top of page
lemniscaat.png

Lemniscaat

De lemniscaat is een geestelijke wet waar iedereen gebruik van kan maken en die, zeker in deze roerige tijd, je kan helpen om in je eigen energie te blijven staan.

Leraar: Wanneer wij het hebben over een lemniscaat, dan weet u dat deze de vorm heeft van een 8.

Wij zien deze lemniscaat vaak terug in de omgang tussen mensen. Want mensen willen graag samen in één afgebakende ruimte zijn, als zijnde samen één; terwijl het voor de sfeer gezonder is wanneer ieder zijn eigen ruimte heeft.
En juist de mens in de blauwe trilling of verder op het pad van bewustzijn, wordt gevoelig voor informatie die aanwezig is in de aura-trillingen van anderen.
Maar als u in gedachten even een lemniscaat maakt, waarbij uzelf in de ene lus staat en de andere mens in de andere lus, dan blijft u gevrijwaard van de invloeden, van de energieën van de ander.

Dit is een wetmatigheid die veel mensen niet kennen.


De mens gebruikt hem als vorm en we zien hierin de saamhorigheid terug, terwijl het vanuit de Wereld van de Wijsheid als afbakening is bedoeld, want ieder mens is uniek en ieder mens heeft ook recht op zijn uniciteit, zonder beïnvloed te worden door andere energieën die ook rond deze planeet hangen.

Bron: Wetmatigheden

bottom of page