top of page

Het Principe

Het grondbeginsel van de Wereld van de Wijsheid, ook terug te vinden in alles wat leeft, bevat twee elementen.

Het is de mannelijke component en de vrouwelijke component.

Door ons het Principe genoemd.

Deze bouwstenen zijn nodig in alle processen die zich afspelen.

En of u nu kijkt naar de Wereld van de Wijsheid, de gehele kosmos met al zijn sterrenstelsels, uw eigen wezen, maar ook de dieren- en plantenwereld, overal is het Principe aanwezig.

Toch is het geen stroom, geen trilling, maar een hoedanigheid die op elkaar inwerkt en waardoor er beweging en groei ontstaat.

- Alles moet een mannelijke en vrouwelijke component hebben wil er leven zijn.

- De mannelijke en de vrouwelijke component zijn de scheppende kracht van het AL.

- De mannelijke en de vrouwelijke component hebben de mogelijkheid van chaos, ordening en groei in zich.

- Beide componenten bevatten ieder verschillende functies.

De Wereld van de Wijsheid kan alleen maar bestaan dankzij dit principe: de mannelijke en de vrouwelijke component. Het is de basis van de Wereld van de Wijsheid.

Als we kijken naar het principe als totaliteit, zien we dat de mannelijke en de vrouwelijke component elkaar aanvullen of elkaar afstoten. Maar samen brengen ze een bepaalde beroering tot stand, die nodig is om te groeien, om te veranderen.

Zonder dit principe zijn er geen bouwstenen en zouden de mogelijkheden van de Wereld van de Wijsheid om de wezens verder te begeleiden op het pad van bewustzijn uitermate beperkt zijn, want ook hierin spelen de mannelijke en de vrouwelijke component een belangrijke rol.

Wanneer het wezen pas begint in zijn ontwikkeling, zijn ook de mannelijke en de vrouwelijke component hierin nog onbewust. Zij moeten leren om bewust samen te gaan werken. Als er een volledige samenwerking is tussen de mannelijke en de vrouwelijke component, dan is er een volbewustzijn aanwezig.

 

Het principe omvat een aantal geestelijke wetten.

Wetten kunnen niet bestaan zonder wijsheid en wijsheid kan niet bestaan zonder wetten. En ook wij, als leraar, zijn gebonden aan de wetmatigheden van de Wereld van de Wijsheid.

Veelal heeft de mens niet in de gaten dat hij in het dagelijks leven hier onbewust al gebruik van maakt (zie:Geestelijke wetten).

Adam en Eva

 

Het Principe van de mannelijke en de vrouwelijke component,

is misschien niet in deze bewoordingen bij iedereen bekend.

Maar als u even kijkt naar het denken en voelen,

wordt het misschien iets duidelijker wat we bedoelen.

 

Wanneer deze aspecten in de mens nog erg op zichzelf zijn gericht,

nopen ze hem om op zoek te gaan naar harmonie, naar evenwicht.

Want verstand en gevoel leven vaak als kat en hond

en verdedigen hun territorium, bewaken elk hun eigen grond.

 

Het is soms een heftige strijd en er is veel sprake van ‘ maar ‘,

er is dan ook bewustwording nodig voordat ze openstaan voor elkaar.

Pas in de blauwe trilling komt deze ontwikkeling tot stand

en in het paars is er de herkenning, een verdergaan hand in hand.

 

Want alleen als de mens zich naar binnen durft te keren,

ontstaat er een samenspel tussen het aanvoelen en het redeneren.

Maar deze vlag dekt bij lange na de lading van het Principe niet,

want de betekenis van de twee componenten bestrijkt een veel groter gebied.

 

  Het mannelijke staat voor de bescherming, het naar buiten tredende deel.

Het vrouwelijke is de koestering en vervult de ontvangende rol in het geheel.

Samen zijn zij het leven voortbrengende beginsel in het aardse bestaan,

maar ook op het pad van bewustzijn, dat in de trillingenwereld verder zal gaan.

 

Want het Principe bestaat niet alleen in de aspecten van het stoffelijke leven,

waar wij het over hebben, is het symbolische Alomvattende gegeven,

waarin beide elementen de bouwstenen zijn van het grenzeloze heelal

en hun bewuste samensmelting zich uit in de scheppende Kracht van het Al.

 

De bijbel is een boek met symbolische waarde

en laat u ruiken aan wat er nog meer is tussen hemel en aarde.

 

***

bottom of page