top of page

Sterrenstelsels

Heelal a.jpg

Het eerste beeld laat de ruimte zien met één sterrenconstellatie, de Melkweg. Daarna komen er meerdere sterrenstelsels in beeld, met allemaal hun eigen planeten, met al hun eigen mogelijkheden in de ruimte. En die ruimte is wel zodanig groot, dat niemand zich daar een voorstelling van kan maken.
Want er zijn miljoenen sterrenstelsels en ieder sterrenstelsel bestaat uit een aantal clusters van planeten. En iedereen weet ondertussen, of heeft zijn fantasie erover, dat de planeten ook bevolkt worden door wezens die op hun pad bezig zijn.
Maar wij zien dat er in elk stelsel maar één planeet aanwezig is, waarop wezens hun domicilie gevonden hebben om hun eigen ontwikkeling door te maken.
Net als in dit melkwegstelsel vindt u geen andere planeten die ook bewoond zijn, alleen per cluster wordt er één planeet aangewezen. En dat is best een nieuwe kijk.


Dit betekent ook, juist omdat er miljoenen sterrenstelsels zijn, dat er aardig wat planeten zijn die bevolkt worden door allerlei wezens, maar ook dat ieder cluster zijn eigen leraren heeft en dat is natuurlijk ook belangrijk.
Want wij zijn, zoals u mogelijkerwijs weet, de leraar van de mensen en de mens die onderweg is krijgt steeds met ons te maken en kan in het contact met zijn eigen wezen soms bevroeden dat ook wij in de buurt zijn.
Wij kunnen de mens ook eventjes op een bepaald pad zetten en dat is altijd prima gegaan.
Maar nu we het hebben over de vele mogelijkheden van het heelal, komt u erachter dat er heel veel leraren zijn, die allemaal hun eigen zienswijzen hebben op een bepaalde planeet die bevolkt wordt door de wezens die zich daar bevinden.
Dit geeft al weer hoe ontzaglijk groot de Wereld van de Wijsheid is.
Want we hebben het nog steeds over de Wereld van de Wijsheid en ook al weet de mens niet uit hoeveel mogelijkheden de ruimte bestaat, wij weten, wanneer wij even verder kijken, dat de mogelijkheden van de wezens dermate groot zijn dat ze daarin ook rustig hun eigen ontwikkeling kunnen volgen.


Hierin laten wij zien dat we niet zo makkelijk voor iedereen klaarstaan.
Ieder van u weet ondertussen dat er veel mogelijkheden zijn om zelf bij uw eigen sores te komen, maar ook om duidelijkheid te krijgen wat die sores inhouden, alleen moet de mens de moed hebben om naar zichzelf toe te gaan en te luisteren naar wat het wezen hem aanreikt.
Wij kunnen u natuurlijk heel veel dingen vertellen, maar het heeft geen zin als een mens afwacht en zegt: ‘Nou ja, ik zit hier en de leraar doet het werk via een geestelijk werker en dan krijg ik wel genoeg informatie en kan ik weer vooruit’.
Want het is veel beter om uw eigen mogelijkheden te onderzoeken en uw eigen mogelijkheden aan te boren, dan wanneer u alleen maar afwacht.
‘We zijn paraat’ en als u er nu maar voor zorgt om in contact met uw eigen wezen te staan en voorbij uw eigen denkkap te gaan, dan heeft u soms al de mogelijkheid dat er opeens een gedachte door u heen schiet waarvan u denkt: ‘goh, wat vreemd deze gedachte, waar komt die nou vandaan?’ En als u daarop doorgaat, dan blijkt het vrij vaak toch een aanwijzing te zijn waarmee het wezen u al een stukje geholpen heeft.


Dus voor veel mensen is het best verwarrend om iets over de Wereld van de Wijsheid te horen, want zoals we net ook even zeiden: ‘Er zijn onnoemelijk veel sterrenstelsels en ieder sterrenstelsel heeft zijn eigen leraren, bij de één zijn het er drie, wij hebben er hier zeven en hoe werkt dat dan, hoe gaat dat dan en wat is het verschil?’
Zie even dat de wezens die op deze planeten huizen, soms nog in een situatie verkeren dat ze eigenlijk te vergelijken zijn met de neanderthalers, zoals die hier vroeger op deze planeet hebben rondgelopen.
En ook dat er wezens zijn die al veel verder zijn en gemakkelijk met hun wezen in contact treden om zelf hun antwoorden op te halen.
Dus hierin kunnen wij al zeggen: ‘Dit is al het grote verschil tussen de leraren onderling, die bij de één wat meer aanwezig zijn dan bij de ander’.

En hierin kunnen we alleen maar zien: ‘de Wereld van de Wijsheid kent alles, weet alles en de Al-kracht omvat alle informatie, omvat alle sterrenstelsels en weet overal van’ en het komt altijd wel goed, daar gaan wij helemaal vanuit.
‘Wij weten hoe het de mens te moede is als hij zich hiermee bezighoudt’.
Maar gaat u er maar vanuit dat verwarring er nou eenmaal bij hoort en die verwarring op zichzelf is alleen maar goed, want wij zien dat de mens, juist door de verwarring, wel zover komt om even een blik in een andere richting te werpen en te zeggen: ‘Hé, ik heb nou een spoor ontdekt dat een heel andere kant aanreikt, dan wat ik in eerste instantie gedacht had’.

 

Als wij het over al die leraren hebben, dan kunt u zich natuurlijk afvragen: ‘Waar haalt de leraar al zijn informatie vandaan?’
Want de leraren op hun beurt zijn natuurlijk ook afhankelijk van datgene wat zij aangereikt krijgen.
Beeld: Ik zie een prachtige figuur helemaal in het zilver, die wel twee keer zo groot is als de leraar, zoals ik hem ken’. En deze leraar staat boven de leraren, zoals zij ons bekend zijn in dit cluster, want dit zijn leraren die de begeleiding doen van de leraren die zich met de wezens bezighouden.
Dus de grote leraren zelf houden zich niet met de wezens bezig, maar zij houden zich met de leraren bezig, die zich van daaruit weer met de wezens bezighouden.

 

Maar het gaat vele malen verder, want de Wereld van de Wijsheid is ook opgebouwd uit allerlei lagen die op elkaar ingrijpen, die elkaar helpen, die stukjes informatie doorgeven aan de leraren, die het weer doorgeven aan de eigen wezens.
Maar zie ook even dat wij afhankelijk zijn van andere leraren die al een dermate grote kijk hebben, dat ze al veel verder zijn en veel meer inhoud hebben dan wij leraren.
Wij gaan ons niet kleiner maken, want wij als leraar zijn al behoorlijk groot en u kunt zich geen voorstelling maken van wat wij aan mogelijkheden hebben, maar wij kunnen tegelijkertijd zeggen: ‘Deze leraar, van wie wij dus een stukje afhankelijk zijn voor de informatie, zal zich steeds verder uitbreiden en daarna komen er ook weer andere leraren die juist deze twee groepen in de gaten houden en helpen’.
En alles gebeurt onder de invloed van de Al-kracht en deze Al-kracht houdt zich bezig met alles wat aanwezig in de ruimte, op de planeten, in de mogelijkheden die ieder van u soms even uit een boekje haalt en waarvan u denkt: ‘jeetje, dat is al zo groot’.
Want als u alleen maar een foto bekijkt van een sterrenstelsel, dan is dat in verhouding nog geen vierkante centimeter van wat er zich werkelijk afspeelt in de ruimte en de Wereld van de Wijsheid heeft overal haar mogelijkheden om zich daarmee bezig te houden.

 

Alles kan bij ons gebeuren en wij als leraren hebben daar een grote kijk op en zullen u er soms even hulp bij kunnen bieden via een geestelijk helper die naast u komt zitten en u soms even wegwijs maakt in de mogelijkheden die in dat kleine stukje Wereld van de Wijsheid tot u komen.
 

***

De volledige tekst van deze les vind je in het boek Wereld van de Wijsheid 2

bottom of page