top of page

Tijdens een samenkomst gaf een Leraar onderstaande uitleg over het ontstaan en de betekenis van het kerstverhaal, aan de hand van een symbolisch beginbeeld en vragen van de bezoekers.

 

Het kerstverhaal
 

Beeld: Ik bevind mij in een sneeuwlandschap. De takken van de dennenbomen zijn bedekt met een dikke laag sneeuw en op de grond zijn in de sneeuw allerlei sporen van voetafdrukken te zien. Deze sporen zijn van een bruine kleur, alsof er al vaak doorheen is gelopen.
Vóór mij staat een onbemande arrenslee met ingespannen rendieren. Aan de achterkant van deze slee is een bak waar allerlei cadeautjes in zijn gestouwd die verpakt zijn in groen papier, versierd met gouden sterretjes.  
Naast de slee staat een kerstmannetje dat verwoede pogingen doet om mijn aandacht te trekken. Hij springt op en neer en zwaait met beide armpjes naar mij. Het is een vreemd beeld, want in vergelijking met die grote slee en de rendieren is hij maar heel klein.
Nu komt de kerstman wat beter in beeld: ik zie dat hij een brilletje op z’n neus heeft met een zilveren montuur en hij is gekleed in een rood pakje dat is afgezet met witte dons. Zijn voetjes zijn gestoken in laarsjes en deze hebben een donkerblauwe kleur. Hij heeft een dikke buik, waar een brede riem omheen hangt, die hij nu met beide handjes vast houdt. En zoals het een kerstman betaamd begint hij te schuddebuiken en ik hoor: ho, ho, ho…..

Er komen nu twee treetjes in beeld. Ik loop deze treetjes af, draai me om en zie nu het hele schouwspel. Het blijkt dat het een voorstelling is die zich afspeelt op het podium van een theatertje.
Dus het sneeuwlandschap en de slee met het kleine kerstmannetje bevinden zich op het toneel en ik sta nu in de zaal.
Het toneel is verlicht en ikzelf sta in het donker.

De Leraar vertelt: U zag pas op ’t eind dat het te maken heeft met een toneelstukje, een voorstelling van wat kerstmis voor ieder van u inhoudt. Het tekent de sfeer die door de mensen steeds wordt opgeroepen door ’t landschap: door de sneeuw, de dennenbomen, de rendieren en de slee. U zag ook de cadeautjes achter in de bak liggen, maar dat zegt niet dat wij met cadeautjes aankomen, het betekent alleen de cadeautjesjacht die er plaats vindt met dit kerstfeest.
Dus dit alles samen roept een sfeer op waarvan iedereen weet: hier wordt kerstmis mee bedoeld.

In eerste instantie is het een kerkelijk feest geweest, waar het huidige kerstfeest uit ontsproten is, en dacht men daarin de verjaardag, de geboorte van het christkind te vieren. Maar in het hele beeld heeft u bij mij geen christkind gezien.
Voor de mensen die in deze maatschappij leven is alleen de uiterlijke schijn overgebleven.
En dat is niet erg, want vanuit de Wereld van de Wijsheid hebben wij ook nooit het kerstfeest in werking gezet, want zoals u mogelijk al weet zijn de Bijbelverhalen met de persoon Jezus daarin, mensenwerk.
Misschien schrikt u van mijn uitlating, maar de mensen hebben steeds de maan-energie gebruikt om deze beelden in zichzelf op te roepen en ze als feitelijk te zien. Want de maan in contact met de aarde en het water vormt samen een driehoek en deze driehoek heeft een hele sterke trilling.
Deze trilling, want ook uw lichaam bestaat voor meer dan 70% uit water, heeft een sterke invloed op uw eigen menszijn.
Deze trillingen worden door de mens gebruikt om sprookjes te maken, om mythische verhalen te maken, om allerlei symbolen te gaan zien, de dubbele lagen te gaan zien in zijn leven.
De symbolen van de Wereld van de Wijsheid, die wij tijdens een lezing gebruiken, lijken op dezelfde symbolen die de mens in de maan-energie gebruikt, maar de mens die de maan symbolen gebruikt, ervaart er altijd een emotie bij.
Aan de symbolen uit de Wereld van de Wijsheid zit geen emotie vast, het zijn alleen maar trillingen.
De maan-energie reageert sterk op ieders fantasie waardoor het magische denken wordt geactiveerd. 
Vooral de mens in de blauwe trilling heeft er een handje van om steeds situaties in zijn leven in te schatten via deze maan-energie en zegt: “toeval bestaat niet, dit zal wel een betekenis voor mij hebben.” Dus al die beelden waar wij net mee zijn begonnen, zijn beelden vanuit de maan-energie.

Wij willen deze beelden eens onder de loep gaan nemen en kijken welke emotie er bij u opkomt, maar ook willen wij kijken naar wat er feitelijk speelt, zodat u een andere invulling kunt gaan geven aan deze tijd, want wij weten dat het binnenkort kerstmis is.
Als ik vanuit de Wereld van de Wijsheid naar die tijd kijk is het alleen maar een zondag met een etiketje, want kerst bestaat bij ons niet, kerst bestaat ook bij u niet. U maakt er alleen met uw fantasie kerstfeest van.
We zien dat de mensen voordien al druk waren met het schrijven van kaartjes, veel eten in huis halen, cadeautjes zoeken, de kerstboom optuigen, de familie bij elkaar trommelen enz. Maar dat zit allemaal vast aan de maan-energie.

Nu heb ik u een paar voorbeelden gegeven. Ga voor uzelf eens na wat het kerstfeest voor u betekent en vraag u eens af: ‘waarom vind ik kerstfeest prettig of waarom vind ik het niet prettig?’ Want u zag in het beeld de platgetrapte sporen in de sneeuw die bruingekleurd waren. Het betekent dat ieders invulling van het kerstfeest bestaat uit tradities, met de daarbij horende emoties, die ieder jaar weer opnieuw uit de kast worden gehaald.

U zag in het beginverhaal dat er twee treetjes afgelopen werden. De twee staat voor het denken. 
Het betekent dat het hele kerstfeest te maken heeft met uw eigen denkkap. 
Doch wij zijn nog niet klaar, want wij hebben ’t nu alleen over de uitingen van het kerstfeest gehad, maar ergens is het begonnen.
Wanneer wij dus kijken naar het verhaal waaruit het kerstfeest eigenlijk is ontstaan, dan heeft het toch een kerkelijke basis en heeft men in eerste instantie duidelijk willen propageren dat Jezus geboren werd. Alhoewel het ook verschillende sporen met de natuurgodsdiensten heeft, want in vroegere tijden was dit de voorbereiding voor de komende zonnewende. Ook de versierde boom heeft daarmee te maken.

In de loop der eeuwen zijn er steeds mensen naar deze aarde gezonden om lessen te geven en zoals u weet werden deze lessen in symbolen doorgegeven, want de taal van de Wereld van de Wijsheid bestaat alleen maar uit symbolen.
Ook het kerstverhaal werd verteld in de symbolentaal, maar de mensen zijn het gaan invullen met de maan-energie en hebben er iets feitelijks van gemaakt.
Toch wil ik samen met u gaan kijken naar wat in eerste instantie de symbolen betekenden.
Ik neem aan dat ieder van u het kerstverhaal kent en wanneer u nu daarnaar kijkt, zoals de aanloop naar de geboorte toe en wat er zich verder heeft afgespeeld, dan zegt dat veel meer dan alleen maar dat gezellige kerstfeest.
Maar ik ga u niet het hele verhaal voorkauwen, ik reageer alleen maar als de mensen vragen hebben, want mogelijkerwijs zijn er onderdelen in het verhaal, waarvan u zegt: “wat zou daar mee bedoeld zijn?”
Wij willen even uw nieuwsgierigheid prikkelen om te kijken of er toch een andere boodschap mee verbonden is geweest dan wat u en de kerken ervan gemaakt hebben. Daarom wil ik samen met u kijken naar de eigenlijke betekenis.

Jozef en Maria die een kind krijgen wat wordt daar mee bedoeld?
Wanneer wij eerst even naar het kind kijken, dan laat het zien dat wij probeerden in dit verhaal uw eigen kind-zijn, maar vooral uw eigen natuurkracht, naar boven te halen. En dat betekent dat de mannelijke- en de vrouwelijke component moeten gaan samenwerken.
In deze samenwerking van de mannelijke- en vrouwelijke component komt het kind, uw eigen wezen, tot bloei, wordt in het licht gezet. Jozef en Maria zijn de beide componenten van het Principe en u kunt de geboorte zien als de ontplooiing van uw eigen Zijn.
Wij weten ook dat aan Maria een wonderbaarlijke betekenis wordt toegeschreven: zij werd bevrucht door een engel.
Hierin kunt u zien dat het steeds de vrouwelijke component is die seintjes krijgt vanuit de Wereld van de Wijsheid en op dat moment treedt de werkkracht in werking, waardoor uw eigen wezen zichtbaar wordt.

 

Waarom was er geen plek in de herberg en is het een stal?
Beeld van een herberg waar veel mensen zijn en waar vanuit dat etablissement allerlei geluiden komen…….. 
Een mens kan alleen in zichzelf, in stilte, contact maken met zijn eigen wezen, dat kan niet wanneer hij alleen maar in de roes van de denkkap verkeert.
Dus de herberg kunt u zien als de plek van de roes, de roes van de denkkap en dan is het helemaal niet zo vreemd dat uw wezen zich daar niet thuis voelt en alleen maar in zijn eigen natuur aanwezig kan zijn.
We kunnen dus zeggen: alle franjes die aan de kerstdagen vastzitten, kunt u vergelijken met de herberg.
In de leuke, aardige dingetjes rondom kerstmis: familie, kaarten, voedsel, boom enz. kunt u uw eigen wezen niet terugvinden, dat zijn de roesgegevens. 
Een mens kan alleen maar zeggen: ‘ik ben wie ik ben en ik voel van binnenuit dat ik…..’, vul zelf maar in….dan is hij in zijn eigen natuur en zijn eigen natuur is tegelijkertijd de stal.

Waarom gebeurde dit in de nacht?
U heeft misschien weleens gehoord, want het wordt vaak gebruikt, dat op het moment dat Jezus geboren werd, de Christus-energie om de aarde ging en een plek heeft ingenomen op deze planeet. Maar het Christus-bewustzijn is niets anders dan uw eigen zilveren energie, want uw wezensbewustzijn is tegelijk het Christus-bewustzijn.
De mens ervaart op zijn pad eerst donkerte, gaat door depressies, door moeilijkheden in zijn leven heen voordat hij contact maakt met het wezensbewustzijn.

De os en de ezel
Een ezel zegt iets van de mens die in de taak staat en mens met de mensen is.
Als wij een os laten zien zegt dat iets van de trekkracht van het lichaam, dus het is een tegenstelling. 
De mens kan op jacht gaan naar alles wat te maken heeft met zijn lichaam en zeggen: “ik vind het heel belangrijk dat ik geen rimpeltjes krijg, dat ik geen onderkin krijg, dat mijn kleren er mooi uitzien enz.” en dat is de trekkracht van de os. 
De ezel laat zien dat de mens de mogelijkheid heeft om mens met de mensen te zijn, want als het zilver aanwezig is, geboren is, u dus contact maakt met uw eigen wezensbewustzijn, is daarin de blauwdruk aanwezig welke taak u later op u gaat nemen en zal een mens in de taak altijd naast de mensen staan.

De engel Gabriël wordt vaak bij de stal afgebeeld, is hij er dan ook?
Ik weet dat wij leraren allerlei namen krijgen, want als u het heeft over Gabriël of over de anderen dan heeft u het over de zeven aartsengelen, maar wij noemen het leraren. De godsdiensten hebben door de maan-energie daar engelen van gemaakt. 
Wij zijn wel geestelijke wezens en hebben nooit op deze aarde geleefd, maar zoals wij in de ene godsdienstige filosofie engelen worden genoemd, krijgen wij in andere filosofieën weer andere namen. Dat gebeurt alleen maar door de maan-energie, die daar een etiketje opplakt of daar een vorm aan geeft, waarvan de mens denkt: “ volgens mij is het dát” en is dit zijn waarheid. Wij geven ieder mens ook de ruimte om zijn eigen invulling daar aan te geven.
Maar wij weten, wij zijn alleen zeven leraren die tot taak hebben om de mensen, die onderweg zijn, te begeleiden naar het volbewustzijn toe. Daarvoor hebben wij helpers die wij uitzenden en voor ons de spreekbuis zijn, zoals de herdersjongen met het fluitspel de spreekbuis is van ons.
Dit is even een zijspoor, maar het geeft tegelijk ook heel veel duidelijkheid. Dus de herdersjongen is de mens in de taak.
In het verhaal gingen de engelen naar de herders toe en de engelen kunt u zien als de leraren.

De drie koningen 
Het betekent dat op ’t moment dat een mens contact maakt met zijn eigen wezen, dus het wezensbewustzijn, hij vanaf dat moment steeds seintjes krijgt en een zoektocht aanvangt n.a.v. de impulsen die hij ontvangt vanuit de Wereld van de Wijsheid. Dus die impuls kunt u zien als de lichtende ster. “Ik moet dat sterretje volgen, ik moet dat lichtje volgen, waardoor ik verder op mijn pad kom”.
De koning laat alleen maar zien, zoals het een koning betaamt, dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor anderen, zijn onderdanen. Het is tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid van de mens zelf waardoor hij verder op pad gaat, zijn zoektocht vervolgt.
Maar eerst moet natuurlijk het kind geboren zijn, moet een mens contact maken met zijn eigen natuurkracht en zijn eigen zilveren energietrilling.

Drie is alleen het geestelijke getal en de koning vertegenwoordigt een bepaalde rol, een bepaalde hoedanigheid die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en keuzes maakt.
Ik kan er natuurlijk ook drie sloebers tegenover zetten, maar die hebben niet de mogelijkheid om te staan voor wie ze zijn, omdat ze afhankelijk zijn en overlevingsmechanismen moeten gebruiken. Een koning hoeft dat niet, dat geeft dus al aan dat de mens op zichzelf staande, kracht voldoende heeft en juist in die kracht zijn zoektocht aanvangt.

Mirre, wierook en goud. 
Deze drie geschenken vormen samen de poten van een driehoek: grijs, wit en geel en staan symbool voor de gewaarwording, de trouw en het zuivere denken.

In het volgen van deze drie poten ontstaat er een inzicht.

Wat is de symboliek van de kameel?
U weet dat een kameel heel lang zonder water kan, omdat hij zijn eigen vocht kan vasthouden. Het wezen wordt ook wel een druppel van een grote zee genoemd.
De kameel wordt dus gezien als de behoeder van de levensstroom.

Waarom ziet de kerk Jezus als de verlosser van de wereld?
Wanneer een mens een inzicht krijgt, maakt hij op dat moment een doorlopende verbinding met zijn eigen wezen en wat gebeurt daarin? Er ontstaat een beroering, de mens herkent het als een ‘vollopen met energie’. Deze wezensenergie gaat naar het kruinchakra en verdwijnt van daaruit omhoog.
Beeld van de planeet waar op verschillende plekken ‘witte rookpluimen’ opstijgen.
Deze energie heeft de werking dat hij op zoek gaat naar situaties waar zware, donkere energie is. Want om deze planeet hangt een laag van een behoorlijk zware energie, het zijn de energie-trillingen van gedachten en emoties.
De mensen noemen het ook wel de Akashakroniek.
De zilveren energie, de wezensenergie, heeft het vermogen om naar die donkere plekken te gaan, waardoor het donker wordt opgelost. Dus dit heeft een harmoniserende werking, het is het verlossende van het zilver van de wezensenergie die de zware energie oplost.
Het zit mooi in elkaar, alles werkt op elkaar in, maar door die maan-energie maken mensen daar heel andere beelden van.
Alles werkt samen en de Wereld van de Wijsheid laat niemand aan zijn lot over, alleen de mens verwacht iets in de stof aangereikt te krijgen, maar wij zijn juist op de wezensenergie en de energie op deze planeet aan het inwerken en uw eigen energie heeft daar ook een behoorlijke invloed op.

 

Waarom wordt kerstmis het feest van het licht genoemd?
Wij hebben een gedicht doorgegeven waarin duidelijk wordt waar het licht vandaan komt.

 

Kerstmis

Het licht dat geboren wordt
is de mens die zich in het ongewisse stort.
En in de zilveren onschuld van het Kind
spelenderwijs zijn weg wel vindt.

Weet: het stralen van de ster
bent uzelf, dus zoek het niet te ver.
Wijsheid is niet te vinden in een verstandig woord,
nee, Wijsheid is vaak ongehoord.

***
 

Wij wilden, door deze les, laten zien hoe het kerstverhaal werkelijk bedoeld is geweest, maar we schakelen het kerstfeest niet uit, want u woont tenslotte in deze maatschappij.
Maar we hopen, wanneer u deze dagen ingaat, dat u er even bij stil staat. Dit kunt u niet met anderen delen, want het is een proces in uzelf, terwijl de maatschappij er vanuit gaat: het is een wij-feest.

Wij hopen in ieder geval dat u een paar prettige dagen beleeft, al was het maar om uit te rusten, want het zijn alleen maar extra vrije dagen.

***

bottom of page