top of page

Doneren of schenken

Stichting Wereld van de Wijsheid is voor haar inkomsten afhankelijk van giften, donaties en nalatenschappen. Als u onze doelstelling en de hieruit voortkomende activiteiten ook belangrijk vindt en ons wilt ondersteunen dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat Stichting Wereld van de Wijsheid door de belastingdienst is aangemerkt als ANBI-stichting. Dit houdt in dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij ontvangen via donaties. De donateur of schenker kan binnen wettelijke regels de donatie of gift aftrekken van het belastbaar inkomen.
Bij nalatenschappen zijn geen successierechten verschuldigd.

 

Donaties of schenkingen

Voor donaties of schenkingen kan gebruik worden gemaakt van ons rekeningnummer
IBAN: NL23 INGB 0006 7310 18 t.n.v. Stichting Wereld van de Wijsheid.

 

Nalatenschappen

Wilt u de Stichting Wereld van de Wijsheid in uw testament opnemen, dan kan dat op twee manieren:

  1. U kunt Stichting Wereld van de Wijsheid opnemen als (mede)erfgenaam. Hierbij kunt u zelf bepalen welk percentage van de erfenis het zal betreffen.

  2. U kunt Stichting Wereld van de Wijsheid een legaat toekennen. Bij deze vorm bepaalt u van tevoren welk bedrag of goed u aan ons wilt nalaten. Het is belangrijk dat in het testament de juiste naam wordt opgenomen. Onze gegevens zijn: Stichting Wereld van de Wijsheid, KvK-nummer 64635643, RSIN-nummer 8557 54 175.

Het is goed om te weten dat nalatenschappen alleen beneficiair, ofwel onder het voorrecht van boedelbeschrijving waaruit blijkt dat de nalatenschap niet negatief is, aanvaard mogen worden.

Als u vragen heeft over bovenstaande of hier persoonlijk met iemand over wilt praten, dan kunt u een mailtje sturen naar onze penningmeester Harry Hutten, mailadres: pmpassage@gmail.com

***

bottom of page