top of page

Driehoek

 

Symbolisch beeld: Er is een vlak te zien, ingesloten door drie elkaar snijdende lijnen.

Het is een driehoek die aan de horizon verschijnt.

De driehoek wordt steeds groter en groter en is oranje gekleurd. Langzaam gaat de kleur over naar geel, dan groen, nu wordt hij blauw, paars en uiteindelijk wit.

De kleuren, elk met een eigen trilling, wisselen elkaar steeds af.

 

De Wereld van de Wijsheid kan alleen maar bestaan uit allerlei geestelijke wetten, waar de driehoek er een van is. Deze driehoek werkt ook door in uw dagelijkse leven, maar daar heeft de mens doorgaans geen weet van. Toch is die geestelijke wet automatisch aanwezig en die zal ook in uw menszijn doorwerken. Daarom is het zaak dat u met een hernieuwde blik gaat kijken naar de driehoek.

Want een driehoek lijkt wel leuk: u kunt er een vlaggetje van maken en ook in de blokkendozen van een van uw kinderen of kleinkinderen vindt u een driehoek.

Driehoeken vindt u in het leven terug, alleen de specifieke uitleg is menigeen onbekend.

Onze kijk op deze geestelijke wet is van een inhoud die maar weinig mensen in de gaten hebben en toch bestaat het leven alleen maar uit driehoeken.

Bijvoorbeeld de dagindeling: 's morgens de eerste poot, 's middags de tweede poot en 's avonds de derde poot, dat is al een driehoek.

Onze uitleg van de driehoek zegt: 'Er is een bepaalde situatie, u gaat onderweg en aan het eind ervaart u dat er zich iets nieuws aandient'. Dus het laat zien dat het iedere keer processen zijn die u als mens doorloopt wanneer u met uw ontwikkeling bezig bent.

Steeds zult u merken dat de drie als geestelijk getal aanwezig is. De vier staat voor de stof, maar juist de drie is het geestelijke getal en wordt door ons gebruikt om de mens verder te helpen op zijn pad.

U komt mogelijkerwijs regelmatig in uw dromen de drie tegen en dat zijn de boodschappen vanuit de Wereld van de Wijsheid die u kunnen helpen.

Of u heeft een sterke droom. Lucide dromen worden ze wel genoemd en die bestaan uit drie delen. Misschien wordt u zich nu een klein beetje bewust hoe in uw leven deze driehoek steeds opnieuw boven komt drijven, om door u gezien te worden.

Want ook als u uitgaat van een bestaande situatie, dat is de eerste poot, en u voelt: ik ken deze situatie wel, maar er blijft een onrust in mij en ik wil dat niet meer, zult u eerst een proces dienen aan te gaan om een verandering tot stand te brengen.

En dat proces is dan de tweede poot.

Pas bij de derde poot gaat u begrijpen wat het proces eigenlijk inhoudt en worden de contouren van de nieuwe situatie zichtbaar.

Dus ook hierin is deze driehoek duidelijk aanwezig in uw leven.

Het zou leuk zijn als u dit zelf ook gaat ontdekken.

U kunt zeggen: 'Ik ga naar mijn werk en ik zie dat daar drie verschillende momenten zijn, die me opvallen'. Of het kan zijn dat u op bezoek wilt gaan, maar dat u zich drie keer verrijdt.

Zo zijn er veel momenten in uw leven waar steeds die drie aanwezig is, doch de mens gaat hier klakkeloos aan voorbij.

Maar zo'n geestelijke wet is er niet voor niets, die komt uit de Wereld van de Wijsheid en hierin spelen vooral de mannelijke en de vrouwelijke component sterk op elkaar in, om u te helpen naar het volbewustzijn toe.

Het vraagt van u dat u alert bent en gaat kijken: hoe werkt die driehoek door in mijn leven, hoe ziet dat er uit en wat kan ik ermee? Het dient zich wel aan, maar ik weet echt nog niet hoe ik het kan invullen. Toch zijn hiervan heel wat situaties in uw leven te vinden, als u daar maar een keer uw oog op richt.

Deze driehoek is vanaf een beginsituatie naar een eindsituatie, én het proces daartussen, aanwezig. Dat is nodig in de ontwikkeling van uw eigen stoffelijk bewustzijn. Maar ook uw wezen maakt dit proces door, wat leidt naar het volbewustzijn van de geest.

Het is dus niet alleen het stoffelijk bewustzijn dat daar gebruik van maakt, maar ook het wezensbewustzijn ondervindt deze kracht. Dus op alle fronten vindt u deze driehoek terug.

 

U ziet ook dat het leven van een mens uit drieën bestaat, eerst is er de kindertijd waarin een kind nog helemaal vol is van wat er op zijn pad komt. Dan komt de volwassenheid en probeert de mens datgene wat hij in zijn jeugd heeft meegemaakt en geleerd heeft, om te zetten in de dagelijkse dingen. En daarna komt het derde deel: de mens begint te vergrijzen en hij neemt weer afscheid van de maatschappij waar hij in eerste instantie zo aanwezig was.

Dat is ook een driehoek.

 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat er heel veel te vinden is in ieders leven en wij vragen alleen maar van u: 'ga er eens naar kijken'. Dat kan zijn tijdens het boodschappen doen, de opvoeding van de kinderen, de kleren wassen, ja, in allerlei situaties is de driehoek terug te vinden. Helaas zien wij dat de mens niet alert is en de driehoek weinig ziet, terwijl die volop aanwezig is in zijn leven. Dat is heel jammer, want eigenlijk laat de mens de hulp liggen die hij kan gebruiken om verder te komen op zijn pad.

Op het moment dat wij spreken over de driehoek en tegen u zeggen: 'Ga eens kijken naar die driehoek', dan vraagt het van u dat u van het horizontale denken afstapt. De denkkap moet een beetje kantelen zodat u verticaal gaat denken.

Want als u een globaal beeld van uw eigen leven moet maken, vraagt het van u om even van een afstandje toe te kijken, te leren onderzoeken, en daarvoor is de kanteling van uw denkkap heel belangrijk.

Zo'n denkkap is altijd prominent aanwezig en u heeft deze denkkap natuurlijk ook nodig in uw dagelijks bestaan, maar u weet dat juist zo'n denkkap ook de deur sluit naar uw eigen wezen.

Die denkkap willen wij een beetje los gaan zien van wie u werkelijk bent. Dat u gaat zien dat die denkkap slechts een hulpmiddel is en dat daar niet uw 'ik' in zit, terwijl u geneigd bent zich te identificeren met de gedachten in uw denkkap.

Wij willen dat u juist op een andere manier leert kijken naar die denkkap, als een onderdeel van het lichaam. Meer is het ook niet. Zodat u leert uzelf te observeren en u langzaamaan een grotere kijk gaat krijgen. Daarom vragen wij van u om eens even rustig te zoeken: hoe ziet een driehoek in mijn leven eruit?

Want als u éénmaal een driehoek gevonden heeft, dan vindt u er steeds meer.

 

Wij zijn als leraren al wel een stukje verder dan u, wij hebben al een beetje een grotere kijk, maar ook wij leren iedere dag nog. Ook wij lopen iedere dag weer tegen nieuwe dingen aan. Ook wij zien steeds de driehoeken in ons leven verschijnen. Juist omdat wij met wezens te maken hebben, juist omdat we met de taak te maken hebben. Ook ons eigen proces gaat daar in mee en heeft ook steeds opnieuw deze driehoek nodig om te gaan begrijpen wat onze taak is, wat onze plek is in de Wereld van de Wijsheid.

En dan weet u natuurlijk nog niks, maar het is best leuk om even te zien dat er wetmatigheden zijn in uw leven.

Wij willen het klein houden en u alleen die driehoek laten zien, maar u bent als mens natuurlijk veel meer, met veel mogelijkheden. En daarom willen wij ook met stukjes en beetjes iedere keer iets aanreiken, anders zou het te veel worden voor u.

Ieder moet op zijn eigen manier vat krijgen op het leven wat aan hem getoond wordt.

Als een mens daar oog voor heeft, kan hij voor zichzelf ook gaan kijken: ik heb nu een situatie en die heeft wel zo lang geduurd, hier heb ik geen zin meer in, ik wil toch eigenlijk verder op mijn pad.

Dan begint die driehoek in werking te treden.

Daarbij is het natuurlijk handig dat u een klein beetje weet dat er een driehoek bestaat als geestelijke wet.

***

bottom of page