top of page

De planeet aarde

Leraar: Het wezen kan gebruik maken van een lichaam in de stof op deze planeet, om verder te komen op zijn pad en ervaringen op te doen. Het wezen kiest de mensvorm om zijn lessen te leren die betrekking hebben op de begeerte en de tegenstellingen.

Het begin

Uw wezen is ergens begonnen als een heel klein vast geheel en langzamerhand moest daar beweging in komen, moest het bewust gaan worden. Op dat moment heeft een wezen maar heel weinig mogelijkheden om ervaringen op te doen. In eerste instantie zal het die bij de dieren gaan zoeken, ook al  is het zich daar helemaal niet van bewust; het wordt gestuurd door één van ons of door geestelijke helpers. In een dierenlijf dat zich op deze planeet bevindt, kan het zodoende een beetje ruiken aan de planeetvorm, aan de groei, aan de ontwikkelingen die vast zitten aan de vormen op deze planeet.

Het wezen bivakkeert als een onbewuste vorm een groot aantal levens in een dierenlijf, lopend van de lagere diersoorten die alleen maar in hun existentie aanwezig zijn en niets kunnen leren, tot de hogere diersoorten die al iets kunnen leren, al ‘hekjes’ ervaren, maar zij gaan zelf nog niet op onderzoek uit.
Het wezen komt hierdoor  langzaamaan zover dat hij in een menselijke vorm glijdt.

 

De keuze
Op het moment dat een wezen eraan toe is om zijn lessen weer verder te vervolgen in de stoffelijke wereld, gaat hij in overleg met een geestelijk helper kijken welke lessen hij heeft en waarom hij deze lessen heeft. Er worden mogelijkheden aangereikt om met deze lessen aan de slag te gaan.
Het wezen heeft geen connectie met een lichaam, maar weet alleen: ik moet een lichaam uitkiezen met die denkkap, in die sfeer, in dat milieu waarin ik mijn lessen kan leren.

 

Het lichaam als werkmateriaal
Wij zien het menselijk lichaam als een vorm van mantel, als een vorm van overall.  Een werkpak als arbeidsmogelijkheid voor het wezen, dat gebruik maakt van het lichaam, van het karakter en van het genetisch materiaal, omdat het verder wil komen in zijn ontwikkeling. Het wezen staat niet in dienst van u, maar u staat in dienst van  het wezen.

Als u naar het menszijn kijkt, dan ziet u dat het menszijn vier mogelijkheden heeft. Dat zijn het denken, het voelen, het leren en het gebruik maken van de aardse energie die voortkomt vanuit deze planeet.
Dit zijn vier mogelijkheden die maken dat u een mens bent. Geen een dier heeft deze mogelijkheden. Alleen u als mens in deze menselijke vorm kent deze vier mogelijkheden en het wezen kan daar gebruik van maken.

 

Het wezen gaat zich verbinden met een stoffelijk lichaam, omdat lessen alleen maar geleerd kunnen worden door ervaring en ervaringen hangen samen met emoties en gevoelens die horen bij het menszijn. Het wezen hoopt via de emotionele lading die een les in de mantel oproept, te gaan begrijpen waarom het deze les had.
Van de mens wordt gevraagd zich niet meer met een emotie te identificeren, zodat hij afstand kan nemen van zijn eigen situatie en zijn begrip voor zijn eigen situatie vorm gaat krijgen.

***

bottom of page