top of page
De poort

De Poort​
 

Er is een beeld te zien van een heel groot boek. Dit boek ligt opengeslagen en terwijl ik naar het boek kijk zie ik dat daar een poort, een doorgang in verschijnt, alsof de poort wordt gesneden uit de papieren pagina's. Aan de linkerkant van deze poort staat een Leraar en hij wenkt mij. Ik kijk door deze poort heen en zie dat achter de poort veel licht schijnt. Het is geen zon, het is geen daglicht, maar het is een heel specifieke trilling die daar aanwezig is. Nu nodigt de Leraar iedereen uit door deze poort te stappen en naar dit licht toe te gaan. Ik zie mensen die aarzelend de eerste stappen zetten door deze poort heen, maar ook dat ze aan de andere kant worden opgevangen door de Leraar en de geestelijke helpers die daar aanwezig zijn.

Boek-met-poort.png

Doorgang

De Leraar legt uit: U zag in dit beeld dat er een doorgang gecreëerd werd. Deze ‘overgang’ wil zeggen dat een mens die zoekende is, die veel met technieken en kennis bezig is, op een bepaald moment door een poort zal gaan en bewuster in contact komt met de Wereld van de Wijsheid.
Dit symbolische beeld laat het proces zien waar u voor staat.

Blauwe trilling
De mens die
zich aangetrokken voelt tot deze website, zit meestal minimaal in de blauwe trilling. En de blauwe trilling wil zeggen: in de ontwikkeling van zijn keelchakra. En juist deze mens is sterk bezig met paranormale zaken. Met allerlei vormen van technieken, met meditatie etc. U kent waarschijnlijk wel een klein beetje de mogelijkheden die er zijn op dit terrein. Juist wanneer een mens daarmee bezig is kijkt hij tegen kennis aan en dat is ook de betekenis van dit boek waar wij deze poort in hebben gemaakt.

De poort
Vóór de poort heeft een mens al via esoterische lectuur, via contact met spirituele verenigingen of door gebruik te maken van de aardse krachten, kennis opgedaan over de geestelijke wereld. En wanneer een mens door deze kennis heengaat en merkt, ‘oké, ik weet het nu allemaal wel, maar ik heb toch het gevoel dat er nog meer is’, pas op dát moment is een mens eraan toe om door deze poort heen naar een volgende trilling te gaan. En deze trilling is van een fijnere geaardheid.
Dat betekent ook dat als u deze stap zet, u de technieken langzamerhand achter u laat. Want wij zien toch vaak dat een mens die met technieken bezig is het gevoel heeft dat hij al verder op zijn pad van bewustzijn is, terwijl wij weten dat het in het stoffelijke, het menselijke, blijft hangen en nog niets te maken heeft met de werkelijke bewustwordingsprocessen waar een mens doorheen gaat.
Dus deze poort markeert een moment van inkeer in het leven van ieder mens. U kunt er niet aan voorbij.
U kunt voor de poort blijven hangen en dat doen veel mensen omdat ze die technieken nog zo leuk vinden en denken dat ze daar hun ziel en zaligheid uit kunnen halen. Maar geen een mens kan op weg naar het volbewustzijn deze poort voorbijlopen en zal daar doorheen moeten.

De drang

Het is niet dat wij hier staan van: ‘wij zijn op zoek naar zieltjes en graag alle mensen door die poort willen hebben’, maar het hoort bij onze taak om de mens die voelt dat er meer is, te begeleiden naar het volbewustzijn.
Want in u is er een drang om verder te komen op uw pad. Dat is vanuit de Wereld van de Wijsheid ingegoten in uw wezen en wij hebben ook de taak om u via deze drang te helpen. En aangezien ieder mens uniek is, is ook onze aanpak naar iedereen toe weer anders. Wij hebben de mogelijkheid om de mens datgene te geven waar hij/zij behoefte aan heeft, maar wat ook bij hem past.
Want een mens krijgt graag een aai over zijn bol en vrij vaak horen wij van mensen die bezig zijn met allerlei technieken, ‘dat wij allemaal lief moeten zijn voor elkaar’ en ‘er is heel veel liefde in de Wereld van de Wijsheid’. Nou, schrijf dat maar op uw buik, daar beginnen wij niet aan. Wij zeggen ‘wij willen de mens graag verder helpen op het pad naar het volbewustzijn toe’, maar dan zullen er wel lessen geleerd moeten worden.

Persoonlijke lessen
En lessen wil zeggen dat een mens voorbij moet gaan aan zijn eigen emoties.
Dat u gaat kijken wat de rode draad is in uw leven. Juist aan de hand van de rode draad komt u erachter dat het wezen, op het moment dat hij op zoek ging naar een lichaam, hij lessen heeft meegenomen en er ook voor gezorgd heeft dat hij in een bepaald milieu geboren werd met een bepaalde opvoeding, met bepaalde normen en waarden, waardoor de lessen waar hij voor heeft gekozen, het beste geleerd kunnen worden.
Juist in het bewust worden van de lessen en de mogelijkheden die u als mens heeft, voelt u ook de behoefte om verder te kijken...

 

Op ontdekkingsreis
U komt er dan achter dat er nog een hele wereld op u ligt te wachten die nog onderzocht kan worden. Want een mens denkt al heel veel te weten over de geestelijke wereld, maar dat komt niet overeen met hoe wij de Wereld van de Wijsheid ervaren. Wanneer u door de poort heen bent gegaan, gaat u merken dat alles wat u tot nog toe gelezen en gedacht heeft, maar een zeer magere afspiegeling is van al wat er te zien en te ervaren is.

De Leraren en geestelijke helpers
Wij nodigen u uit om door deze poort heen te stappen, want wij staan met wijd open armen op u te wachten. En niet alleen wij, maar ook de geestelijke helpers.
En al zijn wij als Leraar wel aanwezig, toch heeft menigeen nog niet de mogelijkheid om in rechtstreeks contact met ons te staan, want onze trilling, onze uitstraling is dermate groot dat u dat niet aankunt. Daarom zijn ook deze geestelijke helpers heel belangrijk, zij komen in trilling een beetje overeen met uw trilling, waardoor het ook wat veiliger voor u voelt en het voor u wat gemakkelijker wordt om de overgang te maken naar het contact met de Wereld van de Wijsheid.

***

bottom of page