top of page

De blauwe trilling

Wanneer we spreken over de blauwe trilling dan hebben we het over de fase in het stoffelijk bewustzijn die verbonden is met het keelchakra. Deze trilling verloopt van donkerblauw naar lichtblauw.

De mens in de blauwe trilling ervaart de stofwereld, hij ervaart de geestelijke wereld, maar kan deze nog niet samenbrengen. Het zijn voor hem twee aparte werelden en vaak is het geestelijk-zijn de sluitpost van de mens.
Om deze twee werelden samen te brengen krijgt de mens lessen die verband houden met de oranje trilling en deze trilling kenmerkt zich o.a. door het wij-gevoel, de relaties en de seksualiteit en hij wordt geconfronteerd met één of meerdere aspecten van de oranje trilling.
De mens merkt dat er op hem wordt “ingebeukt” en hij ervaart zijn leven vaak als zwaar. Dit komt door de strijd tussen de kabouter, zijn eigen natuurkracht, en de trol, de overlevingskracht. Er is strijd tussen denken en gevoel, deze werken niet samen, maar prikkelen elkaar.
De mens probeert zich in te dekken en de situaties, waarin zijn lessen geleerd kunnen worden, te ontlopen. Dit is een specifiek kenmerk van de blauwe trilling, maar doordat er op hem wordt “ingebeukt” komt de mens wel dieper in de blauwe trilling.


De grootste stap die een mens moet zetten is van buiten naar binnen keren en contact gaan maken met zijn eigen wezen.

De mens in de blauwe trilling gaat zijn eigen weg, is kritisch en stelt vragen. In eerste instantie zal hij zijn blik richten op mensen die met paranormale zaken bezig zijn. Tijdens deze zoektocht maakt de mens steeds opnieuw een keus, want wanneer hij iets hoort wat hem niet bevalt, zoekt hij iemand anders op. Het is de mens die van de ene paranormale naar de andere paranormale loopt en alleen dát wil horen wat hijzelf denkt, maar hij blijft op dat moment in de stilstand staan en verankert zich. Het is de mens die de veiligheid zoekt.
Ook legt hij een verzameling esoterische boeken aan. Hij denkt tijdens het lezen hiervan al veel ervaringen op te doen, maar het zijn alleen steeds voortstuwingen op het blauwe pad om naar binnen te keren, want hij voelt de groeikracht, de kabouter, in zich en daarin de onrust die naar antwoorden zoekt.
Wanneer de mens volgens zijn trollennatuur leeft, voelt hij zich zwak, heeft hij het gevoel dat hij omvergeblazen kan worden en is hij daarbij afhankelijk van mensen in zijn omgeving.

De vijf segmenten van de keelchakra:

  1. Ontwikkeling van de geestelijke zintuigen.

  2. Herkenning van de geestelijke familie.

  3. De Jakobsladderdroom.

  4. Het bekijken en afscheid nemen van de vruchten van het leven.

  5. Het begin van alle wijsheid, het Weten.

 

De geestelijke zintuigen
De mens is bezig om zijn eigen trillingenniveau, het energieniveau van zijn lichaam te verhogen. De trilling van het zenuwgestel verfijnt, waardoor de geestelijke zintuigen ontwikkeld worden.
Hij gaat zich steeds meer toeleggen op helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, etc. Dat is inherent aan de ontwikkeling van de blauwe trilling.
Hij probeert allerlei energievormen uit, probeert te experimenteren met de aardekrachten, maar heeft vaak nog niet in de gaten met welke krachten hij te maken krijgt en dit kan een gevaar in zich dragen.
Wanneer de mens in de paarse trilling zit, gebruikt hij deze geestelijke zintuigen niet meer.

De herkenning van de geestelijke familie
De geestelijke wereld is opgebouwd uit trillingen. Het betekent dat de mens in de blauwe trilling contact gaat leggen met díe trilling waar hij bij behoort, waar hij ook zijn geestelijke familie kan herkennen, maar dit staat los van de gezins- en familieverbanden.
De mens gaat op zoek en vindt gelijkgestemden in groeperingen: in gespreksgroepen, in het gezamenlijk beoefenen van een bepaalde techniek etc. Vaak ontwikkelt men ook een vakjargon waarin alleen de mensen in deze groeperingen elkaar verstaan, de ‘buitenwereld’ begrijpt hen niet meer.

 

De Jacobsladderdroom
De Jacobsladderdroom wil zeggen dat de mens in zijn droom ervaart dat er hulp komt vanuit de geestelijke wereld.
Het betekent dat de mens wanneer hij ‘s avonds voordat hij gaat slapen een vraag in zichzelf formuleert, hij ‘s nachts via zijn dromen antwoord krijgt vanuit de geestelijke wereld. Deze droom bevat een specifieke trilling en vaak “weet” de mens dat hij droomt. In deze droom komen bepaalde symbolen voor die specifiek verbonden zijn met de blauwe trilling.

Het bekijken en afscheid nemen van de vruchten van het leven
De mens in de blauwe trilling wordt geconfronteerd met oranje vruchten. Het zijn de lessen die te maken hebben met de oranje trilling. Het is het doorzien van de denkkap, waardoor de mens anders tegen situaties aan gaat kijken.
Wanneer hij verder in zijn ontwikkeling komt zal het lichaam ook moeten wennen aan de hogere trillingen van energie.
Het opruimen van emoties is dus van wezenlijk belang, want de trillingen van emoties zijn zwaar en belemmeren, blokkeren de doorstroming.
 
Ook wordt de mens in deze fase sterk geconfronteerd met emoties van opstandigheid en blaséheid.
De opstandigheid is het restant van de woede waar de mens in voorafgaande fasen soms door wordt verteerd. Hij voelt zich slachtoffer en vraagt zich af waarom God hem dit aandoet.


De blaséheid zegt dat de mens ervan uitgaat dat hij het allemaal al weet en hij staat niet meer open voor nieuwe inzichten. Hij heeft een hoge dunk van zichzelf en voelt niet de behoefte om te veranderen. Hij heeft de mogelijkheid om zichzelf te observeren en heeft al een diepere kijk op hoe het leven geleefd wordt, heeft een diepere kijk op gedragingen van mensen, daardoor vindt hij dat niet hij hoeft te veranderen, maar dat de ‘ander’ nog niet zover is.
Hij voelt ook de behoefte aan praten en aan het gehoord worden, maar ook is er de nieuwsgierigheid en het voyeurisme n.a.v. de ontwikkeling van de geestelijke zintuigen en hij denkt te weten dat hij een taak te vervullen heeft ten opzichte van zijn medemensen.


Hoe meer het keelchakra open staat, hoe minder hij in die emoties verzeild raakt.  

In deze fase werkt de mens sterk met de beelden van de maan-energie. Het is het magisch-denken.
Het is o.a. het vakjargon waar de mens in de blauwe trilling zich van bedient. In deze periode wordt bijvoorbeeld vaak de term: ‘toeval bestaat niet’ gebezigd en hij probeert via de symbolen van de maan-energie een zingeving te vinden voor de situaties in zijn leven.
Maar de maan-energie is een valkuil, want door de emoties en de gevoelens die hij hierbij oproept, denkt de mens contact te maken met zijn wezen.

 

Het begin van alle wijsheid, het Weten
De mens begint met: “ik weet dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde, maar hoe ziet dat eruit?”
Het antwoord op die vragen zoekt de mens bij de paranormalen en bij groeperingen, maar langzamerhand komt hij erachter: “ik blijf een leegte in mijzelf voelen en dat kunnen die mensen niet opvullen, ze hebben niet het antwoord waar ik naar op zoek ben”. Zijn weg wordt daardoor steeds smaller, maar hij gaat nu ervaren dat hij geleid wordt.


De geestelijke wereld geeft seintjes door en inspireert de mens die op een bepaald pad loopt.

Toch vindt de mens het moeilijk om afscheid te nemen van alle kennis die hij heeft opgedaan via de maan-energie, de esoterische boeken en de technieken en vaak komt hij in een depressie terecht. Het vraagt een omkering in het denken: het is het weten dat het niet in de stof te vinden is, maar de mens weet ook niet of het in de geestelijke wereld te vinden is. Het is de sprong in het luchtledige, de overgave.


De mens kan heel lang in een depressie blijven en zolang hij geen keus maakt, wordt de onrust steeds heviger. De keus die de mens moet maken is het luisteren naar en het volgen van de kabouternatuur, maar hoe die keus eruit ziet is voor iedereen weer anders.
De mens voelt in zichzelf wel dat hij in een bepaalde situatie iets moet doen, maar zijn denkkap wil niet, durft niet. De mens kan de keus dan ervaren als: ‘dit is te erg, dit kan niemand van mij vragen.’ Op dat moment heeft hij nog maar twee mogelijkheden: of toch de stap zetten, of niet meer willen leven. Zo scherp is de keus die de mens moet maken.
Alleen de mens op het blauwe pad ervaart een depressie die kan leiden tot zelfdoding, bij de andere trillingen komt dat niet voor. De mens ervaart eerst de naakte angst en moet kiezen om door die angst heen te gaan, zonder te weten dat er hulp voor hem is.

***

bottom of page