top of page

Aspecten van het kleine ik-besef

Relaties

Relaties worden voorgesteld als lianen die van boom tot boom gaan.

De lianen zijn de verbanden die deze maatschappij samenbindt.

Lianen geven houvast, maar snoeren ook.

Ze overwoekeren alles, het zijn parasiterende planten.

De lianen geven geen groei, maar onder invloed van die weerstand rukken bomen zich los.

De lianen zijn luchtwortels: het betekent dat relaties voortkomen uit de gedachten van mensen en uit deze gedachten komen weer emoties voort.

De relaties zijn emotiebindingen.

Relaties hebben met mensen te maken, niet met bewustzijn, maar het is wel een afgeleide van het verlangen naar een geestelijk contact.

Relaties moeten refereren aan de aspecten van het heiligbeen-chakra.

Het moeten relaties zijn die een appèl doen op de inhoud van de mens, daar wordt voeding, een stimulans, uitgehaald.

De mens heeft de prikkel van de ander ook nodig om tot bewustzijn te komen.

De mens die al bewuster is, kan daar zelf bij komen via dromen en visioenen.

 

De gezinsrelaties.

Ouder - kind.

De ouders hebben de functie om het kind de mogelijkheid te geven zijn eigen lessen te leren.

Zij bieden veiligheid en zorg.

De ouders kunnen een relatie opbouwen met hun kind.

Kind - ouder.

Als een kind geboren wordt uit een man-vrouw relatie dan wil dat niet zeggen dat het kind specifiek deze personen heeft uitgekozen als ouders, maar het heeft gekeken naar de trilling en de mogelijkheden van het milieu waarin het zijn lessen kan leren.

Het is dus voor het kind functioneel.     

Het kind heeft geen relatie met de ouder.

Het kind kan een basisveiligheid ervaren en van daaruit relaties gaan leren leggen met de buitenwereld.

Het gezin heeft een functie en het wezen kiest een gezin uit als lesmateriaal.    

Wanneer de les geleerd is, is dit materiaal niet meer nodig. Het is een gepasseerd station.

'Als de mens het studieboek uit heeft, kan hij het boek nog wel een tijdje bewaren, maar hij kijkt er niet meer in'.

 

Vriendschapsrelatie.

Vriendschap is door angst ontstaan, maar in feite bestaat er geen vriendschap. Het is alleen samen-sterk willen staan tegenover de buitenwereld.

Wanneer er tussen mensen van vriendschap wordt gesproken, geeft men deze relatie een verpakking en maakt men er een gebruiksvoorwerp van, maar vaak betreft het een andere relatie.

Deze relatie kan zijn:

-Een functionele relatie.

-Een studentenrelatie.

-Een werkrelatie.

De mensen kunnen in hetzelfde aarde-element zitten en hebben elkaar via de gele trilling herkend.

De mensen hebben elkaar herkend in de toonkleur.

Het kunnen relaties zijn die vanuit andere incarnaties nog steeds voortduren.

De intimiteit die de mens zoekt en hoopt te vinden in een relatie komt voort uit de konijntjes in de denkkap, het wij-gevoel.

Mensen kunnen ook denken dat ze de liaan zijn.

Als mensen zichzelf niet zien als een zelfstandig wezen kunnen ze alleen maar functioneren in een relatie.

Ze denken zelf geen kracht te hebben, worden de liaan en halen de kracht uit een andere boom.

***

bottom of page