top of page

Symbolen  D - F

Denkkap

De denkkap behelst het hele denkvermogen van de mens.

Het wezen weet welke lessen het heeft en zoekt een bepaalde denkkap uit die daarop is toegesneden.

En vaak is de denkkap van zo'n kwaliteit dat hij juist de tegengestelde kracht ontwikkelt.

De leraar vertelt: 'Wanneer u zich voorstelt dat u een hoed draagt dan zal iedereen een andere hoed uitkiezen, omdat u een uniek wezen bent. De een zal kiezen voor een klederdrachtkap. Een ander zal kiezen voor een kap met een afhangende punt, een heksenhoed, een cowboyhoed enzovoort. En met deze beelden wil ik alleen maar laten zien dat ook al heeft u een denkkap, iedere denkkap toch op een bepaalde manier reageert en daardoor op een bepaalde manier tegen zaken aankijkt in deze wereld'.

Bijvoorbeeld:

-     Wanneer een mens een cowboyhoed draagt dan voelt de mens zich alleen, troosteloos.

Kijk naar een cowboy, die is altijd alleen onderweg en hij heeft het gevoel dat hij moet opboksen tegen allerlei natuurkrachten.

-     Een klederdrachtkap laat zien dat de mens die deze kap heeft, sterk vervlochten is met tradities. Hij heeft er moeite mee om buiten de gebaande paden te lopen.

-     De mens met de heksenhoed is in zijn handelen op zoek naar de magie. Hij probeert in zijn handelen het magische tot uitdrukking te brengen.

Zo kan ieder mens voor zichzelf bedenken welke denkkap, welke hoed hij draagt. Wanneer u weet dat uw denkkap er zo uit ziet, dan weet u ook dat uw denkkap daardoor een kijk ontwikkeld heeft waardoor hij op een bepaalde manier met stoffelijke zaken omgaat.

 

Deur

Dit is het symbool van een momentopname.

-     De mens kan de deur naar zichzelf afsluiten om zich te beschermen.

De mens voelt zich veilig achter die deur, men kan hem niet raken en hij is daardoor onaantastbaar.

Vaak gebeurt dit in een onderdeel van een seconde waarin een mens geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een angst.

-     Wanneer de mens een nieuw inzicht krijgt betekent het dat de deur open gezet wordt.

De mens op zijn weg van ontwikkeling gaat ervaren dat hij in iedere nieuwe fase door een deur heen moet.

Kijkend naar de deur zegt deze iets over de beleving van de mens.

-     Een schuifdeur. In de stof betekent het dat hierdoor twee ruimten met elkaar worden verbonden of van elkaar worden gescheiden. Ook in de mens heeft het dezelfde functie. Het is uitbreiding of afsluiting.

-     Een tuindeur betekent dat de mens de opening of afsluiting maakt naar zijn eigen natuur.

-     Wanneer het een kastdeur of een schuurdeur betreft betekent het dat de mens de last van zijn lessen of de onverwerkte ballast, wegsluit.

-     Een groene deur met een uitgezaagd hartje staat voor een van de aarde-elementen verbonden met het lichaam.

-     Een zwarte deur betekent angst.

-     Een deur op een kier: er is reserve.

-     Is de deur op slot, maar zit er wel een sleutel in, dan betekent het dat de mens de mogelijkheid in zichzelf heeft om de deur open te zetten.

Ook de leraar kan een sleutel aanreiken naargelang het moment.

Wanneer er bij een mens paniek bestaat, zal een sleutel worden aangereikt die op dat moment van toepassing is, zodat de situatie weer genormaliseerd wordt.

 -    Heeft de deur een deurklink of een knop?

      Het betekent dat de deur niet op slot is en gemakkelijk is te openen.

-     Als het moeilijk te zien is dat er in de wand een deur aanwezig is betekent het dat de mens nog geen kijk heeft op een bepaald gedrag.

 

Diafragma

Een diafragma is een schermpje met verstelbare opening waardoor de 'licht'-inval geregeld kan worden.

Het is het symbool van het derde chakra, de zonnevlecht.

De zonnevlecht is het chakra waarin de energie-uitwisseling bestaat met andere mensen via een van de aarde-elementen en de grootte van de opening zegt iets over de aanzuiging.

Dominospel

Wanneer ik u dit spel laat zien geeft het aan dat het eigenlijk geen spel is, maar betekent het de dominantie die mensen in hun gedrag kunnen laten zien.

De mens ervaart het zelf als een spel, maar hij heeft niet in de gaten wat de uitwerking is voor zijn omgeving.

De mens met deze dominante houding kiest daarvoor mensen uit die ook dominantie in zich hebben.

En men vindt het een leuk spel om te kijken wie er kan winnen, maar het is een trollengegeven.

 

Doolhof

Een doolhof is het symbool van de gedachtewereld waarin de mens vaak vastloopt. De mens probeert via allerlei gedachtegangen zijn doel te bereiken, maar ervaart daarin ook de verwarring. Onderweg naar zijn doel komt de mens voor keuzen te staan, maar hij zal zich in die keuzen steeds laten leiden door de inhoud van zijn denkkap.

De vorm en het materiaal van de doolhof zeggen iets over de manier waarop de mens in zijn denkkap te werk gaat.

De doolhof biedt soms verrassende doorkijkjes wat betekent dat de mens, wanneer hij de kabouter in zichzelf laat spreken, soms even een aanwijzing krijgt hoe hij verder op zijn pad kan gaan.

Ook de attributen die in de doolhof staan zeggen iets over de werking van de denkkap, bijvoorbeeld:

-     Een prieeltje: het biedt de mens een mogelijkheid om even afstand te nemen van zijn gedachtegangen.

-     Een pergola betekent een doorgang, een dieptekijk.

-     Een standbeeld is een blokkade die de mens in zijn denkkap opwerpt.

-     De bankjes in een doolhof staan symbool voor stilstand.

Doos

Betekent de opslag van oude beelden, oude emoties en ervaringen die nog niet onder ogen zijn gezien en niet verwerkt zijn.

Het is de bedoeling dat de mens naar de inhoud van de doos kijkt en opruiming houdt.

 

Draagstoel

Als we kijken naar een draagstoel die:

-     Bevestigd is op een olifant, betekent het dat de draagstoel de verpakking is van de trillingen van de olifantenkracht.

-     Een draagstoel op een paard betekent de verpakking van de trillingen van de werkkracht.

-     Een draagstoel waarin een vrouw wordt rondgedragen betekent dat de symbolen alleen bereikt kunnen worden via de vrouwelijke component. De mannelijke component kent geen symbolen.

Maar niet verwarren met de trillingen van de maan-energie, want die zijn met het lichaam verbonden.

De draagstoel is het stoffelijk bewustzijn, verbonden met de trillingen van het wezen.

Het betekent dat de mens moet leren om symbolen veel gevoelsmatiger op te pakken en te interpreteren.

Men kan dit niet via de denkkap doen, alleen via de draagstoel pakt de mens ook de bijbehorende emoties op.

 

Draaimolen

De draaimolen is het symbool van de denkkap van de mens.

De denkkap die steeds in rondjes draait, geen contact met de grond maakt en waarin de mens allerlei beelden met zich meedraagt. De beelden, de attributen die op de draaimolen staan zeggen iets over de inhoud van de gedachten die een mens bezig houden en waar hij over doormaalt.

 

Drempel

Een drempel is het symbool voor een obstakel dat een mens in zijn ontwikkeling dient te nemen.

De drempel markeert vrijwel altijd een overgang naar een nieuwe fase.

Deze drempel kan zich bevinden in een gang of als onderdeel van een poort of een deur.

Kijk vanuit welk perspectief de drempel wordt gezien: is het een ingang of een uitgang?

Ook de hoogte, het materiaal en de kleur van de drempel zeggen iets over het te nemen obstakel.

 

Droogmolen

Dit staat voor het rad dat de vier aarde-elementen in beweging zet.

De vier aarde-elementen worden ook vertolkt door vier symbolen.

De motorfiets staat voor het aarde-element vuur. De ooievaar staat voor het aarde-element lucht.

De spin staat voor het aarde-element aarde. De slang staat voor het aarde-element water.

Eekhoorn

Staat voor de knagende vragen die de mens zichzelf stelt.

-     In de boom, het stoffelijke bewustzijn, is het de onrust waar vragen aan vastzitten.

Het is de drang om meer te weten te komen.

-     Bij een eekhoorn met een zilveren kroon komen de vragen uit het zilver, het wezensbewustzijn.

-     Een eekhoorn met bril betekent dat de mens zijn onrust, zijn vragen bekijkt vanuit een onbewuste kijk.

-     Een eekhoorn is ook een verzamelaartje.

Het is de mens die zijn ervaringen, vooral de paranormale ervaringen, verzamelt.

Ei

Een ei is het symbool voor alle ervaringen die het wezen in de loop van de stoffelijke levens heeft opgedaan.

In het ei zijn beelden, geuren enzovoort opgeslagen.

Een mens ervaart in zijn leven momenten waarin hij geconfronteerd wordt met situaties die hem bekend voor komen, maar niet terug te voeren zijn op zijn huidige bestaan.

Hij noemt dat een déjà vu, maar hij ervaart op dat moment associaties die verband houden met de inhoud van het ei.

 

Eiland

Het betekent dat de mens steeds verdwijnt in manieren om zichzelf prettig te voelen. Om zich veilig te voelen voor de turbulentie om hem heen. Dit eiland kunt u dan zien als uw eigen trollennatuur.

 

Egel

Een egel met opgestoken stekels op zijn rug en betekent dat de mens prikkels van het verleden ervaart en bescherming tracht te vinden in de afweer: het oprollen.

 

Envelop

De envelop is het symbool voor de verpakking waarin een boodschap vanuit de Wereld van de Wijsheid de mens bereikt.

Deze verpakking kan velerlei vormen hebben.

-     De droom kan de verpakking zijn.

-     De inspiratie kan de verpakking zijn wat een mens ervaart bij het uitzoeken van een boek waarin hij via een bepaalde passage het antwoord krijgt op een vraag die hem bezig houdt.

-     De reflectie die een mens ervaart in contact met anderen kan gezien worden als de verpakking waarvan de mens naar de inhoud dient te kijken.

-     De lichamelijke klachten kunnen de verpakking zijn waarin iets aan de mens geopenbaard wordt.

 

Fakkel

Wanneer er sprake is van een fakkel betekent het dat de mens die op zijn pad loopt, onderweg soms even een lichtpuntje tegenkomt.

Daarbij moet gelet worden op de omgeving waar de fakkel brandt, want dit laat zien welk pad de mens loopt.

Als de fakkel in een onderaards gewelf brandt laat hij zijn licht schijnen over verborgen, onbewuste zaken.

In een kasteel geeft het licht van de fakkel zicht op een bepaald gedrag.

Feniks

Dit symbool verbeeldt de vernieuwende kracht van de mens.

Het is de ontvankelijkheid waardoor weer nieuwe inzichten kunnen ontstaan.

Fiets

Een fiets is een hulp, de kracht om verder te komen in de ontwikkeling, maar de mens moet de fiets wel zelf aantrappen om vooruit te komen.

-     Een lichtblauwe damesfiets. Het is 'het weten' via het zuiver-denken.

Het weten is het hulpmiddel om vooruit te komen.

Het wezen moet het aantrappen en wat hij aantrapt is het weten.

-     Een grote zwarte herenfiets.

De emotie aan deze fiets: ik moet roeien met de riemen die ik heb, ik moet trappen en vooruit zien te komen. Maar het is alleen maar de mannelijke stroom die hier spreekt en de mens ervaart het hulpmiddel in zijn denkkap: zijn wilskracht.

-     Een lichtblauw driewielertje: dit is een hulpmiddel dat de kabouter heeft meegekregen vanuit de Wereld van de Wijsheid.

Het betekent dat de kabouter hulp kan bieden, vooropgesteld dat de mens contact heeft met de vrouwelijke component.

-     Als de fiets een bagagedrager heeft betekent het dat de mens een last meesjouwt, dit kan van hem zelf of van anderen zijn.

-     Een mens zittend op een bagagedrager betekent dat hij zich graag laat leiden door anderen.

Foto

Een foto is een momentopname.

Het is het symbool voor een situatie waar de mens zich bewust van moet worden en die hij onder ogen moet zien.

-     Een fotogalerij geeft een overzicht van de momenten in iemands leven waarin hij geconfronteerd werd met zijn lessen.

Dit kunnen ook de momenten, de ervaringen zijn die bijgedragen hebben tot de mens die hij nu is.

-     Een foto geeft ook een uitvergroting van dat wat is:

*Een zwart-wit foto brengt de tegenstellingen in beeld.

*Een kleurenfoto brengt de heldere trillingen van de energie onder de aandacht.

*Een negatief van een foto brengt de onderliggende emoties boven tafel.

bottom of page