top of page

Kwaliteit…

 

Het wil niet zeggen dat een menselijke kwaliteit

de weg naar een groter bewustzijn voorbereid.

Soms wordt het tegengestelde van de mens gevraagd,

ook al lijkt dit misschien onzinnig en al te gewaagd.

 

Want neem nou de een die graag alles wil beredeneren,

waar een ander misschien van gaat haperen en stagneren.

Of dat de ene mens steviger op zijn benen wil leren staan,

terwijl de ander meer moet laten afglijden en laten gaan.

 

Het onderweg gaan naar wie je werkelijk bent,

is een sprong in het diepe, een loslaten wat je kent.

En zolang de proef niet op de som wordt genomen,

zal een mens steeds hetzelfde blijven tegenkomen.

 

Maar als die rode draad uiteindelijk is begrepen,

ontstaat er een open contact met het Weten.

En kan de wàre kwaliteit, in het wezen ingebed,

in al haar glorie in het volle licht worden gezet.

***

bottom of page