top of page

Ether-element

 

Het ether-element is als een soort gordijn dat om deze aardbol heen hangt.

Het is ook de afscheiding waar de geestelijke wereld gebruik van maakt om u te ontmoeten.

Dit ether-element IS.

Het heeft geen stroming in zich.

Het is een hoedanigheid die deze planeet doordrenkt en waarvan wij, vanuit de Wereld van de Wijsheid, gebruik maken.

Wij gebruiken het ether-element als geleiding van onze lessen.

Wij gebruiken het ether-element om informatie aan u door te geven in uw dromen.

Ook u heeft hiervan zeker eenmaal in dit stoffelijk leven gebruik gemaakt, want uw wezen heeft het ether-element gebruikt om in een lichaam in te dalen.

Dit ether-element is een hoedanigheid waarin wij, en dan heb ik het over de zeven leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid, de mogelijkheid hebben om de mens te bereiken. Ieder mens in zijn eigen aarde-element.

Ik kan, als leraar, een signaal doorgeven, maar er zijn vier aarde-elementen en elk aarde-element zal er een andere vorm aan geven.

De natuurkracht in u heeft contact met het ether-element en door het ether-element heen, met een aspect van mij.

 

Het contact met het ether-element is tegelijkertijd het contact met uw lessen.

Het ether-element is ook datgene waar een mens soms van zegt: 'Het is alsof ik een goddelijke kracht voel'.

Weet dan dat u contact heeft gemaakt met het ether-element.

Ik heb u al verteld dat het wezen via dit ether-element indaalt.

Wanneer een mens aan het eind van zijn weg is, maakt hij, op het moment van loskoming uit zijn stoffelijke lichaam, weer gebruik van het ether-element om terug te glijden naar de Wereld van de Wijsheid.

Aan het ether-element worden veel toeters en bellen opgehangen, maar het ether-element IS.

De mens die vanuit de maanenergie kijkt, maakt van het contact met het ether-element godsdiensten, religieuze stromingen. Het zijn echter alleen maar de toeters en bellen van de maanenergie die op het ether-element geplakt worden.

Wanneer u dit kunt gaan zien, komt u weer terecht bij de kern waar het leven om draait.

 

Het ether-element ziet eruit als een vloeibare substantie.

Als vergelijking: wanneer u uw blik richt op de ruimte boven een brandende kachel, ziet u dat de lucht een weerspiegeling krijgt, een ribbeling vertoont, een stroming gaat krijgen en lijkt het alsof u naar een soort water kijkt.

Toch is het geen stroom, verplaatst het zich niet, maar het IS.

U bent zich daar niet bewust van maar het ether-element is altijd aanwezig.

Ook nu zegt het weer: alleen als u uit de denkkap bent, kunt u daar contact mee maken.

De denkkap gebruikt daar prachtige woorden voor in samenhang met de maanenergie, maar ik wil deze extra lading eraf halen. Want het ether-element is niet de goddelijke kracht zoals mensen dit benoemen. Het is niet de vonk die u ziel zou noemen.

Wij, vanuit de Wereld van de Wijsheid, gebruiken het ether-element om u bij te staan in uw lessen. U staat daar niet alleen in en u kunt op sommige momenten, juist in het torsen van de last, ervaren dat er hulp voor u is. Deze momenten weerspiegelen tegelijkertijd de toegangspoort via het ether-element.

 

Het ether-element is altijd om u heen, het doordrenkt u.

Door het feit dat ik tegen u zeg: 'Keer naar binnen, maak contact', kunt u het nu ook ervaren.

Het ether-element vormt de verbinding tussen uw eigen wezen en uw kabouter, uw eigen natuurkracht. Tussen u en mij. Tussen u en de Wereld van de Wijsheid. U zult ervaren dat er een grote rust over u komt.

Dit is waar de mens soms wanhopig naar op zoek is in momenten van verdriet, van onrust, van ziekte, van alle ellende, die hij op zijn pad tegenkomt.

En tegelijkertijd is het lijden ook de ingang tot het contact maken met het ether-element.

 

Ik heb u verteld dat zeven leraren gebruik maken van het ether-element om de mens te bereiken op deze aardbol. De zeven wereldgodsdiensten zijn ontstaan doordat mensen contact maakten, voeling kregen met het ether-element.

Iedere leraar maakt gebruik van het ether-element, maar het ether-element wordt ervaren in het aarde-element waar de mens in zit.

De aarde-elementen: water, lucht, vuur en aarde, worden aangeraakt door de leraren. Zo gebruiken alle zeven leraren, via hun eigen energie, de vier aarde-elementen en zijn de uitingsvormen in achtentwintig 'kleuringen' onder te verdelen.

Dit zijn lijnen die de hele aarde omvatten en die ook een zeer grote kleuring geven aan de intenties, de gewaarwordingen van mensen in de godsdienstige stromingen.

Deze godsdienstige stromingen planten zich voort via het aarde-element waarin de mens zit.

Toch zijn het maar zeven leraren die de taak hebben om u te begeleiden.

Wanneer u de toeters en bellen van de godsdiensten af haalt, blijft uiteindelijk het contact met het ether-element en met mij, of een van de andere leraren, over.

Ieder contact dat ik met uw wezen heb, is als het lezen van een boek. Al uw ervaringen, al uw mogelijkheden, al uw lessen zijn opgeschreven in dit boek en ik ben tegelijkertijd onderdeel van dat boek.

 

Wil een mens contact maken met het ether-element dan moet hij minimaal de boom in de wei zijn om dat te kunnen. Dus in de witte trilling heeft hij de mogelijkheid om contact te maken met het ether-element.

De mens die in de blauwe of paarse trilling zit, ervaart het als inspiratie, als rust, als een extra lading, als een vonk die leven in zich draagt.

Ik heb u laten zien dat het ether-element de scheidslijn is tussen de Wereld van de Wijsheid en het stoffelijke deel.

U kunt zich misschien voorstellen dat een mens, wanneer hij nog niet volbewust is maar wel al bewust contact zou leren maken met dit ether-element, nog niet kan overzien met wie of met wat hij contact gaat maken. Wij beschermen die mensen er ook tegen om daar contact mee te maken.

 

U weet nu dat wanneer u vroeger zei: 'Ik ervaar een stukje van God, ik ervaar mijn ziel, ik ervaar de vonk die genade inhoudt', u alleen maar contact maakt met het ether-element.

Dat bedoel ik ook met de toeters en bellen eraf halen.

U kunt het vergelijken met het leeghalen van kasten. De mens heeft in de loop van zijn leven heel veel opgeslagen aan woorden, aan beelden, die ook samenhangen met godsdiensten. En wanneer u deze lading er nu af haalt, kunt u gemakkelijker doorstoten naar de witte trilling. Want juist de beelden van de maanenergie weerhouden u ervan die poort door te gaan.

 

Wanneer een mens volbewust is, mag hij geen bescherming meer zoeken bij mij.

Daarom moet de mens die een boom in de wei is, zijn eigen toegangspoort vinden tot de Wereld van de Wijsheid en dat is voor hem het ether-element.

Anderen, die nog onderweg zijn, ervaren het ether-element alleen op die momenten dat wij daar gebruik van maken voor de begeleiding.

Maar het weten hierover geeft al een andere kijk.

Wanneer u zover bent dat u afscheid neemt van uw kleine ik-besef – het ik-besef van het stoffelijke bewustzijn, van de mens zoals u nu in uw existentie aanwezig bent – en u bent zover dat u alleen nog maar leeft vanuit het zilver – vanuit het wezensbewustzijn – dan zult u ontdekken dat het eigenlijke ik-besef in uw wezen zit en niet meer in het stoffelijke bewustzijn.

En het wezen is onderdeel van de Wereld van de Wijsheid, onderdeel van die hele grote zee. Het heeft alle mogelijkheden in zich.

 

Wanneer een mens alleen nog maar het zilver tot zijn beschikking heeft, kan hij ook de trillingen van de stoffelijke moleculen verhogen, waardoor de moleculen heel ver uit elkaar komen te liggen en alles kunnen doordringen.

Magda: De leraar wil dat ik ter verduidelijking, iets van mijn eigen ervaringen vertel.

Tijdens de opleiding die ik ontving, was de witte trilling in volledigheid in mij aanwezig.

Daardoor kon ik de moleculen van mijn lichaam zover uitspreiden dat ik alles kon aanraken, ook alle planeten.

Alles IS.

Ik had daarin ook contact met mijn lichaam, met het kleine ik-besef, met het grote ik-besef, met de Wereld van de Wijsheid en met de leraren.

En in dat contact ervaarde ik mijzelf als onderdeel van alles.

Ik was één met alles.

De mens is dan grenzeloos en kan alles doordringen.

De leraar zegt: 'Ervaringen zijn niet overdraagbaar, maar toch is Magda 's uitleg van deze ervaring voor u duidelijk te begrijpen'.

De leraar laat nu een soort watergordijn zien.

Hij stapt door dat 'water' heen om contact te maken met ieder van u.

Zo kan een mens die in de witte trilling zit, door het ether-element heen stappen en contact maken met de Wereld van de Wijsheid.

Het ether-element kunt u ook zien als datgene waar de wetenschap naar op zoek is en zich afvraagt: wat verdwijnt er uit het lichaam? Waarom functioneert een lichaam niet meer terwijl al de organen aanwezig zijn en er soms geen aanwijsbare oorzaak te vinden is waardoor mensen sterven?

Dan weet u nu dat op het moment dat een mens sterft, het ether-element zich heeft teruggetrokken uit het lichaam.

 

Ik kan me voorstellen dat het een heel moeilijk onderwerp is voor u, juist omdat uw denkkap geen idee heeft waar ik het over heb, dat het abracadabra voor uw denkkap is. Maar u zult, wanneer u verder op uw pad komt, gaan merken dat uw wezen het helemaal begrepen heeft.

***

bottom of page