top of page

Begeerten 

 

Symbolisch beeld: Er is een hele grote snoeptrommel te zien waar snoepjes in liggen. Het is zo'n trommel die oma's plegen te hebben als ze de kleinkinderen willen verwennen en waar de kinderen begerig en reikhalzend omheen staan. De meeste snoepjes zijn verpakt in van die hele glanzend gekleurde papiertjes. Ook zie ik toffees, drop, noga blokjes, spekjes en chocola. Dus allerhande soorten snoep liggen hier uitnodigend voor mij, in die grote trommel.

De glinsterende papiertjes als symbool hebben een aantrekkingskracht en roepen een begeerte op bij de mens. De kleuren van deze papiertjes behelzen de trillingen, overeenkomend met de chakra's, want iedere chakra, iedere kleur-trilling kent zijn eigen vorm van begeerte.

Een begeerte kunt u zien als datgene waarvan een mens denkt: ik kan niet vooruit als er niet aan wordt voldaan.

Het wezen dat er voor kiest om in de stof neer te dalen, kiest er niet voor om in een lichaam te komen, maar kiest voor een bepaalde begeerte en het volgt alleen de trekkracht van de begeerte, waardoor het in een lichaam terechtkomt.

Maar de mens wordt meestal opgevoed met de gedachte dat hij door God is geschonken, in liefde is geboren. Doch er zit een lading aan vast en dat is de begeerte.

De mens zal daarom de begeerte ook niet los willen laten.

Ieder chakra kent zijn eigen begeerten. 

Ze zijn verbonden met het stoffelijk bewustzijn en zijn kleurtrillingen.

 

De oranje trilling

Het is de begeerte die verbonden is met het lichaam, bijvoorbeeld: de mode, plastische chirurgie, seksualiteit.

Het is de begeerte om aantrekkelijk en mooi te zijn.

Ook de begeerte naar het vader- en moederschap hoort hierbij.

De gele trilling

Hier vindt u de aarde-elementen in de zonnevlecht.

En het is de begeerte naar ontspanning, afhankelijk van het aarde-element waar iemand in zit.

Roken - aarde-element aarde.                  

Drinken - aarde-element water.

Drugs - aarde-element lucht.                   

Eten - aarde-element vuur.

In eerste instantie zijn het begeerten, maar ze kunnen ontaarden in een afhankelijkheid.

De groene trilling

In het hartchakra zijn er drie paden en via een roeping zal de mens één van deze paden volgen:

het intreden in een klooster, het deelnemen aan een milieubeweging of het beoefenen van de wetenschap.

De begeerte hierin is het fanatisme en het voorbij gaan aan andere belangen.

Het is een smal pad waar mensen met oogkleppen oplopen.

De blauwe trilling

De begeerte is de behoefte aan praten en het gehoord willen worden.

Het is ook de nieuwsgierigheid en het voyeurisme door de ontwikkeling van de geestelijke zintuigen.

De paarse trilling         

De begeerte is het opzuigen van boekenkennis.

De mens gaat op zoek naar het licht en hij voelt de drang om de dingen uit te zuiveren, maar hij heeft daardoor alleen oog voor het duister in de wereld.
Tevens bestaat er een grote behoefte om de ander terecht te wijzen.

De witte trilling           

Het kruinchakra kent geen begeerten meer, want de begeerte is verbonden met de rode aarde-energie.

 

De mens moet alle begeerten doorgewerkt hebben in de ontwikkeling van het stoffelijk bewustzijn.

Symbool: een tapijt dat alle levens bevat. Het is een kleurrijk geheel met reliëfs.

De chakra's geven het levenstapijt kleur, maar de patronen, de bewerkingen ontstaan onder andere door het loslaten van de begeerten.

Wanneer de mens de begeerten herkent en deze heeft afgelegd, kijkt hij met mildheid naar de mens met zijn begeerten. Maar als bij de mens de begeerte nog trekt, ook al lijkt deze te zijn afgelegd, zal hij met afkeuring kijken naar de mens met zijn begeerten.  

Wij zien dat de mens, als wordt gesproken over de begeerten, aan seksuele lusten denkt, maar begeerte bevat zo onnoemelijk veel.

Alles waar de mens de drang voelt om ergens aan te voldoen, noemen wij al een begeerte.

Wij weten bijvoorbeeld dat er veel mensen zijn die vinden dat de zondag begonnen moet worden met naar de kerk gaan. Wij zien dan dat de drang om naar de kerk te gaan voor die mensen een begeerte is. En dat klinkt vreemd voor een heleboel mensen, omdat zij dat als zodanig niet associëren met begeerte.

Maar begeerte heeft te maken met een hebberigheid van de mens, tegelijkertijd ook het gevoel hebbende: ik moet hieraan voldoen, wil ik me een beetje rustig voelen, wil ik me wat gelukkiger voelen, wil ik ook geaccepteerd worden.

Dus begeerten hebben te maken met de aangeleerde overleveringen vanuit opvoeding en dergelijke en dat gaat een eigen leven leiden.

Iedereen heeft zijn eigen begeerte, want zoveel mensen, zoveel begeerten er zijn en daarbij heeft ook iedere chakra, iedere kleurtrilling, zijn eigen begeerte.

Wij vinden het belangrijk dat de mens een betere kijk gaat krijgen op zijn eigen begeerte, want vaak zien wij dat een mens zijn eigen begeerte als een deugd ziet.

  

We hebben even het voorbeeld genomen van de kerkgang, als een mens zegt: 'Ik móet zondag naar de kerk toe, ik móet de bijbel lezen of…'

Alles waar het woordje 'moet' voor staat heeft tegelijkertijd ook met een begeerte te maken. Want de mens denkt niet zonder te kunnen, denkt anders geen plek te vinden in de maatschappij, in zijn eigen menszijn, in de relationele sfeer…

 

Dus alle begeerten op één hoop gooiend, zeggen wij: 'Begeerten zeggen iets over uw menszijn en zeggen niets over het wezen'. En wanneer men deze begeerten ziet als een deugd, dan zal een mens er ook niet toe komen om die begeerten onder de loep te nemen en terzijde te schuiven.

Want als er begeerte is naar seks, naar drank, naar drugs, naar roken, dan denkt men: ja, dat is een ondeugd, dat is geen deugd en daar moeten we tegen strijden.

Maar alle andere begeerten worden als een deugd gezien, worden met veel triomf getoond als zijnde: kijk eens, daar ben ik mee bezig, dat doe ik. Niet in de gaten hebbende dat dit net zo verfoeilijk is en een grote impact heeft op uw menszijn, op uw gemoedsrust en daardoor op de ervaringen van uw wezen.

Want de mens die het belangrijk vindt om voor het eten te bidden, of een stukje uit de bijbel te lezen of die 's avonds voordat hij zijn bed in stapt, even op zijn knieën zakt en een avondgebed bidt, denkt zonder deze ceremoniën niet te kunnen leven. Hij gaat ervan uit: als ik dat niet doe, dan heb ik geen plekje in de hemel verdiend.

Zo ver gaat dat voor de mens.

Hierin laat het al zien dat een mens geleefd wordt door begeerten, maar zelf niet accepteert dat het een begeerte is, zich er überhaupt niet bewust van is dat het een begeerte is. 

Maar deze begeerten drukken wel een stempel op uw menszijn, op uw mogelijkheden, waardoor u een gevangenis, een onvrijheid schept voor uzelf, die toch een behoorlijke impact heeft op u.

 

Ieder mens wil graag vrij zijn, maar wij zeggen: 'Vrijheid in de zin zoals u het invult, is ook weer een begeerte'.

Want vrij zijn wil niet zeggen: 'Ik doe de deur achter mij dicht en ik ga lekker flierefluitend door het leven'.

Vrij zijn komt van binnenuit, komt vanuit uw wezen.

En als u vanuit deze vrijheid leeft is dat heel wat anders dan de vrijheid die een mens denkt te ervaren als hij een vakantie gaat boeken en zijn vakantiegeld inlevert.

De mens denkt daarin vrij te zijn, maar een vakantie kan een begeerte zijn, want hij vindt dat hij daar eigenlijk recht op heeft, maar denkt ook: ja, maar als ik niet op vakantie ga, zouden andere mensen kunnen denken dat ik arm ben.

 

Dus er zijn verschillende motivaties die een mens gebruikt om zijn begeerten een plek te kunnen geven en te laten bestaan. Als een mens zich daar bewust van wordt en tegelijkertijd de begeerten de deur uit bonjourt, dan zal hij echt merken dat het leven er heel anders uit gaat zien.

Een mens die onrustig is denkt: ik zet de radio aan, ik ga lekker muziek luisteren, heerlijk, dan kom ik tot rust.

Maar dan heeft hij de muziek gebruikt als een begeerte, want hij dacht niet meer bij zijn rust te kunnen komen als die muziek er niet zou zijn.

Ook televisie kijken kan een begeerte inhouden.

Iemand die zegt: 'Ik kan het roken niet laten of ik kan het drinken niet laten', dat begrijpt men, want dan is er een afhankelijkheid en hebben de mensen er best wel begrip voor dat het heel moeilijk is om van de sigaret of de drank af te blijven.

Maar als wij zeggen: 'Laat nou eens even 24 uur die radio of die televisie uit', dan blijkt dat dit voor veel mensen net zo moeilijk is en gaan ze andere tijdsinvullingen zoeken.

Deze begeerten zijn een verlengstuk van de mens, terwijl hij denkt dat hij het allemaal zelf is.

 

Wij vragen niet van u om alles overboord te gooien, het is veel belangrijker om er eerst bewust van te zijn.

Want nu u dit weet en u 's morgens de radio aanzet of als u de televisie aanzet, schiet er mogelijk even door u heen: doe ik dat nu uit begeerte of wil ik nou echt graag het journaal even zien… en zult u merken dat het plezier dat u vroeger ervoer bij die begeerte langzaamaan afkalft en alleen datgene overblijft wat werkelijk bij u past en overeenkomt met wie u werkelijk bent en wat uw wezen u aanreikt.

***

bottom of page