top of page

Een Koning is geboren, een ware Vorst…

 

Bevangen

door een groot verlangen,

is Jezus weer op reis gegaan

naar een volgend aards bestaan.

En vanuit de Zilveren Zee

bracht hij een schat aan ervaring mee…

 

Toen de fluisterstem hem in zijn dromen,

vertelde

waarom hij hier naar toe was gekomen,

ging hij zijn eerste stappen zetten

om ingewijd te worden in de Geestelijke Wetten.

En ook al duurde zijn aardse tijd maar even:

Jezus werd de Weg, de Waarheid en het Leven…

 

Wetend dat het Witte Licht hem zou begeleiden

 durfde hij zijn vleugels uit te spreiden

 en zich in een pelgrimskleed te hullen

om zijn Taak te gaan vervullen:

Koning worden over de stof: een ware Vorst,

zoals uiteindelijk een ieder die naar Wijsheid dorst…

 

Immers:

 

Het Licht dat wordt geboren in de Midwinternacht,

is de ontdekking van uw innerlijke Kracht!

Het symboliseert een nieuw begin, een Groots avontuur,

dat niet alleen plaatsvindt met kerst,

welnee…, het gebeurt op elk moment en ieder uur…

 

Want:

 

Dit kind woont in ons binnenste, woont in ons allemaal

en dàt is de betekenis van het Kerstverhaal…!

***

bottom of page