top of page

Symbolen  M - O

Maan

-     De halve maan betekent de trillingen, de symbolen van de maan-energie.

Deze trillingen horen bij het lichaam.

-     Een volle maan betekent de wezenstrillingen die in hun volheid naar buiten komen.

Het zijn de symbolen van de Wereld van de Wijsheid.

 

Mantel

De mantel is het stoffelijk omhulsel, het lichaam waar een wezen gebruik van maakt.

De kleur van de mantel geeft het stoffelijk bewustzijn aan van de mens bij wie de mantel hoort.

-     Een lege donkerblauwe mantel die autonoom opereert, laat zien dat de mens zich identificeert met zijn lichaam. Hij noemt zijn mantel 'ik'.

Mijnen

De mijn is het symbool voor iets dat onbewust is en nog niet bovengronds herkend wordt.

De gangen in de mijn kunnen nog in het donker gehuld zijn, of er kunnen fakkels hangen.

De gangen kunnen bochtig, smal, breed en hoog zijn.

De zilvermijn

-      Deze staat voor de onbewuste inhouden van het wezen.

De mijningang is het contact met het wezensbewustzijn, het zilver en in het zilver zijn alle kleuren vertegenwoordigd van rood naar wit.

De kolenmijn

-     Deze staat voor de onbewuste inhouden van het stoffelijk bewustzijn. 

De kleuren hebben in deze mijn geen zilveren glans. 

De kolen en het zwarte gruis uit de kolenmijn zijn de uitingen van de onbewuste inhouden. 

-     Een mijnlantaarn betekent het licht dat de mens laat schijnen over de onbewuste inhouden.

 

Moeras

Dit is de plek van de emoties. De mens volgt de gedachten van zijn denkkap en heeft geen contact met zijn wortels.

Het moeras, de modderpoel waar een zwavelgeur hangt, hoort bij de trollennatuur.

-     Uit de modder ontsnappen allerlei luchtbellen. De kleur van de luchtbellen geeft aan waar de emoties bij   horen. Bijvoorbeeld: de luchtbellen met een roze kleur betekenen de emotie: liefde.

De paddenstoel hoort bij het moeras.

Mol

Het is een dier dat in de grond wroet, hij zoekt het duister op.

Een mol heeft slechte ogen. Het betekent dat de mens alleen oog heeft voor het duister, het negatieve in de maatschappij, maar zijn eigen situatie niet ziet.

 

Muur

Een muur dient als bescherming, maar het is een trollengegeven.

-     Een mens die verhardt in zijn standpunten trekt een muur om zich heen.

-     Beeld van een muur waarin zich krammetjes hebben vastgezet betekent de kwetsuren die de mens met zich meedraagt. De mens denkt de kracht niet te hebben om de krammetjes uit de muur te trekken en houdt zo het lijden in stand maar tegelijkertijd wordt daardoor de muur verstevigd.

 

Oase

Voor de onrust en de leegte in de mens wordt een oase, een rustpunt gecreëerd.

Dit rustpunt kan bestaan uit: het roken, het snoepen, het drinken, het slapen.

Olifant

De olifant is de koning van het bos. Het betekent de kracht die ervaren wordt op het pad van de ervaringen.

Dit is de kracht van de ervaringen die de mens opdoet in een nieuwe manier van kijken, maar het is niet de uiteindelijke oplossing.

-     De slurf van de olifant is het werktuig.

 

Omslagdoek

-     Wanneer een mens een omslagdoek draagt is hij een slaaf en trouw aan zijn meester. De slaaf ervaart bescherming voor zichzelf, maar het is geen veiligheid, want de meester kan ook streng zijn.

-     Een omslagdoek betekent ook de laag van de stoffelijke bewustzijnstrillingen die een wezen meebrengt naar een lichaam en ook weer mee terugneemt na het overlijden.

 

Ossen

Deze trekdieren zijn met lijnen verbonden aan het lichaam van een mens, zij bepalen de richting waar het lichaam heen gaat.

Het betekent de macht die de mens geeft aan lichamelijke sensaties. Zijn leven wordt hierdoor geleid.

Bijv: de geurtjes, de seksuele gevoelens.

Het zijn de lichamelijke gewaarwordingen die de mens van zichzelf afbrengen.

bottom of page