top of page

De symbolentaal

Leraar: 'De taal van de Wereld van de Wijsheid is de symbolentaal, de taal die alleen uw wezen kent.

Uw denkkap kent deze taal niet, uw denkkap kan ook niets met deze taal. De denkkap wil alleen maar feitelijkheden zien en logica gebruiken. 
Het betekent dan ook dat de symbolen niet via de denkkap te benaderen zijn. 

Een symbool kan u een heel verhaal vertellen wanneer u in uzelf hiermee contact maakt, en de    gevoelswaarde er van oppakt. Uw denkkap zou hiervoor vele woorden nodig hebben en dan nog zou het maar een magere afspiegeling zijn van de werkelijke inhoud die het symbool u aanreikt. Want elk symbool bevat verschillende 'lagen' die u alleen via de trillingen van uw wezen kunt oppakken en begrijpen.'

hoger_sferen.png

Hogere sferen

 

Wel eens in hogere sferen geweest?

Welnu, daar woont de wereld van de Geest.

En ook al heeft u het niet altijd door,

toch fluistert Zij vaak boodschappen in uw oor.

En begrijpt u het soms niet helemaal,

weet dan: de Geest spreekt in symbolentaal.

Deze taal die steeds door mensen wordt vergeten,

kan alleen ontcijferd worden met hulp van uw innerlijk Weten.

 

Dit gaat niet van de een op de andere dag,

maar zie het als een proces waarin u groeien mag.

 

***

Om een idee te krijgen wat een symbool zoal kan vertellen, geven we enkele voorbeelden.

 

De Bril

De bril is het symbool voor de kijk die de mens op zijn leven heeft.

Deze kijk houdt verband met zijn wereldbeeld, houdt verband met zijn graad van bewustzijn, maar het is een kijk die vaak niet overeenkomt met de potentie die de mens in zijn wezen heeft.

De bril hoort bij het stoffelijk bewustzijn, dat gesymboliseerd wordt door de boom.

De mens die weinig contact heeft met zijn wortels, is nog sterk verbonden met zijn kruin, de denkkap.

De stam, het gedrag, wordt dan gekleurd door de bril.

De bril staat ook voor de kijk die de mens heeft op de geestelijke wereld en de bril weerhoudt hem om contact te leggen met de andere bewustzijnsgraden.

Het uiterlijk van de bril laat zien welke kijk de mens heeft.

-    De kleur van de bril laat zien vanuit welke kleurtrilling gekeken wordt.

-    De vorm van het montuur laat zien waarin de mens zijn kijk verpakt heeft.

-    De kleur van de brillenglazen laat zien hoe  'helder' de kijk is.

-    De dikte van de brillenglazen laten een uitvergroting van de zienswijze zien. 

Bruine kleur

Alle symbolen die een bruine kleur dragen hebben te maken met emoties, aangezien bruin de kleur is van de emoties. U kunt aan de voorwerpen zien waar de emoties verband mee houden.

Uw creativiteit, uw fantasie is de verbinding tussen de kennis en de trillingen van uw wezen. Wanneer u uw fantasie gebruikt bij het horen of zelf verbeelden van het symbool, is het alsof u een deur openzet naar de trillingen van uw wezen.

***

bottom of page