top of page

Symbolen  G - I

Gang

Hier wordt een overloop tussen twee verschillende situaties, mogelijkheden, bewustzijnslagen enzovoort mee bedoeld. In de gang moet gekeken worden naar de kleur en het materiaal van de wanden en de vloer.

-     Een oprijlaan heeft dezelfde functie.

 

Gele kleur

Geel staat voor de bezinning, de denkkracht.

-     Een gele eend staat voor één, het één-zijn met het wezen. Het is de zelfzekerheid.

De mens is niet meer afhankelijk van wat andere mensen denken en zeggen.

Het betekent dat de mens zich niet meer identificeert met emoties, niet meer in het wij-gevoel zit en onafhankelijk is in zijn gedachten en spreken.

-     Het is ook de kleur van het aarde-element aarde.

 

Gereedschap

Dit kunt u zien als de hulpmiddelen die de mens heeft meegekregen vanuit de Wereld van de Wijsheid en die hij kan gebruiken op zijn weg om zijn lessen te leren.

Het spelmateriaal kan ook gezien worden als gereedschap.

-     Wanneer het gereedschap verroest is betekent het dat de mens er nog geen gebruik van maakt.

-     Als het gereedschap onder de modder zit betekent het dat een mens bang is om met de hulpmiddelen aan de slag te gaan. De emoties zijn dan als een modderlaag over de hulpmiddelen uitgesmeerd.

 

Getallen

Eén - Staat voor de eenheid, ook de neutraliteit waarin een mens niet meer kiest voor het een of het ander.

Twee - Staat voor de dualiteit van de denkkap. Het is de tegenstelling die aan deze planeet vastzit.

Drie - Staat voor de geestelijke wereld. Het is de volledigheid.

Vier - Behelst alles wat te maken heeft met de stoffelijke wereld.

Vijf - Staat voor de actie. Het vraagt van de mens om zich actief op te stellen.

Zes - Staat symbool voor de sociale ervaringen in het omgaan met anderen.

Zeven - Hier heeft de mens de geestelijke en de stoffelijke wereld samengebracht, er is geen begrenzing meer.

Acht - Staat voor het lemniscaat. Het betekent een scheiding aan te brengen tussen de energie van zichzelf en de ander tegenover hem.

Twaalf - Versymboliseert de kracht die ontstaat wanneer het wezen is versmolten met andere wezens en waardoor een mens ontstaat die de taak is.

 

Gevangenis

Wanneer een mens zich gevangen voelt, zegt het dat zijn vrijheidsdrang ook niet ver is. Maar vaak heeft de mens niet dóór dat hij gevangen zit en hij herkent het alleen als veiligheid. Het is een trollengegeven, voortkomend uit angst.

De mens blijft daardoor op dezelfde plek, de groei in het stoffelijk bewustzijn stagneert.

De tralies staan om de gedachten heen en moeten vanuit het denken ook weer neergehaald worden. Het is de mannelijke stroom in de mens die denkt zich te moeten beschermen, maar zichzelf daardoor gevangen zet.

-     Een kinderbox heeft de betekenis van geen bewegingsvrijheid. Het heeft te maken met het geen gebruikmaken van de kinderlijke standpunten. De mens herkent ze wel in zichzelf, maar durft ze niet naar buiten te brengen.

 

Gezicht

-     Een kabouter met een jong gezicht betekent dat de mens voor het eerst in aanraking komt met de kabouterkracht.

-     Een kabouter met een oud gezicht betekent dat de mens waar deze kabouter bij hoort, al in meerdere levens contact heeft gehad met de kabouterkracht.

-     Als een kind een oud gezicht heeft, betekent het dat de mens bij wie dit gezicht hoort al wist van zijn lijdensweg. Dit beeld laat zien dat 'het weten' al oud is.

Glijbaan

Beeld: Er gaat een glijbaan van energie een boom in.

De glijbaan is het ether-element en deze is de verbinding tussen het lichaam en het wezen.

-     Een glijbaan in een denkkap. Het betekent dat de mens een bepaalde gedachte niet kan stopzetten.

 

Golfbeweging

Dit laat zien dat een mens regelmatig even uit zijn evenwicht gebracht wordt door emoties, door problemen in zijn leven.

 

Gordijn

Is een afscherming, een voorhang die de mens belemmert om verder te kijken.

Het zit vast aan het wereldbeeld dat iemand heeft.

Een gordijn is geen natuurlijke afgrenzing, maar wordt vaak dichtgeschoven door de denkkap.

De mens gebruikt het gordijn dan als bescherming.

Goud en zilver

Goud is het symbool van het stoffelijk bewustzijn en ontstaat door de samensmelting van verschillende metalen.

Deze verschillende 'metalen' in de stoffelijke ontwikkeling kunnen zijn:

-     De woestijn die verbonden is met eenzaamheid

-     De kast met de inhoud, de lading.

Zilver is het symbool van het wezensbewustzijn en is onderdeel van de natuurkracht.

Het zilver is een zuiver metaal en krijgt deze kleur door het feit het zich niet verbindt met andere metalen.

Graan

Het graan staat voor de werkingen van de kabouter. Het is de groeikracht.

Droge graanstoppels zegt dat men veel gedachten heeft in periodes waarin de mens zich alleen voelt, zich eenzaam voelt. De stoppels zijn de gedachten die verankerd zijn in de stof/ het zand.

Korenschoven staan voor de werkingen, de groeikracht in iemands leven.

Griekse tempel

Dit beeld betekent de ruimte van het zuiver-denken.

-     Een man, gekleed als Griekse wijsgeer, in het witte licht. Dit is het symbool van de impulsen die vanuit het zuiver-denken naar de denkkap lopen.

Deze impulsen houden verband met de wijsheid vanuit de Wereld van de Wijsheid.

-     Een vierkant binnenzwembad in een Griekse tempel.

Dit betekent de levensstroom, waar de mens via het zuiver-denken contact mee kan maken.

 

Grot

Betekent de natuurlijke omgeving van de mens, het is zijn thuishaven.

-     In de grot heeft de mens contact met de zilveren stroom, het wezensbewustzijn.

De grot is de zilveren omhulling.

-     Een grot met een rode gloed, het is de rode aarde-energie.

Het betekent dat de mens een plek heeft op deze planeet, hij voelt zich hier thuis.

Groene kleur

Er kunnen verschillende betekenissen aan de groene kleur gegeven worden, naargelang de tinten van groen die gezien worden.

-     Groen is de kleurtrilling van het hartchakra.

-     Donkergroen is de kleur van het lichaam.

-     Gifgroen is de kleur van de jaloezie.

-     Fluorescerend groen is de kleur van de trollennatuur.

-     Grasgroen is de kleur van het aarde-element aarde.

-     Een groen vest is het symbool van de mens die op een van de drie paden in de hartchakra loopt.

-     Een groene ton: een naakte mens heeft een groene ton omhangen, het lijkt op een regenton.

Het betekent de schaamte waar een mens in de oranje trilling voor het eerst mee te maken krijgt.

 

Gymtoestel

Klimrek - op een klimrek in de gymzaal klauteren kinderen/kabouters naar boven terwijl een leraar als bescherming hierbij aanwezig is.

De ringen met rekstok - betekent dat de mens steeds de uiteinden zoekt.

De mens ziet steeds tegenstellingen in de wereld, maar hij moet het evenwicht vinden en geen keuze maken voor de een of andere kant.

Hagedis

Een mens heeft veel mogelijkheden om te overleven in deze wereld. Hij gaat niet aan de slag met zijn lessen, maar gebruikt allerlei slinkse manieren om er onderuit te komen.

Handboeien

Betekent de gebondenheid in de aarde-elementen.

Het handelen van de mens wordt beperkt door de aarde-elementen.      

 

Hangmat

De hangmat wordt als symbool gezien voor het in slaap sukkelen van de mens.

Het heeft te maken met de werking van de denkkap.

In gedachten probeert de mens zichzelf gerust te stellen als hij voelt dat hij niet conform zijn kabouter leeft.

De 'rust' die daardoor ontstaat is de hangmat.

Hek

Een hek is een begrenzing die de mens zichzelf oplegt.

Hij maakt zijn kijk kleiner en daardoor zichzelf kleiner.

Het hek kan op vele manieren in beeld komen, maar vooral het hek dat om de boom heen staat is een veel voorkomend beeld.

Het betekent dat de mens meer in zijn mars heeft, in de mogelijkheden van het stoffelijk bewustzijn, dan hij voor zichzelf toestaat en dat heeft te maken met zijn denkkap die niet verder kan of wil kijken.

Het hek accentueert tevens de vasthoudendheid om niet te willen veranderen.

 

Hertje

Wanneer de leraar de zoekende mens in de groene trilling bedoelt laat hij Bambi, het kleine hertje zien dat op zoek is naar zijn vader.

Het betekent de zoektocht naar de Wereld van de Wijsheid.

Het lijden van dat jonge hertje is de zoektocht.

Hond

-     Een hond staat symbool voor het nestgevoel.

-     Een hond betekent ook de trouw tussen de mensen.

-     Een hond symboliseert tevens de agressie die de mens tentoonspreidt wanneer hij zich bedreigd voelt.

 

Hooiberg

Dit kunt u zien als uw gedachtewereld. De hooiberg zegt: al deze strootjes zijn uw gedachten, gedachten zijn soms licht van kleur, maar ook vaak zwart. De hele hooiberg en de groene doek die de hooiberg bovenop afdekt, betekenen dat de denkwereld hoort bij het lichaam, want donkergroen is de kleur van het lichaam.

Horde

Het is het nemen van een hindernis en het voorbijgaan aan gedachten.

-     De leraar noemt de groep mensen in de blauwe trilling die hetzelfde doel najagen, ook een horde. Zij vinden elkaar in het samen naspeuren van de esoterische lectuur, de bezoeken aan de paranormalen en in de vergelijking van de beelden uit de maan-energie.

Huis

Een huis betekent het lichaam met zijn sfeer, het stoffelijk bewustzijn.

De Leraar vertelt: 'Een mens kan zichzelf voorstellen als een huis.

Een huis dat in het begin goed in de verf zit, waarin alles past.

Maar in de loop van het leven begint de woning uitgewoond te raken.

De verf begint af te bladderen, de deuren en ramen sluiten niet goed meer.

Ik zie dat wanneer een mens niet luistert naar zijn impulsen het aftakelingsproces van het huis hard gaat'.

bottom of page