarde-element vuur. Hij maakt zich groot.

Rolschaatsen

Deze betekenen dat de mens soms heel snel vooruitgang wil boeken en met een sneltreinvaart denkt door zijn lessen heen te komen, maar door de vaart raakt de mens de balans in zijn leven kwijt.

 

Rugzak

Dit is het symbool van de verpakking die lading in zich draagt.

Deze lading bestaat uit de les waar een mens in zijn leven mee wordt geconfronteerd.

Geen mens wordt geboren zonder rugzak.

En het is de taak van de mens om aan het eind van zijn levensreis te kunnen zeggen: 'mijn rugzak is leeg, ik heb er datgene uitgehaald wat ik in dit leven nodig had'.

-     Een donkergroene rugzak betekent voor de mens dat het lichaam de lading is.

Het lichaam is dan het lesmateriaal.

-     De leraar hangt een rugzak over de schouder van een mens.

Het betekent dat hij trillingen doorgeeft die door het wezen ontvangen worden.

-     Het wezen met een rugzak: deze lading betekent het geweten.

bottom of page