top of page

Mogelijkheden van de mens

Symbolisch beeld: Op een mooie kubus is, op de zogenaamde voorkant, een deurkozijn met dichte deur getekend.

Ook de andere zijden van dit prachtige vierkante, licht gevlamde blok hout, hebben dichte deuren, zodat alles nog verborgen is. Het geeft een statisch beeld.

Maar na lang kijken komt hier beweging in.

De kleur van het hout gaat geleidelijk over naar lila en van daaruit weer naar donkerpaars en hier lopen nog eens blauwe streepjes doorheen. 

De kleuren paars en blauw voeren de boventoon op deze houten kubus, waarvan de deur nog steeds dicht is.

 

Een kubus bestaat uit een veelvoud van vierkanten en het getal vier staat voor de stof.

U zag dat deze kubus van hout was en hout is een heel natuurlijk materiaal. Het betekent dat dit uw eigen lichaam, uw eigen stoffelijk omhulsel moet voorstellen.

U zag ook dat de deuren nu nog gesloten zijn, maar wij gaan proberen deze deuren voor u te openen, zodat u een grotere kijk krijgt op uw eigen menszijn.

Het wezen maakt gebruik van een lichaam om verder te komen op zijn pad en ervaringen op te doen. U bent nu zo ver om het wezen de kans te geven om te groeien en daardoor een grotere kijk te krijgen op de Wereld van de Wijsheid.

In onze optiek bent u als mens helemaal niet zo belangrijk. Wij zien u als een vorm van mantel, als een vorm van overall. Een werkpak als arbeidsmogelijkheid voor het wezen, dat gebruik maakt van het lichaam, van het karakter en van het genetische materiaal, omdat het verder wil komen in zijn ontwikkeling. Als het wezen er niet zou zijn, dan zou u als een zombie hier rondlopen en heeft het leven helemaal geen zin.

Dus het wezen is voor ons belangrijk, het wezen bestaat ook al eeuwen en eeuwen en het zal steeds op zoek gaan naar een lichaampje om weer verder op pad te gaan naar het volbewustzijn.

U heeft wel of geen contact met uw eigen wezen, maar wij hopen dat u een grotere kijk op het stoffelijke gebeuren gaat krijgen, waardoor u gemakkelijker de ingang naar het wezen kunt vinden.

Want als wij het over de stof hebben, dan hebben wij het over het viergetal.

Maar het leuke is ook dat als u naar uw menszijn kijkt, u ziet dat het menszijn ook maar vier mogelijkheden heeft. Dat zijn: het denken, het voelen, het leren en het gebruikmaken van de aardse energie die voortkomt vanuit deze planeet.

Dit zijn vier mogelijkheden die maken dat u mens bent. Geen één dier heeft deze mogelijkheden. Alleen u, als mens in uw menselijke vorm kent deze vier mogelijkheden, maar meestal heeft een mens dat helemaal niet in de gaten.

Hij weet dat hij kan denken, hij weet dat hij kan voelen en dat hij emoties kent, hij weet dat hij kan leren. Maar hij snapt niet dat dit alleen de mogelijkheden zijn van het menselijke lichaam en dat het wezen daar gebruik van kan maken.

Deze vier mogelijkheden willen we verder uit de doeken doen, zodat u op een gegeven moment het onderscheid leert maken. De mens zegt vaak: 'Ik voel wat, intuïtief voel ik…'.

En als een mens intuïtief voelt, dan is hij alleen maar met zijn menszijn bezig, want het wezen voelt niet. Het wezen is aanwezig, is in stilte, in rust. Of daar is een trilling aanwezig. Maar dat voelen hoort bij het getal vier van het menszijn.

Dus dan kunt u een onderscheid maken: voel ik mijn wezen of is het toch iets vanuit mijn menszijn en denk ik dat het mijn wezen is?

 

U kunt zeggen: 'Mijn wezen moet leren'. Nee, u als mens weet dat u kunt leren.

Dat is een mogelijkheid van u als mens. U kunt kennis opdoen, u kunt ervaringen op gaan doen in dit leven en daar kunt u van leren, maar dit leren gebeurt op een andere manier dan wat het wezen doet.

Dus op het moment dat u zegt: 'Ja, ik leer hier van', bent u alleen maar met uw menszijn bezig.

Als u zegt: 'Ik voel' dan is dat iets van uw menszijn en ook als u denkt, is dat alleen maar iets van uw menszijn.

Ieder mens staat ook in contact met de rode aarde-energie, het magma van deze planeet, dat binnenkomt via de basischakra. En hoe verder u ontwikkeld bent in uw stoffelijk bewustzijn, hoe meer chakra's mee gaan doen in het ontvangen van dit magma, van de warmte en de kracht van dit magma.

Deze kracht kunt u omzetten in mogelijkheden.

U kunt paranormale energieën gaan gebruiken waardoor u helderziend, helderhorend, heldervoelend bent, maar u kunt ook afstand nemen van uzelf en toekijken.

Wij weten dat deze cultuur heel veel mensen in de blauwe trilling herbergt en juist deze mogelijkheden geven de mens soms de indruk dat hij een streepje voor heeft op anderen. Maar als hij weet dat het alleen maar een onderdeel is van de blauwe trilling, dan blaast de mens ook niet meer zo hoog van de toren.

De chakra's horen bij het menszijn, want iedere chakra is nodig in de ontwikkeling van het stoffelijk bewustzijn.

De energieën vanuit de aarde horen ook bij het menszijn, want op het moment dat u overlijdt, blijft het lichaam achter en gaat alleen het wezen door naar de Wereld van de Wijsheid.

Het wezen heeft niets met die rode aarde-energie, alleen uw lichaam heeft het nodig, want anders zou u niet kunnen leven en zou het lichaam geen mogelijkheid hebben om te groeien.

Daar is de rode aarde-energie een belangrijk onderdeel van.

 

Pas op het moment dat u als mens stoffelijk bewust bent, gaat het wezen op pad.

En dan is het de bedoeling dat alles wat het lichaam kan en u als mens kunt, dat dit helpt en ondersteuning geeft voor het wezen dat naar het volbewustzijn groeit. Wanneer het wezen volbewust is, is ook de noodzaak niet meer aanwezig om naar deze planeet te komen en staat heel zijn leven in het teken van de taak die een wezen heeft. Dan krijgt het de kans om een keuze te maken: 'ik wil terug naar deze planeet om weer mijn taak uit te oefenen en ik ga op zoek naar een lichaam dat hiervoor de mogelijkheden heeft, of ik blijf in de Wereld van de Wijsheid en help andere wezens die onderweg zijn en het nog nodig hebben om even een ondersteuning te voelen'.

Dan wordt hij een medewerker in de Wereld van de Wijsheid, als knechtje van de leraren.

 

Het 4x4-teken, zoals wij dat noemen, behelst het denken, het voelen, het leren en het gebruikmaken van de rode aarde-energie.

En dat is heel wat anders dan wat dieren kunnen. Een dier kan niet zelf iets ontwikkelen, die kan alleen maar reageren vanuit zijn aard, meer mogelijkheden heeft het niet. De dieren die al een hogere staat hebben van mogelijkheden, kunt u wel trucjes leren. U kunt hem leren: 'je mag niet in deze ruimte komen, je moet binnen de poort blijven anders krijg je een tik op je neus, je moet zindelijk worden', dat zijn de dingen die dieren kunnen leren, maar dan houdt het ook op.

Als mens heeft u veel mogelijkheden: u leest boeken, u heeft meerdere contacten, u kijkt televisie en u komt daardoor in aanraking met andere culturen, met andere zienswijzen, met ander gedachtegoed. Daardoor krijgt u een bredere kijk op alles wat er is op deze planeet, maar het blijft een menselijk, een stoffelijk gebeuren.

Dus hierin maken we toch duidelijk een onderscheid tussen wat het wezen aan mogelijkheden heeft en wat u als mens heeft.

Veel mensen gaan ervan uit: 'ik voel, ik zie, ik denk', en geven zichzelf het etiketje van geestelijk-zijn. Terwijl wij juist laten zien dat het 4x4-teken niets anders is dan alleen maar de stof en de mogelijkheden die u als mens heeft. Maar daardoor kunt u, door deze mogelijkheden, wel leren om het onderscheid te maken: 'wat komt er uit mijn wezen of wat komt er uit mijn menszijn?'

Daarom zou het mooi zijn als u dat 4x4-teken in uw eigen leven gaat ontdekken.

 

Even als extra aanvulling: een mens gebruikt de woorden emoties en gevoel voor hetzelfde. Maar emoties volgen altijd gedachten. Het is altijd ergens om…

Gevoelens ontstaan door zintuiglijke gewaarwordingen. De smaak, het gehoor, enzovoort. Als een mens hierover nadenkt, verdwijnen de gevoelens en kunnen er weer emoties ontstaan.

***

bottom of page