top of page

De cirkel

Een van de geestelijke wetten is de cirkel.

In de esoterische lectuur wordt de ring vaak voorgesteld als een slang die in zijn eigen staart bijt.

Wij zien de cirkel als een volheid, een eenheid, die zichzelf in stand houdt en daardoor in beweging blijft en die geen begin en geen einde heeft.

Het is een doorlopende cyclus zoals de mens ook de Wereld van de Wijsheid ervaart, in welke vorm dan ook.

Wij weten dat een ring ook vaak wordt gezien als symbool van eenheid.

En u kent het principe van een trouwring: het is zich verbinden met de ander, het is het samensmeden tot een eenheid. Dit laat zien dat de mens heeft aangevoeld dat de cirkel staat voor het verlangen om een eenheid te vormen met een partner naast zich en samen op weg te gaan.

Dit is een afspiegeling, een uitvloeisel van het principe van deze cirkel, welke de mens omtovert tot iets wat voor hem hanteerbaar en gemakkelijk inpasbaar is in zijn dagelijks leven.

***

bottom of page